Интернет желісі. Браузерлер. Интернеттің зияны мен пайдасы. Электронды пошта
Презентация қосу
Интернет желісі. Браузерлер.
Интернеттің зияны мен
пайдасы. Электронды пошта.

Жакуляева М.Б.
ВС-503
Интернет (оқылуы [интэрнээт]; ағылш. Internet — International 
Network) — компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі.
Интернетке қосылу мүмкіндігі болған жағдайда, білім беру 
мекемелері, мемлекеттік ұйымдар, коммерциялық кәсіпорындар 
және жеке адамдар сияқты миллиондаған қайнар көзінен ақпарат 
алуға болады.
Қазіргі кезде Интернет сөзін пайдаланғанда, физикалық желінің 
өзін емес, Дүниежүзілік желі және ондағы ақпаратты айтамыз.
Егер  бұл  терминді  енгізген  ағылшын  тіліндегі RFC
 құжатына сүйенсек, онда бұл термин екі түрде жазылып, 
сәйкесінше екі мағынаға ие болады.
Егер Интернет сөзі  кішкентай  әріптен  басталса,  онда 
бұл термин мәліметтер пакетін маршрутизациялау арқылы 
желілерді  байланыстыру  ұғымын  білдіреді.  Бұл  кезде 
ауқымды  ақпараттық  кеңістік  туралы  айтылмайды. 
Көбінесе,  бұл  екі  түсінікті  бір-бірінен  ажыратып 
жатпайды.
Интернет - кез келген компьютерлермен бүкіл әлем бойынша 
ақпарат алмасу мен беру мүмкіндігі, желілер жүйесі. Интернет - 
байланыс араларын өзара біріктіретін, тораптардың жиынтығы.
Әрбір топтарда көбінесе UNIX операциялық жүйесін басқару 
арқылы жұмыс істейтін бір немесе бірнеше қуатты компьютер-
сервер болады. Мұндай торапты кейде хост деп атайды.
Торапты оның иесі - провайдер деп аталатын ұйым немесе 
Интернет қызметін жабдықтаушы басқарады.
Интернет әр түрлі ережемен жұмыс істейтін желілерді 
біріктіреді. Бұл ережелерді үйлестіру үшін шлюз  құрыл ғысы  қызмет 
етеді. Шлюз - басқаша тәсілмен үйлеспейтін желілерді  қосатын 
құрылғы. Шлюз әр түрлі желілердің бірлескен жұмысын  қамтамасыз 
етуге арналған мәліметтерді өзгертпейді.
Интернет желісіне әр түрлі операциялық жүйелерді бас қару 
арқылы жұмыс істейтін компьютерлер кіреді . Алайда, а қпарат алмасу 
кезінде барлық ЭЕМ хабар беру тәсілдері туралы біры ңғай келісімдер 
қолданылуы тиіс. Сонда ЭЕМ-ның қай-қайсысыда бас қа кез келген 
ЭЕМ-нан алынған ақпарат түсінуге қабілетті болады.
Интернеттің негізгі принципі.
Интернет мыңдаған корпоративті, үкіметтік, ғылыми 
және үй желілерінен құралған. Әртүрлі архитектуралы және 
топологиялы желілерді біріктіруге IP (Интернет Protocol) 
протоколын және мәліметтер пакеттерін 
маршрутизациялауды қолдану арқылы қол жеткізілді. IP 
протоколы әдейі физикалық байланыс арналарына тәуелсіз етіп 
жасалды. Яғни цифрлық мәліметерді тасымалдауға арналған 
кез келген жүйе Интернетпен де байланыса алады. Желілердің 
байланысқан түйіндерінде арнайы маршрутизаторлар 
(бағдарламалық немесе аппараттық) пакеттердің 
қабылдаушылардың IP-адрестерін қарай отырып, мәліметтер 
пакеттерін сұрыптаумен және бағыттаумен айналысады.
Интернеттің ПАЙДАСЫ:
Интернетте көптеген пайдалы да қажетті ақпараттарды табу ға болады 
1.Алысты жақындату 
2.Қоғамға (адамға) байланысты мүмкіншіліктерді арттыру. 
3.Сана-сезімді жоғарылату. 
4.Ізденіс талпынысқа қашықтықтан оқу бағдарламаларына с ұранысты 
арттыру. 
5.Қажеттілікті толығымен қанағаттандыру. 
6.Дамыған мемлекеттермен тең дәрежеде бәсекелесу. 
7.Әлемде болып жатқан жаңалықтардан сол сәтте хабардар болу. 
8.Халықтарға түрлі жолдармен көмек көрсету. 
9. Интернет арқылы мәтінді, хабарламаны,  құжаттарды, фото, аудио, видео 
материалдарды 
қабылдап алуға не керісінше жіберуге болады; 
10.Күн сайын емес, сағат сайын, сәт сайын б үкіл  әлем жа ңалы қтарымен танысып 
отыруға; 
- Кез келген тақырыпқа қатысты материалдар, аны қтамалар алу ға; 
- Қашықтықтан оқуға, яғни үйде отырып білім алу ға; 
- Қызмет түрлерін ұсынуға, тауар сатып алу ға не сату ға; 
- Қаржылық операциялар жасауға; 
- «Maіl.Ru Агент», «Facebook», «Skype» т.б. ар қылы реалды уа қытта тіл  қатысу ға 
да, бейнебайланыс орнатуға да болады. Б ұдан  өзге біз біліп-біле бермейтін жа ңа 
көкжиектерін айтып тауысу мүмкін емес... 
ЗИЯНЫ.
Интернеттің  жақсылықтарымен  бірге  келеңсіз  жақтары  да 
барын  естен  шығармағанымыз  жөн.Интернетке  қосылу  үшін 
әрине  бізге  компьютер  керек.  Ал,  әр  күнін  компьютер  алдында 
өткізу  денсаулыққа  зиян  екенін  білесіздер  ме?  Ол  адам  а ғзасына 
қауіп  төндірумен  қатар,  сананы  улаумен  шектесетіні 
белгілі.Компьютер  алдында  ұзақ  отырса  адамның  көзі,  жотасы 
ауырады  және  қимыл-қозғалысына,адам  психологиясына  да  әсер 
етеді.Сезімдік нерв жүйесі ауруларына шалдығады. 
Интернетке жүгініп,үйреніп кеткен бала, яғни интернет арқылы хат 
алысып, сөйлесу-баланың айналасындағы адамдармен бетпе-бет с өйлесуіне 
де әсер етеді, сөйлеу мәдениетінен айырылады.Компьютерден б өлінетін 
ультра-күлгін сәулесі көзге кері әсер етеді. Ал одан сорақысы-  ұлтты қ, адами 
қасиеттерге нұқсан келтіретін материалдардың интернет бетінен орын 
алуы.Қазірде шығарма, эссе жаза алмайтын оқушылар бар. Бұның бәрі көп 
уақытын кітап оқумен емес, интернетке кіріп түрлі ойындар ойнап,уақытын 
тиімсіз өткізудің зардабы. 
Браузер (Қарап шығушы) (Браузер, просмотрщик; browser)- 
1.  гипермәтіндік байланысу  мүмкіндігі  бар  файлдармен  жұмыс  істеуге  арналған 
бағдарлама.  Ол  әркімнің  таңдауы  бойынша  кәдімгі  мәтіннің,  статикалық 
бейненіңнемесе  графиктердің  экранда  бейнеленуін  және  олармен  байланыс қан 
басқа файлдарды іздестіруді  қамтамасыз етеді. Кең тараған  қарап шы ғушылар ға 
Web-браузер, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome және т.б. жатады;
2.желіде жұмыс істеуге арналган қосымша бағдарламалық жасақтама (мысалы, ол 
Microsoft  Internet  Explorer World Wide Web беттерін  қарап  шығуға  мүмкіндік 
береді);
3.Web-беттерін қарап  шығуға  арналған  құрал. Гиперсілтеме көмегімен  бір  бетті 
қарап шыққаннан кейін келесі бетке өтуге мүмкіндік жасайды.
WEB-  браузер  сіздерге  жеке  WEB  сайттардың,  жеке  WEB 
парақтардан  көрсетеді.  WEB  сайттар  былай  ұйымдастырылады: 
ақпараттардың байланысы бірге жиналады, олар WEB парақтарға 
топталады,  яғни  біздің  көз  алдымызға  немесе  журналды 
елестетеді,  мысалы,  сіздің  мектебіңізде  WEB  сайт  бар  деп 
есептейік,  олардың  көптеген  парақтары  бар  делік.  Ал  жергілікті 
кітапханалардың  басқа  WEB  сайты  болады,  яғни  олардың 
парақтары  да  бөлек  болады  немесе  олардың  парақтары  бөлек 
беттерден тұрады. 
Әрқашанда  WEB  сайттардың  басы  болады,  ол үй парағы деп 
аталады. (HOME PAGE). Үй парағы дегеніміз: ол журналдың сыртқы 
беті  немесе  газеттің  бірінші  бетімен  пара-пар.  Әдетте  ол  бетте 
адамдарды  еліктіретін  картинкалар  болады,  яғни  ол  дегеніміз 
сайттың  мазмұнын  ашатын  тақырып  немесе  идея.  Оның 
құрамында  сайттардың  картасы  немесе  дәлелдеуіш  панель  болады. 
Олар сайттардағы басқа беттердің  қандай екенін білдіреді. Браузер 
беттен  –бетке  секіруге  мүмкіндік  береді.  Бұныжелінің  ішін 
аралау деп айтады.
Internet Explorer (қысқаша ІЕ не MSIE) — Microsoft компаниясы 1995 ж. 
бастап  Microsoft Windows амалдық жүйесіқұрамдас  бөлігі  ретінде  жасаған 
графиктік  ғаламтор  шолғыш  өнімі.  Бұл  бағдарлама  1999 ж.  бастап  дүние  жүзі 
бойынша қолданымы ең көлемді бағдарлама болып, 2002-2003 жж. аралы ғында ғы 
ІЕ5  пен  ІЕ6-ның  жарық  көрген  мезгілінен  бер  бұл  қолданымды қ  к өрсеткіші 
шырқау  шегіне  жетті  де,  сонан  бері  қарай  т ұрақты  төмендеу  к үйінде  болды. 
Интернет  шолғышы  алғашта  Windows  95-ке  қосымша  қалташы қ  ретінде  бірге 
шықты  да,  онан  кейінгі  жаңа  ұрпақтық  нұсқалары  дербес  қалташық  ретінде 
жеке дара түсіруге болатын етіп жасалды. 
Қазіргі  ең  жаңа  7-ші  ұрпақ  шолғышы  Windows  ХР  Service  Pack  2,  Windows 
2003  Service  Pack  1,  Windows  Vista  және  Windows  Server  2008  дегендерді ң 
жаңалау  бума  ретінде  түсіріп  орнату  мүмкіншілігін  жасады.  Ж әне  бір 
түрдегі  Windows  CE  (ІЕ  CЕ)  ге  бағытталған  ОЕМ-дік  жасалымды  да  WinCE 
немесе  ІЕ6-лық  негіздегі  текшелерінен  еркін  түсіріп  алу ға  болады.  Есте 
боларлық  және  бір  жайт,  тағы  бір  түрдегі  Windows  Mobile- ға  (қойынды қ 
кіші  тұрпатты  компьютерлерге  арналған  жүйе)  сәйкестіріліп  жасал ған 
Mobile  Internet  Explorer  (ұтқыр) дербес компьтерлерге (РС)  арналған 
түрлерімен шатастырып алмау керек. 8-ші  ұрпа қ  ғаламтор шол ғышыны ң 2-
реттік сынақ нұсқасы 2008 ж. басында жария етілді.
Mozilla Firefox -  веб-беттерді  көру  үшін  танымал  тегін 
веб-браузер.  Жаңа  нұсқасы  Интернетте  қандай  сіз  мекен 
тиімдірек  және  қауіпсіз  үшін  жетілдірулер  мен  түзетулер 
бірқатар кіреді. Браузер Mozilla Firefox жасаушылар көптеген 
тиімді  өзгерістер  көзделген,  ал  қазір  сіз  тез  және 
практикалық  Интернет  беттерін  көруге  болады.  Ресей 
Жүктеу  Mozilla  Firefox  тікелей  сілтеме  сайтымыздағы  сіз 
аласыз тегін.
Google Chrome ( англ. chrome — хром) тегін-шолғыш  хром 
және  қозғалтқыш  Blink  негізінде  Google  әзірлеген  браузер  (сәуір 
2013  WebKit  пайдаланылған).  11  желтоқсан  2008  -  Windows 
алғашқы  жария  бета  нұсқасы  2  қыркүйек  2008,  және  бірінші 
тұрақты  шығарылды.  StatCounter  айтуынша,  Chrome  ол  әлемдегі 
ең танымал браузер  қабылдау, шамамен 300 миллион Интернетті 
пайдаланушылар  пайдаланылады  -  2015  жылдың  наурыз  айында, 
оның нарықтағы үлесі 48,95%  құрады
Электронды пошта (ағылш. Email,  e-mail  яғни  electronic 
mail)  –  технология  және  оның  қайта  сілтеу  бойынша 
ұсынылған  қызметтері  және  компьютерлік  желінің 
үлестірілуі  бойынша  алынған  электрондық  хабарламалар 
(соның  ішінде  ғаламдық).  Хабарлама  жіберудің  басқа 
жүйелерден  айырмашылығы  (мысалы,  әбсәтте  келетін 
хабарламалар  қызметі)  болып,  кейінге  қалдырылған 
жеткізулер  мүмкіндігі  және  дамыған  жүйемен 
тәуелсіз пошталық сервер арасындағы  қарым-қатынастар 
табылады.
Еуропада, Америкада және басқа аймақтарда «e-mail» жазылуы іс жүзінде 
бірнұсқалы болса, ал орыс тілінде недәуір нұсқалық қатысады. email кирилликалық 
мәтіндерінде неғұрлым жиі қолданылады, яғни латынша жазылуы транслитерациясыз 
(басқа формдардың визуалды түйсіктері жаманырақ). Бірақ басқа жазуларды да 
кездестіруге болады.
• Электронды пошта
• Имейл,мейл
• Е-мейл,емейл,емайл
• Мыло (ағылш. жай сөйлегенде)
• Пошта (электронды поштаның қысқартылуы)
Сөздікте дұрыс жазылуы әлі бекітілген жоқ. Грамота.ру анықтамалық бюросында 
Е.Ваулина «мой компьютер» сөздігінде е-майл және е-мэйл деп жазылу ұсынылған, бірақ 
мұндай жазылу әдеби нормаға сәйкес келмейді делінген, сонымен  қатар, басқа жауапта - 
e-mail жазылуы ұсынылған.
Тарихы. Электронды поштаның пайда болуын 1965ж жатқызуа 
болады.  Осы  жылы  Массачусетк  –  технологиялық  институтының 
(MIT)  қызметкерлері  Ноэль  Моррис  және  То  Ван 
Влек, CTSS (Compatible  time-sharing  system)  операциялық  жүйесіне 
арналған  MAIL  бағдарламасын  жазды.  Ал  бұл  бағдарлама IBM
7090/7094 компьютерінде орнатылды
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Интернет ауқымды желісі.Браузерлер.Электрондық пошта. Интернеттің пайдасы мен зияны
Интернет ауқымды желісі. Браузерлер. Электрондык пошта. Интернеттің пайдасы мен зияны туралы ақпарат
Интернет, пайдасы мен зияны. Электронды почта.Браузерлер
Ауқымды интернет желісі
Интернет ауқымды желісі. Браузерлер. Электронды пошта
Компьютерлік желілер.Электрондық пошта.Әлеуметтік желілер
Интернет ауқымды желісі
ТЕЛЕФОН ЖЕЛІСІ
Интернет ауқымды желісі. БРАУЗЕРЛАР.ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОЧТА. ИНТЕРНЕТТІҢ ПАЙДАСЫ МЕН ЗИЯНЫ
Интернет ауқымды желісі. Браузерлер. Электрондық почта. Интернеттің пайдасы және зияны
Пәндер