Макроэкономикалық көрсеткіштерге сипаттама


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Семей қаласындағы
Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университеті

СӨЖ
Тексерген: Габдуллина Л.Б.
Орындаған: Ержан С Е-415
Жоспары:

1. Макроэкономикалық көрсеткіштерге сипаттама.
2. Инвестициялар және мемлекеттің
инвестициялық саясаты.
3. Инфляция және мемлекеттің инфляцияға
қарсы саясаты.
4. Қазақстан Республикасындағы экономикалық
өсім.
5. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1. Макроэкономикалық көрсеткіштерге сипаттама.
(2013-2015)

Макроэкономикалық көрсеткіш — жалпы экономика
бойынша өндіру мен тұтыну көлемі, кірістер мен шығыстар,
тұрмыс деңгейі, экономика құрамы, экспорт пен импорт,
экономикалық өсу қарқыны, т.б. көрсеткіштер.
Макроэкономикада зерттелетін негізгі мәселелер:

-Ұлттық өнім және ұлттық табыстың мөлшері
мен құрылымын анықтау;
-Жұмыссыздық және жұмыспен қамтудың
мәселелері;
-Инфляция мен инфляцияға қарсысаясат;
-Экономикалық өсудіңтүсінігіменфакторларын
зерттеу;
-Экономикалық дамудың циклдары;
- Ұлттық экономиканың сыртқы
экономикалармен өзара әсерлерін зерттеу;
-Мемлекеттің макроэкономикалық саясатының
мәселелері.
Макроэкономикалық көрсеткіштерге
жататындар

Жалпы ұлттық өнім (Ж.Ұ.Ө.)
Жалпы ішкі өнім (Ж.І.Ө.)
Таза ұлттық өнім (Т.Ұ.Ө.)
Ұлттық табыс (Ұ.Т.)
Жеке табыс (Ж.Т.)
Жалпы ұлттық өнім Ж.Ұ.Ө. – белгілі уақыт
кезеңінде қоғамның қарамағындағы ұлттық өндіріст
факторлармен өндірілген барлық игіліктер мен қызмет
түрінде анықталады.

Номиналды

Жалпы ұлттық өнім

Нақты
Нақты ЖҰӨ = номинальды ЖҰӨ/бағаиндексі

ЖҰӨ дефляторы = номинальды ЖҰӨ/нақты ЖҰӨ

ЖҰӨ = С+G+І+Х;

Мұндағы: С – жекетұтынушығындары;
G – мемлекеттіңсатыпалуы,
І – жалпыинвестициялар,
Х – таза экспорт.
Табыстар бойынша есептеу шаруашылық іс-
әрекеттер субъектілерінің табыстарын бөлу және
табыстар төлемімен байланыссыз бөлінетін
қаржылардың құрылу тәртіптерін сипаттайды:

ЖҰӨ =W+R+I+P;
Мұнда: W- жалдамалы жұмысшының жалақысы,
R – ренталық төлемдер,
I – жинақ капиталының пайызы (%),
P- фирма мен корпорацияныңпайдасы.
Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) – белгілі бір мерзімде ел
шеңберінде өндірілген барлық тауарлар мен қызметтердің
нарықтық құны. Ұлттық иелігіне қарамастан, осы елдің
территориясындағы барлық экономикалық субъектілер
қызметтерінің нәтижесі жатады.
ЖІӨ =ЖҰӨ - сыртқы экономика операция бойынша
сальдо
Таза ұлттық өнім ТҰӨ бұл қолданудан шығарылған
жабдықтардың орны толтырылғаннан кейін тұтыну үшінқ
алған түпкі өнімдер мен қызметтердің сомасы.
2.Инвестициялар және мемлекеттің инвестициялық саясаты.

Инвестициялық саясат мемлекеттің
экономикалық саясатының бір бөлігі, сонымен
қатар, мемлекеттің экономикасына,шаруашылық
субъектілерінің кəсіпкерлік қызметіне əсер етуші
құрал болып табылады.
Мемлекеттің инвестициялық саясаты – бұл
инвестициялық қызметті жандандыру,
экономиканы көтеру, өндірістің тиімділігін
арттыру, əлеуметтік мəселелерді шешу жəне
басқа да əр түрлі жағдайларды жасау бойынша
шаралар жиынтығы.
Мемлекет
Мемлекет келесідей
келесідей саясаттар арққылы
саясаттар ар ылы
инвестициялыққ бел
инвестициялы сенділікке əəсер
бел сенділікке сер етеді:
етеді:

Амортизациялық
саясат Ғылыми-
техникалық саясат

Шетелдік
инвестицияларды
тарту бойынша Салық саясты
саясат
Инвестициялық саясаттың негізгі мақсаты – отандық экономи
каның өсуіне жəне қоғамның өндіріс тиімділігін көтеруге бағытталған
инвестициялық қызметті белсендендіру болып табылады.
Инвестициялық саясаттың міндеттері:
• қаржы-несие саласын түрлендіру, инфляцияға қарсы шараларды
жүзеге асыру жəне төлемсіздік дағдарысын шешу;
• жекешелендіруді аяқтау жəне бəсекелі экономикалық ортаны құру;
• құрылымдық қайта құруды жүзеге асыру, тиімді ұлттық
экономиканы құру;
• жоғары технологияларды енгізу негізінде өндірісті жетілдіру;
• нарық инфрақұрылымының дамуы, институционалдық түрлен діру;
• инвестициялық климатты жақсарту жəне қор нарығын дамыту
мақсатында заң шығаруды жетілдіру;
• салық жүйесін, несиелерді, кеден, баж салықтарын пайдалана
отырып, инвестициялық белсенділікті экономикалық реттеудің жаңа
жəне нарықтық əдістерін енгізу.
3.Инфляция және мемлекеттің инфляцияға қарсы
саясаты.
Инфляция – қағаз ақшаның құнсыздануына
байланысты болатын әлеуметтік-экономикалық
құбылыстар жиынтығы, басқаша айтқанда
айналымдағы ақша массасының нақты
ұсынылған тауар санынан артып кетуі.
Шетелде нарықта болатын инфляциялық тепе-
теңдік формаларына байланысты инфляцияны ашық
және басылыңқы түрге бөледі.
- Ашық инфляция еркін баға құрылымы
экономикасына тән және тауар мен қызмет көрсетуге
үнемі бағаның өсуін байқатады. Егер
макроэкономикалық тепе-теңдік сұраныс жағына
қарай бұзылса және тұрақты бағаның өсуімен
байқалса, онда бұны ашық инфляция дейміз.
- Басылыңқы (жасырын) инфляция
бағаны реттейтін экономикаға тән, яғни жалпы
мемлекеттің бағаны бақылауымен жүзеге асатын
инфляция.
4.Қазақстан Республикасындағы
экономикалық өсім.
«Бүгін экономика өсімі 2015 жылы шамамен 1,5%
құрайды деп болжап отырмыз»
М.Мұқанов.

2011 - 2015 жылдары экономиканың жылына орташа алғанда жеті
пайызға өсуін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған 2011 – 2015 жылдары экономиканың жеті
пайызды қөсуін қамтамасыз ету жөніндегі әлеуметтік-экономикалық
саясаттың негізгі бағыттары мақұлдансын.
2.Орталық және жергілікті атқарушы органдар заңнамада
белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардың стратегиялық
жоспарларын 2011 - 2015 жылдары экономиканың жеті пайызды қөсуін
қамтамасыз ету жөніндегі әлеуметтік-экономикалық саясаттың
мақұлданған негізгі бағыттарына сәйкес келтірсін.
3. Орталық және жергілікті атқарушы органдар Қазақстан
Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігін то қсан
сайын, есептікезеңнен кейінгі екінші айдың 15-күніне 2011 - 2015
жылдарыэкономиканыңжетіпайыздық өсуін қамтамасыз ету жөнінде
қабылданып отырған шаралар туралы хабардар етсін.
4. Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда
министрлігі Қазақстан Республикасының Үкіметіне тоқсан сайын, есепті
кезеңнен кейінгі екінші айдың 25-күніне 2011 - 2015 жылдары
экономиканың жеті пайыздық өсуін қамтамасыз ету жөнінде
қабылданып отырған шаралар туралы жиынтық ақпарат ұсынуды
қамтамасыз етсін.
5. Осы қаулық ол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі :
1. Қазақ ұлттық энциклопедиясы .
2. Әкімбеков «Экономикалық теория».
3.Темірбекова «Экономикалық теория негіздері» .
5. Ғаламтор м әліметтері.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасындағы экономика
Макроэкономикалық көрсеткіштер туралы
Инфляция және мемлекеттің инфляцияға қарсы саясаты
Макроэкономикалық көрсеткіштерге сипаттама. Инвестициялар және мемлекеттің инвестициялық саясаты
Макроэкономикалық үлгілердің экономикалық мәні
Макроэкономикалық үлгілердің экономикалық мәні мен динамикасы
Қозғалтқыштың реттеу сипаттамасы тұрғызу және жылу есептемесі
ҚР экономикалық өсу себептері,факторлары
Шикізат және оның технологиялық сипаттамасы
Жылжымайтын мүлікті нарықтық құнын анықтау
Пәндер