МАРҚАКӨЛ МЕМЛЕКЕТТІК ТАБИҒИ ҚОРЫҒЫ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

МАРҚАКӨЛ
МЕМЛЕКЕТТІК
ТАБИҒИ ҚОРЫҒЫ
Мар қ ак ө л қ оры ғыны ң шы ғу тарихы

Құрылған уақыты - 1976 жылғы
тамыз айы.
- Қазіргі ауданы: Қорықтың жалпы
ауданы 71367 га, оның 26917 га-ын
құрғақ жер, ал 44450 га- ын көл алып
жатыр.

- Әкімшілік орналасуы:
Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы
Шығыс Қазақстан облысында, Оңтүстік
Алтайдың шығысында Марқакөл
қазаншұңқырында орналасқан. Ол
солтүстігінде Күршім, оңтүстігінде Азу
тау жоталарының арасында орналасқан
Алтайға тән тектоникалық ойпатты алып
жатыр.
Қорық орналасқан аумағына
Қорық үш бөлікке бөлінген:
байланысты үш бөлікке
бөлінген:

3. Солтүстік таулы- орманды
алқап- 20050 га, Тополевка,
Таутекелі, Тихушка, Сорвенок
өзендерінің жрғарғы жағында
Күршім жотасында орналасқан
2. К
ө
Топ л жағ
рм а нды оле
в
ала
уы
ы - о Б к а
т ік - та ул
к ө лд і ң с аға айта мен - 609
тү с га, ол мен Азу жағ лар лө Жи га,
1. оң -6 2 50
ы а лау ы нда зе нін рен
қ ап л ау ін ды ғы ің
ал
ті к ж аға
ік бе ткей ң с о
с
оңтү ң солтүс р;
т қам азған лтүс
у ы ны жа т ы тид тай тік
а ы;
т алып жер
ін
Қорықтағы негізгі зерттеу объектілері:
Марқакөл көлінен басқа қорықтағы негізгі қорғау объектілері, олар
– Солтүстік Сібір таулары үшін қалыпты болып саналатын биік
таулы ауданның балқарағайлы, самырсынды және шыршалы
ландшафтары; Марқакөлге ғана тән майқан, хариус, талмабалы қ,
теңгебалық түршелерінің жергілікті бірегей балықтар әлемі,
құрамына біздің республикамызда, тіпті дүние жүзінде сирек
кездесетін және құрып бара жатқан түрлердің көптеген қатары
кіретін бай және сан алуан құстар мен с үт қоректілер.
Табиғи жағдайы:
Физикалық- географиялық сипаттамасы (табиғи аймағы, климаты,
гидрологиясы, негізгі ландшафттары, геологиясы, топыра ғы): Қоры қ
Оңтүстік Сібір тауларының құрамына кіретін Оңтүстік Алтай
тауларының шегінде орналасқан. Таулармен және Орта Азияны ң
шөлді және жартылай шөлді аймақтарымен, Қазақ даласымен ж әне
орманды даламен шекаралас орналасқан Марқакөл көлі үнемі олардың
әсерін сезінеді және олардың әрқайсысының өзіне тән табиғаты
қорықтың табиғатында да өз көрінісін тапқан.
МАРҚАКӨЛ КӨЛІНЕН БАСҚА ҚОРЫҚТАҒЫ
НЕГІЗГІ ҚОРҒАУ ОБЪЕКТІЛЕРІ:
Солтүстік Сібір
Фауна және жануарлар
дүниесі, сирек және аса
бағалы түрлер.
Марқакөл мемлекеттік табиғи Омыртқасыздардың су фаунасы
қорығының жануарлар дүниесі де әжептәуір зерттелген: қалқыма су
әртүрлілігімен ерекшеленеді. организмдерінің 60 түрі,
Әсіресе қазіргі кезде де аз су түбі организмдерінің- 136 түрі,
зерттелігендердің қатарында тұщы су малюскаларының- 11
қалып отырған омыртқасыздар түрі ұсынылады.
әлемі сан алуан Қос мекенділердің ішінен
сүйіртұмсық бақа, анда- санда
кәдімгі құрбақа кездеседі.
Марқакөлге ғана тән балықтар:

майқан
КЛИМАТЫ:
Климаты
Жылдық жауын
Көлге құятын өзендердің ішіндегі
ірілері:
өсімдіктер әлемі, сирек және аса
бағалы түрлер:
Қорықта 1000 аса жоғары сатылы өсімдіктер, оның ішінде 12
түрлі ағаш және 22 түрлі бұта бар. Шөптесін өсімдіктер ішінде
көпжылдық өсімдіктер басым болып келеді.
Қорықтың өсімдіктер әлемінен 14 экологиялық топты атауға
болады. Мезофит тобы көп, өсімдіктердің жақсы білінетін биік
таулы белдемі психрофиттердің санының көп болуына себебін
тигізеді. Өсімдіктер әлемініңде гидрофиттер мен
гигрофиттердің болуы ірі су қоймасының ашылуымен
байланысты. Петрофиттер жартастың жалаңаштануымен, а
ксерофиты және мезофиты- оңтүстік далалы беткейлермен
ұштастырылады.
Қорықта таралу аумағы қорықпен ғана шектелген өсімдіктерді ң жергілікті т үрі жо қ. Біра қ м ұнда:

сияқты алтайлық жергілікті түрлер өседі.

Сирек кездесетін құс түр
Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы аумағында 5
биіктік өсімдік белдемі байқалады:
Қорық аумағында көптеген бағалы
өсімдік түрлері өседі.Олар:
марал тамыры,
алтынтамыр,
тиынтақ,
дала шұғылығы,
кәдімгі сәлдегүл немесе кәдімгі шұғылық,
жұқа жапырақты бадан,
алтын шоқсары,
кәдімгі киікоты,
шілтер жапырақты шайқурай,
қара жидек,
итбүлдірген (қызылжидек),
итмұрын
Қорықтың қазіргі жағдайы және міндеттері:
Марқакөл көлі- қазірге дейін әлемнің ең таза су
қоймаларының бірі. Оның таза суының деңгейі 5-9 метрге
дейін барады.
Суда хлорлы органикалық пестицидтер мүлдем жоқ
деуге болады.
Көл жағалауларында қазіргі кезде мал
шаруашылығымен айналысатын шаруашылықтардың
болуы қорықтың қорғалу аймақтарындағы уылдырық
шашатын өзендердің аммиак қосындылары мен
автокөліктердің жанар- жағар май материалдарымен
(көктемде және күзде фермер шаруашылықтарынан тау
өзендеріне лас сулар ағып құйылады) ластануына әкеп
соғады. Бұл тек қана уылдырықтамаларға ғана емес
көлдің таза суына да қауіпті.Сондықтанда еліміздің
табиғи байлықтарын сақтай білейік!!

Ұқсас жұмыстар
Марқакөл қорығы
Қазақстанның қорықтары
Қазақстан Республиккасындағы қорықшалар
Марқакөл қорығы туралы
Табиғат ескерткіштері
Наурызым ормандары
Жануарлар дүниесін қорғау
ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ
Биік таулы
Қорықтар орналасуы картасы
Пәндер