Сайтқа презентация қосу

“ Крахмал және спиртке картопты құрамалы өңдеу”

“ Крахмал және спиртке картопты құрамалы өңдеу”

Крахмал— өсімдіктердің басты
қосалқы көмірсуы; глюкоза қалдықтарынан түзілетін екі полисахаридтен (амилоза менамилопектин) тұрады. Ұн тәрізді ақ ұнтақ;көптеген өсімдіктерден алынады. Аспаздық пен кондитер фабрикаларында көбінесекартоп, бидай және жүгері крахмалын,пайдаланады. Кисель, жеміс ботқаларын қоюлатуға, сондайақ кондитер бұйымдарына қосылады. Картоп крахмалы. Картоп өндіріске гидравликалық транспортермен жуылып, жеңіл, ауыр қоспалардан ажыратылып, жуу машинасына түседі. Жуылған және өлшенген картоп ұнтақтау машинасында крахмалы босатылады. Келесі операция — осы ботқа сияқты қоймалжыңды ішіндегі клеткалық шырыннан бөлу. Ол үшін ботқаны крахмал сүтімен араластырып, әртүрлі електі аппараттарға береді. Електе ботқадан бос крахмал бөліп алынады және пайда болған крахмал сүті майда екінділерден тазаланады.

Картоп крахмалы. Картоп өндіріске гидравликалық транспортермен жуылып, жеңіл, ауыр қоспалардан ажыратылып, жуу машинасына түседі. Жуылған және өлшенген картоп ұнтақтау машинасында крахмалы босатылады. Келесі операция — осы ботқа сияқты қоймалжыңды ішіндегі клеткалық шырыннан бөлу. Ол үшін ботқаны крахмал сүтімен араластырып, әртүрлі електі аппараттарға береді. Електе ботқадан бос крахмал бөліп алынады және пайда болған крахмал сүті майда екінділерден тазаланады.

Қалған өнім қайтадан ұнтақталады. Крахмал сүті езінді массасының көбінен ажырағанымен, құрамында әлі де езінді бар болғандықтан әрі қарай жібектен жасалған тор көздерден өткізіліп рафинацияланады. Рафинациялаған шырында езінді аз мөлшерде болғандықтан, одан тазалау үшін қайтадан сумен жуатын гидроциклондар мен тұндырмалы-жуу центрифугалары қолданылады. Осыдан алынған шикі крахмал кептіруге жіберіледі. Кептірілген крахмал арнаулы қаптарда сақталады. Тамаққа пайдаланылатын крахмалдың бөгде иісі, дәмі және ауыр қоспалары болмауы керек; төмен сұрыпты крахмал техникалық мақсатқа жұмсалады немесе сірне өндіріледі

Картопты түсіру, жуу және уақытша сақтау

Полисахаридтер табиғи жоғары молекулалы қосылыстар. Полисахаридтердің жалпы формуласы (С6Н10О5)n, көптеген моносахарид молекуласының қалдықтарынан тұрады. Макромолекуладағы моносахаридтер қалдықтары полисахаридтерде де оттек "көпіршесі" арқылы жалғасқан: R—О—R—О—R Өсімдіктер мен жануарлар ағзасында ферменттердің әсерінен фотосинтез нәтижесінде түзілген моносахарид молекулалары поликонденсацияланып, полисахаридтер түзіледі: 6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2 nС6Н12О6 → (С6Н10О5)n + nH2O Полисахаридтердің маңызды өкілі — крахмал мен целлюлоза. Крахмал (С6Н10О5)n табиғатта кең тараған полисахарид. Күріште 80%-ке дейін, бидай мен жүгеріде 70—75%, картоп түйіндерінде 20% крахмал болады.

Крахмал құрылысы. Крахмал — табиғи полимер. Ол екі полисахаридтен: амилоза мен аминопектиннен тұрады. Полимерлену дәрежесі — n-нің мәні крахмалдың әр түрлі молекуласында шамамен 200-ден 2000-ға дейін болады. Крахмалдың молекулалық массасы бірнеше жүз мыңнан (амилоза) миллионға дейін (амилопектин) жетеді. Крахмалдың макромолекуласы циклді α-глюкозаның қалдықтарынан тұрады. Крахмал түзілу процесінің сызбанұсқасы:

Яғни, крахмалдың қарапайым буыны, - C6H10O5 -

Крахмалды алу. Өндірісте крахмалды картоптан немесе жүгеріден алады. Картоптан крахмал алу үшін оны ұнтақтап турап, сүзгіге салып, сумен шаяды. Сумен шайылған крахмалды ыдыстарда тұнғаннан кейін бөліп алып кептіреді. Крахмалдың қасиеттері. Крахмал салқын суда ерімейтін ақ түсті ұнтақ зат. Ыстық суда ісініп, коллоид ерітінді — клейстер түзеді. Крахмалдың маңызды химиялық қасиеттерінің бірі — йодпен әрекеттескенде көк түстің пайда болуы. Оны картоптың немесе ақ нанның кесіндісіне, крахмал клейстріне йод ерітіндісін тамызып көруге болады. Бұл реакцияны тағам өнімдерінде крахмалдың баржоғын анықтау үшін қолданады. Крахмал минерал қышқылдың (H2SО4) немесе ферменттердің әсерінен гидролизденіп, глюкоза түзеді:

(С6Н10О5)n + nH2O → C6H12O6 Реакция жағдайына байланысты әр түрлі аралық өнімдер түзіліп, гидролиз сатылап жүруі мүмкін: (С6Н10О5)n → (C6Н10О5)m → xС12Н22O11 → nС6Н12O6

Спиртке картопты өң деу. Шикізатқ а, негізгі жә не кө мекші материалдарғ а сипаттама Картоп – спирт өндiрiсiнiң таралған шикiзаты. Картоп спирт заводтарының қатарында спирт және крахмалды құрамалы өңдеулерге ұшырайды. Картоптың культурасы және сорты.Картоп Solanum, тұқымдасына жатады.Бұл – оңтүстік америка өлкесінде болатын көп жыл өмір сүретін гүл өсімдігі болып табылады, ал культурада – бір жыл жасайды. Картоп түйнегінің химиялық құрамы сортына қарай өзгереді. Құрғақ құрамы 25% орташа химиялық құрамы (%): су-75; крахмал-20,45; қант0,3;азоттық зат(N×6,25)-2,0;май-0,15; клечатка-1,0; күл-1,1 тең болады. Картоп – алқа тұқымдасына жататын шөптес өсімдіктердің бір туысы. Картоптың жер бетіндегі сабағы -3 қырлы; жапырағы тақ қауырсынды, гүлінің түсі әр қилы; ақ, көгілдір, күлгін қызыл, желектері мен аталығы – 5; жемісі жидек, оның ішінде сарғыш түсті көптеген тұқымы болады

Картоп тү йнегінің микроскоп тық құ рылысы

Крахмалды шикізатты қайнату және қанттау
Шикізат клеткасын бұзу ол өсімдік клеткасынан крахмалды бөліп алу мақсатында жүргізіледі және жылумен өңдеу процесі жүреді. Қайнату сулы ортада пардың әсерінен арнайы құрылғыда периодты және үздіксіз әдісімен жүреді. Температура жоғарылаған сайын шикізат жыли бастайды. Температура 70°С - қа жеткенде крахмал желімдене бастайды, ал температура 120°С – қа жеткенде крахмал ерітінді күйге ауысады. Клеткалық қабырғалар температура 140°С - қа жеткенде өзегереді. Жоғары температура әсерінен катты заттар ерітіндіге айналады, ұлпалар осал және майысқыш күйге ауысады. Ақуыз заттары температура 100°С болғанда ерімейтін күйге жетеді. Ақуыз заттары температура 140°С болғанда қайтадан ерітінді күйге ауысады. Жылумен өңдеу арқылы картопта немесе дәнде керек өзгерістер тудырады. Температура 100°С та қант қата бастайды, ашытқыға кері әсер ететін заттар түзіледі. Түзілген заттар қайнатылған массаға коңырқай түс береді. Сондықтан да қайнату кезінде өте жоғары температура қолданылмайды. Қайнату аппаратында қысым бірден ауысқанда ( 3,5 - 4,5 0,2 - 0,5 ат), тордан өткенде шикізат бірден ыдырайды. Және артық жылу қайнатылған массадан бу пайда болуына әкеліп соғады. Жасуша қабықшасы бұзылған соң бу қысымына шыдамай бөлініп кетеді. Шикізат өзінің құрамын өзгертіп, ұсақталып, біркелкі массаға айналады.

Қайнату аппартынан қайнаған масса ұстағышқа түседі, ол жерде 26 - 30 мин ұстайды, содан кейін бу сепараторына өтеді. Бу сепараторнынан масаны қанттауға жібереді.

Қайнатудың Чемерлік схемасы: I - дәндік элеватор; 2 - дәндік сепаратор; 3 –дәнге арналған бункер; 4, 8 - автоматтық таразы; 5 - балғалы бөлшектегіш; 6 - илендіні дайындауға арналған чан; 7 - картопты элеватор; 9 – картопқа арналған бункер; 10 – балғалы бөлшектегіш; II - картоп кашасына арналған чан; 12 - насос; 13 - картоп кашасына және илендіге арналған жылыту аппараты; 14 – қайнату аппараты; 15 - ұстағыш; 16 – бу сепараторы.

Балғалы бөлшектегіште немесе біліктегіш станокта дәнді бөлшектейді картопты теркада немесе балғалы бөлшектегіште ұнтақтайды. Дәнді иленді немесе картоп ботқасын ілгерінді қайнатқышта жылытады, оны қайнатқыш колоннасында қайнатып және ұстағышта толығымен қайнатады. Дәнді қалыпты ылғалдылықпен құрғақ тәсілмен бөлшектейді. 17% - дан жоғары ылғалдылығы бар дәнді ылғал тәсілімен бөлшектейді. Дәнді кесек бөлшектеу. Бұл илендіні 80 - 85°С дейін қайнатуға мүмкіндік береді, осының арқасында қайнатқандағы будың шығыны азаяды. Илендіні ілгерінді қайнатқышта айналмалы және қосымша бумен жылытады. Мичуриндік қайнату схемасы: 1 – дәнге арналған бункер ; 2-дәнді элеватор; 3-шнек; 4,7-бункер; 5,10-автоматты таразы; 6,13 бөлшектегіш; 8-илендіні дайындауға арналған чан ; 9- картопты элеватор; 11 – картопұа арналған бункер; 12 - шнек; 14 – ілгеріңді қайнатқыш; 15 – иленді немесе картоп кашасының жинағы; 16-насос; 17-қайнату тізбегі; 18-ұстағыш; 19 – бу сепараторы.

Мичуриндік схема.

Рязандық схема.

Шикізатты қайнатудың қала сыртындағы схемасы: 1 – картопты элеватор; 2 - автоматты таразы; 3 – картопқа арналған бункер; 4 – картоп жуғыш; 5 картоп кашасын өткізуге арналған насос; 6 магниттік сепаратор; 8 – дәнге арналған бункер;

9 - білік станогы; 10 – араластырғышжылытқыш; 11 – илендіні немесе кашаны қайнату аппаратына жеткізетін насос; 12 қайнату аппараты; 13 - бу сепараторы.

Картопты бөлшектеу картоп үккіште жүреді, дәндер - валды станоктарда ылғал жолмен іске асады. Илендіні араластырғышта жылытады содан кейін қайнату аппаратында қайнатады. Қайнатылған массаны ұстамайды. Ылғалды ұсақтаудың арқасында валдық станоктан араластырғышқа дәнді иленді түседі, ол жерде оны қосымша бумен жылытады. Қайнату аппараты өзімен вертикальды тізбекті тәріздес болып келеді, оның ішінде вал бес дискпен айналады. Диск араларында тізбек биіктік бойымен бес конустық қондырма орнатылған. Дисткар мен білік электрқозғалтқыш арқылы іске қосылады.

Үздіксіз крахмалды шикізатты қайнатуда РЗ-ВРА-2000 қондырғысы келесі жолмен жұмыс атқарады. Балғалы бөлшектегіште ұсақталған дән бункерге өтеді, ол жерден ол салмақ өлшейтін құрылғыға мөлшерленеді және араластырғышқа өтеді. Бір уақытта осы жерге 40-50°С температурасындағы су мөлшері түседі, ол дәннің массасына пропорционалды. Арластырғыштан иленді плунжерлік насос арқылы қыздырғышқа жеткізіледі, ол жерде қосымша бумен 40-85°С дейін қыздырылады. Қыздырылған иленді жанасқан головкаға түседі, бұл жерде ол қайнау температурасына дейін қыздырылады. Иленді және аралспаған будың бөлігі 1,5 минут құбырлы қайнатқышта ұсталады, ол жерде бу түбегейлі араласады. Қайнатқыштан өткен кезде масса тұтқырлығы температура мен жоғары қозғалыс арқасында азаяды.

Үздіксіз крахмалды шикізатты қайнатуда РЗ-ВРА-2000 қондырғысының схемасы: 1 – дәнге арналған балғалы бөлшектегіш; 2 –бөлшектенген дәнге арналған бункер; 3 – өлшеуіш таразы құрылғысы; 4 – араластырғыш; 5,8 – плунжерлік насос; 6 – иленді қыздырғышы; 7 – аралық сыйымдылығы; 9 – өткір будың жанасқан головкасы; 10 – құбырлы қайнатқыш; 11 – ұстағыш; 12 – бу сепараторы; 13 –

Пайдаланылған әдебиеттер: Иванов А.И. Оборудование спиртового производства. М.: Пищевая промышленность, 1972. - 216 с. Климовский Д.Н., Смирнов В.А., Стабников В.Н. Технология спирта. - М.: Пищевая промышлнность, 1967. - С. 278-300. Слонимер Б.М. Монтаж предприятий пищевой промышленности. Краткое справочное пособие. - М.: Машгиз, 1960. - С. 275-278. Фертман Г.И., Шойхет М.И., Чепелева А.С. Технология бродильных производств. - М.: Высшая школа, 1966. - С. 93 -112. Фертман Г.И., Шойхет М.И. Технология спиртового и ликероводочного производства. - М.: Пищевая промышленность, 1973. - С. 6 -218. Халаим А.Ф. Технология спирта. - М.: Пищевая промышленность, 1972.-С. 107-113.

Назарларың ызғ а рахмет


Пән: Өнеркәсіп, ӨндірісПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь