Бухгалтерлік есеп концепциялары мен қағидалары
Презентация қосу
Семей қ аласыны ң Ш әк әрім
атында ғ ы университеті

Бухгалтерлік есеп
концепциялары мен
қағидалары

Орындаған: Рыскалиева А.
УА-405
Жоспар:
Бухгалтерлік есептің концептуалды негізі
Бухгалтерлік есептің
концептуалды негізі
Құ
үғгендеу
Ба
Т алау жүйесі
Шоттар
Бухгалтерлік
жаттау
Бухгалтерлік
Есепберушілік
Калькуляция баланс
есепті ұйымдастыру әдістері
Құжаттау –
жасалған уақытта
шаруашылық
операцияны алғашқы
тіркеу. Бухгалтерлік
есептің айрықша
белгісінің өзі осы –
құжаттау. Бухгалтерлік
есепте шаруашылық
операция құжаттарда
бейнеленуі керек.
Түгендеу – іс жүзіндегі
мүліктің бухгалтерлік
есеп мәліметтерімен
сәйкестігін тексерудің
тәсілі. Түгендеу
кәсіпорын мүлкінің
дұрыстығын анықтау
үшін қажет. Түгендеуге
негізгі құралдар,
материалдық –
товарлық бағалықтар,
ақшалай қаржылар
жатқызылады.
Бухгалтерлік баланс – қасіпорынның мүлкі
туралы ақпаратты жинақтау және топтау
тәсілі. Кәсіпорын қаржылары бухгалтерлік
баланста ақшалай бейнеде екі топта
бейнеленеді. Біріншісі кәсіпорын қандай
қаржымен иеленеді, екіншісі қандай
қайнар көздерден құралғанын көрсетеді.
Шоттар жүйесі және қосарлы жазу
- бухгалтерлік есепте шаруашылық
операциялар счеттар көмегімен
(синтетикалық және аналитикалық)
қосарлы жазу әдісімен жүргізіледі.
Шот – мүлік және оның құрылу көзі
туралы ағымдағы ақпарат
жинақталатын экономикалық топтама.
Қосарлы жазу – бухгалтерлік есеп
счеттарында шаруашылық
операцияны тіркеудің тәсілі.
Бағалау – кәсіпорын
мүлкін және олардың
қайнар көздерін ақшалай
өлшеу тәсілі. Бухгалтерлік
есеп жүйесінің дұрыс
құрылуы үшін бағалау
процесі дұрыс жүруі керек.
Мүлікті бағалаудың
негізінде нақты шығындар
жатады.
Калькуляция - өзіндік құнды анықтау мен
шығындарды топтау тәсілі. Өнімнің
өзіндік құнын есептеу - өнімнің бір
өлшеміне кеткен шығындарды ақшалай
формада көрсету.
Есеп берушілік – белгіленген кезеңде (ай,
квартал, жыл) кәсіпорынның, өндірістік –
шаруашылық, қаржылық қызметін
сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі.
Есеп берушіліктің көрсеткіштері
кәсіпорынның қаржылық жағдайын
талдау үшін қажет.
Бухгалтерлік есептің
қағидалары
Актив, міндеттеме, капитал, ұйым кірістері мен
шығыстары туралы түсінік
Актив-құндық
бағасы бар
субъектінің құқығы
мен жеке мүліктік
және мүліктік емес
игілігі.
Міндеттеме термині
дебиторлық және кредиторлық
берешек,
яғни алашақ пен берешек
ұғымын біріктіреді.
Дебиторлық берешек дегеніміз
ұйымға басқа ұйымдардың,
жеке тұлғалардың берешегі.
Жарғылы
Меншіктік қ капитал
капитал
Жабдықтау процессі
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
І.Бухгалтерлік есептің концепциялары
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары жайында
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары туралы
Бух.есеп концепциялары мен қағидалары
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары
Бух. есептің қағидалары, әдістері,принциптері
Банктегі қаржылық және басқару есебі
Аудиттің компоненттері, принциптері және концепциялары
Статистикалық агенттігінің ұйымдастырылуы және оның міндеттері
Есепте қолданылатын өлшеуіштер
Пәндер