Ақпаратпен алмасу принциптері мен режимдері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТПЕН АЛМАСУ
ПРИНЦИПТЕРІ МЕН
РЕЖИМДЕРІ
ОРЫНДАҒАН: Нурпеисова П.Е.
ТЕКСЕРГЕН:Жаксыгулова Д.Д.

СЕМЕЙ
2015
КІРІСПЕ
Ақпаратты шындығында да ғылыми ұғым
ретінде қарастыруға болады. Өйткені бұған
дейін ақпараттың кұрылымы мен қасиеттері
барлық ғылым салаларында зерттелінді.
Мысалы, физика - ақпарат таситын
сигналдардың қасиеттерін зерттейді.
Табиғаттағы көптеген құбылыстардың
сигнал шығаратыны белгілі. Ал тіркелінген
сигналдар белгілі бір мәліметтерді құрайды.
Мәліметтер түрленіп, тасымалданып,
әдістердің көмегімен қолданыс табады.
Мәліметтер мен әдістердін өзара әсерлесуінен
ақпарат түзіледі
АҚПАРАТПЕН АЛМАСУ
ПРИНЦИПІ

Асинхронды Синхронды
АСИНХРОНДЫ
Ақпаратпен алмасу прициптері синхронды жəне
асинхронды режимде іске асады. Асинхронды
берілуде əр байттың алдында, жіберілулердің келіп
бастағандығы туралы қабылдағышқа сигнал
беретін старт биттер болады және процесс
аяқталғаннан кейін хабар беруші стоп биттер
болады
СИНХРОНДЫ
Алмастырудың синхронды режимі
байланыс каналының тұрақты
белсенділігін білдіреді. Алмастыру ол
өзінен кейін ақпарат биттердің ағымы
жүретін синхробайттан басталады. Егер
жібергіште жіберілетін ешқандай
ақпарат болмаса ол синхрондық
байттардың үздік жіберілуі үзілісін
толықтырады.
Бірақ синхронды режимде
қабылдағыштың жіберушісімен бірге
сыртқы синхронизация қажет, себебі
жиіліктің аз ғана істен шыққанының
өзі қабылданып жатқан деректердің
бүлінуіне əкеп соғады
Ақпаратпен алмасу режимдері

ЖАРТЫЛАЙ
СИМПЛЕКСТІ ДУПЛЕКСТІ

ДУПЛЕКСТІ
Симплексті режим
Ақпаратты алмастыру ортақ
байланыс арнасы арқылы тек бір
бағытта жүзеге асырылады.
Ақпаратты қайта артқа жіберу
мүмкін емес. Бұл режим көбінесе
теледидар немесе радиоларға ақпарат
тарату үшін пайдаланылады. Себебі
теледидар мен радиоларда ақпаратты
қайта қайтаруды талап етпейді
Симплекстік режимде байланысқан екі
абоненттерінің тек біреуі ғана интерфейс
арқылы əр уақыт моментінде таратылатын
ақпаратты инициалайды.
Дуплексті режим
Ақпаратты алмастыру екі бағыт
бойынша бір мезгілде әртүрлі
ақпарат алмасу мүмкіндігі береді.Екі
бағытта ақпарат алмасу кезінде
ешқандай кедергі болмайды. Егер үш
немесе одан да көп ақпарат алмасуды
қолданса кедергі туындауы мүмкін,
соның салдарынан басты ақпарат
жоғалады.
Дуплексті режимде байланысқан екі
абонент басқаға ақпаратты кез-келген
уақыт моментінде тарата алады.
Дуплекс режимін және
жылдамдығын ауыстыру үшін

командаларын орындап терезенің сол жағындағы "Link
Speed/Duplex Mode" (Жылдамдық\Дуплексті режим)
таңдап керекті нұсқасын таңдаймыз
САЛЫСТЫРУ КЕСТЕСІ
Симплектік режим
АҚПАРАТ АҚПАРАТ
ЖІБЕРУШІ ҚАБЫЛДАУШЫ

Дуплексті режим
АҚПАРАТ АҚПАРАТ
ЖІБЕРУШІ ҚАБЫЛДАУШЫ

АҚПАРАТ АҚПАРАТ
ЖІБЕРУШІ ҚАБЫЛДАУШЫ
Жартылай дуплексті
Ақпарат алмасу кез-келген бағытта
жүзеге аса алады , бірақ уақыты бойынша
бөлініп жіберілуі керек.Бұл режимде ,
ортақ байланыс арнасы қосылған .Әрбір
құрылғыдан ақпаратты кезекпен
қабылдау және тарату мүмкіндігі бар. Егер
ақпаратты бір мезгілде қабылдап немесе
тарататын болса кедергілер туындайда.
Кедергінің әсерінен құрылғылар істен
шығады.
Жартылай дуплексті режимде егер
интерфейстің байланысу арнасы бос
болса,онда байланысқан екі абонент бір-
біріне ақпаратты таратуы мүмкін.
Сонымен қатар мультиплексті режимде
байланысқан бірнешеабоненттер əр
уақыттың моментінде тек бір бағытпен
екі абоненттің арасынд байланыс
орнатылады.
Көрсетілген қасиеттер интерфейстер
организациясының анық аспектерін сипаттайды. Толық
сипаттама мен интерфейстердің жүйелену
классификациясының бірнеше сыйысулық
қасиеттерінің шарттарына байланысты орындалуы
мүмкін: Тарату
Симплексті

Дуплексті

Жартылай
дуплексті

САЛЫСТЫРУ КЕСТЕСІ
ҚОРЫТЫНДЫ
Ақпаратты алмастыру – бұл байланыс
каналдары арқылы алыстағы
компьютерлермен ақпарат алмасу болып
табылады.Принциптері бойынша асинхронды
және синхронды болып бөлінеді.Режимдеріне
байланысты симплексті,дуплексті,жартылай
дуплексті және де мультидуплексті болып
бөлінеді . Режимдер бойынша ең қарапайымы
симплекс режимі.Бұл режим шығыны
жағынан да үнемді . Ал дуплексті режим
қиынырақ және шығыны жағынан тиімсіз
болып келеді.
Назарларыңызға
рахмет!!!!

Ұқсас жұмыстар
Асинхронды және синхронды ақпаратпен алмасу принциптері
CALS - технологиялары
Вербальді жәнә вербальды емес қарым қатынас әдістері
Салық және салық салу курсы
Аудит
Қарым­қатынас адамдар арасындағы өзара түсіністікке жетудің құралы ретінде
Си тілінде құрылған программаның құрылымы
RISC және CISC архитектурасы
ПАЦИЕНТ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАҚЫНДАРЫНЫҢ ҚАУІПСІЗ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫ
1.Қарым-қатынас адамдар арасындағы өзара түсіністікке жетудің құралы ретінде. 2.Адам өміріндегі отбасы және туыстық қатынастардың рөлі
Пәндер