Япония балабқшасының оқыту жүйесі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
«Педагогика» факультеті

Япония балабқшасының
оқыту жүйесі

Орындаған: п-223 топ студенті
Әлімбаева Арай
Тексерген: Жакпарова Г.А.

Семей
2015ж
Кіріспе

Бүгінгі таңда м.д. Тәрбие жүйесі әр елде алуан түрлі даму деңгейінде
болып отыр. Оның басты себептері: м.д. Тәрбиеге мемлекет пен қоғамның
қатынасына, қоғамдағы әлеуметтік экономикалық жағдайларға, әр елдің
салт дәстүрі мен мәдениетіне, аймақтық ерекшеліктеріне де байланысты
болмақ. Педагогика көп жағдайда сол елдегі қолданыстағы заңнамаға
немесе жетекші идеологияға тәуелді димиды. М.д. Ұйымдар елдің немесе
әлеуметтік қызмет көрсету, не денсаулық сақтау ұйымдарына немесе білім
беру жүйесіне қарайтын болды. Осыған байланысты м.д. Ұйымдардың
жұмыс бағыттары, педагогикалық дайындық деңгейлері өзгереді. М.д.
Ұйымдар әлеуметтік қамсыздандыру министрлігіне қарайтын елдерде
(Австрия, Англия) ата-аналар қалауымен балаға күндізгі қамқорлы қ
түрінде ұйымдастырылуы басым болса, Білім министрлігіне қарайтын
елдерде (Ирландия, Қытай) ерте жастан оқыту процесі басым. Ал кейбір
елдерде м.д. Білім беру енді-енді министрліктер қарамағына еніп отыр.
Япониялық балабақшаның оқыту жүйесі
Япондықтар өз балаларына ерекше
сүйіспеншілікпен қарайды. ХХ ғасырлардың басында
ресейлік ғалым япон танушы Г.Восоков
япондықтардың бала тәрбиесіне аса назар аударған:
“Япондықтар бала жанына қандай да бір
жабырқаушылық көрсетпей, жұмсақтық пен
сүйіспеншілік семіміен өсіреді. Олар балаға ұрысып,
қаталдық көрсетпейді сонымен қатар ешқандай
денелік жазалау жоқ. Балаға қысым өте жұмсақ түрде
көрсетіледі, балалар өздері өздерін тәрбиелейтін
іспетті және Япония балалар үшін жұмақ “тиым
салынған ұрық” жоқ сияқты”. Осы приціпті қазіргі
балабақшалық ұймдар да ұстанады.
Япониядағы отбасылық тәрбие

Японияда 5 жасқа
дейінгі кезеңде балаларда
“бассыздық” шағы өтеді.
Бұл уақыт аралығында
балаға “хан” сияқты
қарайды, ал 5-тен 15-ке
дейін – “құл” сияқты
қараса, 15-тен кейін –
“өзімен тең” ретінде
қарайды
Балаға еш нәрсеге
тийым салмайды,
ересектен ол тек қана
ескертулер ғана
естиді: “қауіпті”,
“кір/лас”, “жаман”.
Егер бала тыңдамай
соғылып немесе күйіп
қалса япондық ана өзін
кіналап, баладан
кешірім сұрайды.
Япондықтар ешқашан балаға
дауыс көтеріп, жазалаулар
қолданбайды. Олар үшін ең
ауыр жазалау әдісі үйден
ажырату немесе баланы
қандай да бір топқа қарсы
қою.
Японияда ұлдар мен қыздарды әртүрлі тәрбиелейді:

Қыздарды Ұлдарды
болашақ болашақ
ана, бала отбасының
тәрбиелеуш тіреуі
і ретінде ретінде
тәрбиелейді тәрбиелейді
.
Ерте жастан тәрбиелеу

Баланы ерте жастан дамыту
керектігін ең алғашқы Япондықтар
айтқан. ХХ басырдың 1-ші
жартысында “3 жастан кейін кеш”
атты кітап шығады, бұл еңбек
япондық педагогикада айналым
жасайды. Оның авторы Масару
Ибука. Ол “Дарындыларды оқыту”
ұйымының директоры сонымен
қатар, әлемге әйгілі “Сони”
фирамасын қалаушы.
Еңбекте баланың алғашқы 3 жылында негізгі тұлғалық сапалары
қалыптасады делінген. Кішкентай балалар басқалалар ға қара ғанда
барлығын тез үйренеді сондықтан ата-ананың міндеті – баланың толық
қасиеттерін іске асыра алатын жағдай жасау болды.

Тәрбиелеу процесінде мына принцептарды ұстану керек:

Баланың Әртүрлі
қызығушылығын дағдылар мен
оята отырып, шығармашылықт
танымын арын дамытуға
Мінезін жағдай жасау
ынталандыру
тәрбиелеу

Мұндағы мақсат баладан гений өсіру емес, балада терең ой
мен дені сау адам өсіру.
Япониялық балабақшалар
Японияда оқу жылы 1-ші сәурден басталады. Барлық оқу
ұйымдары бір кесте бойынша істейді: әр оқу жылы үш
семестрге бөлінген. Семестрлер арасы демалыстар.
Көбінесе 3 жасқа дейінгі балаларды японды қ ананалар үйде т әрбиелейді.
Себебі олардың ділдері бойынша балаланы ерте балалаба қша ға беру
анасының өзімшілдігі деп қарайды. Балалны балақшаға 3 жастан бастап
береді.
Японияда ата-ана баланы балабақшаға беру үшін алдымен муниципальды қ
кеңсеге барады. Онда олар отбасын қарастырып баланы балаб қша ға
бөледі. Балабақша ақысы отбасының табысына байланысты. Егер
отбасының табысы көп болса ақы да жоғары болады.
Егер балаға мемлекеттік балабақшаға орын болмаса, баланы жеке
мекемелік балабақшаға береді. Бұнда баланың жасы кіші болған сайын
қымбатырақ. Көп жағдайда Жеке балабақшалар Университететтерден де
қымбат болып жатады.
Балабақшалар түрлері:

Етиэн – мемлекеттік және жеке
Хойкуэн – мемлекеттік ясли бақша, балалабақшалар. Балаларды 3 жастан
балалады 3 айлықтан қабылдайды. қабылдайды. 9-дан 2-ке дейін жұмыс
Таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін және істейді. Жеке балабақшалар арасында
сенбі күні жарты күн жұмыс істейді. дегдарлы балабақшалар бар. Бұл
Баланы бұл балабақшаға балабақшалар университет
орналастыру үшін үлкен себеб болу қарамағында, оны бітірген балалар
керек. университет мектебі мен сол
университетке түседі.
Балабақша топтары:

Япониялық мемлекеттік балабақшаларда 6-
8 бала болады. Ал жеке меншік
балабақшаларында 40-қа дейін жетуі
мүмкін. Сонымен қатар топтағы тәрбиеші
әр жарты жыл сайын өзгеріп отрыды. Бұл
баланың бір тәрбиешіге бауыр басып
қалмауы үшін қажет.
Белгіленген ереже:

Әр балабақша
өзінің формасы
бар: бірдей
балалар
шалбарлары,
белдемшелер,
кофталар,
жейделер,
қалпақтар және
аяқ киімдер
Япондық балабақшасының ішкі көрінісі
Балабақшаның мақсаты – баладағы баланы
сақтау.

Олар баланы
қандай болса солай
қабылдайды –
белсенді, жігерлі,
білмекке құмарлы
ретінде. Бұндай
қарым қатынастан
балада топқа кіру
және қалуға
сенімділігі мен
тілегі жоғарлайды.
Оқыту жүйесі

Япондық балабақшаның негізгі мақсаты оқыту емес
тәрбиелеу: баланы топ ішініде тәрбиелеу.

Әр бала өзін Әр іс-
көптің бірі Балабақ- әрекетті
екенін шаларда . орындау
түсініп, үшін уақыт
басқаның
.. аса пен күш
көзқарасын назар кетіру
сыйлау аударады керектігін
керек; түсіну.
Топтың Басқаларды
мүшесі ретінде тыңдай алады;
жүреді;

Баладан
Сұраққа
күтілетін
жауап бере
қасиеттер: алады;

Топ
қалауларына
назар Топтық іс-
ауадарады; әрекетке
қатыса алады.
Япониялық балабақшада қандайда бір пәндерді оқытпайды. Бұнда
балалардың топтың мүшесі ретінде дербес іскерек жасау дағдысын
қалыптастыруға бағытталған.

Балбақша ұйымының тәрбие тәжірибесін 3-ке
бөлуге болады:

Белгіленген Педагогтар Педагогтар
ереже бойынша ұйымдастырған ұйымдастырған іс-
іс-шара орындай еркін ойын ойнай әрекеттер орындай
алу алу алу

Бала ата-анасыз 2 сағат көп дегенде 4 сағаттан кем болмауы
керек. Сонымен қатар тәрбие тек қана балалармен ғана емес,
ата-аналармен де болады.
“Икудзи” тәрбиелеу жүйесі

“Индиви “Барлық “Бала “Әрдай “Әке де “Бала ата- “Тәрбие “Негізгі
анасы
дуальды бала мен ым бала сияқты
өзінөзі мақсат
лық қалаулы ананық бірге” тәрбиесі немесе ұстауды оқыту
емес, ” бірлесті не олардан да дамытуғ емес,
ынтыма гі” қатысад жақсы а тәрбие
қтастық ы” жасауды бағытта беру”
үйрену
” керек” лған”

Балаларды бір-бірімен бәсекелестіруден бас
тартады, оны бет жоғалту деп біледі;
Компромисс - ең негізгі шешім;
Икудзи - балаларды ерекше және қарама-қайшы
тәрбиелеу жүйесі. Алайда ол жұмыс істейді.
Қорытындылай келе, әр елдің
тәрбиесі оқыту жүйесі әр түрлі. Әр
елдің білімі мен өмірге деген
көзқарасы әртүрлі. Әр елдің өзіндік
бір ерекшеліктері мен кемшіліктері
бар. Сол ерекшеліктерін біз танып
оның жақсы жақтарын көруіміз
абзал.
Пайдаланған әдебиеттер:

1. Детский сад в Японии: Опыт развития детей в группе /
Общ. ред. В.Т. Нанивской. - М., 1987.
2. За знаниями - по миру. Дошкольное образование в
Японии // Дошкольное образование. - 2010. - №1. - с. 13-18.
3. Мисару Ибука. После трех уже поздно// Дошкольное
воспитание. - 1995. - №3.
4. Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. Дошкольное и начальное
образование за рубежом. История и современность - М.,
Академия, 2008. - 240 с.
5. Система образования стран запада: Справочник. Ч. II. - М.:
РУДН, 2009. - 192 с.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Оңтүстік және Солтүстік Кореа балабқшасының оқыту жүйесі
Экологиялық жағдай
Алғашқы есептеу құралдары
БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАРУ
Адамзаттың Ғарышты игеру жетістіктері
М. Әуезовтің алғашқы мақалаларындағы қазақ халқының қоғамдық әлеуметтік өсу жолы
Қартаю генетикасы
Ата - анамен
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ
ЭЛЕКТРОНДЫ НИВЕЛИР
Пәндер