Құрылма қатаңдығын анықтайтын факторлар
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының білім және ғылым
министрлігі
Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университеті

СӨЖ№2
Орындаған: Маулимханова Г.О
Тексерген: Абдилова Ғ.Б

Семей 2015
Жоспар
1. Құрылма қатаңдығын анықтайтын
факторлар.
2. Қатаңдықтың өзіндік көрсеткіштері.
3. Қатаңдықты арттырудың құрамалық
тәсілдері.
1. Құрылма қатаңдығын келесі факторлар анықтайды:

- материалдың серпімділік модулі (созылу-сығылу кезіндегі
қарапайым серпімділік модулі−Е; айналу, иілу кезіндегі
модуль−G).
- кесіндінің геометриялық сипататтамалары (F кесіндісінің
ығысу, созылу-сығылу кезінде; I−иілу кезіндегі инерция
моменті; Iр−айналу кезіндегі).
- деформацияланатын дененің сызықтық өлшемі (L);

- ауырлық және тірек түрлері ( коэффициенті).
2. Әр түрлі материалдардан жасалған бөлшектер массасын,
беріктігін және қатаңдығын салыстыру кезінде төрт түрлі
жағдай қарастырылады:
1. Конфигурациялары бірдей бөлшектер (бірдей салмақ кезінде
кернеуі де бірдей, ).
Қатаңдықтың салыстырмалы коэффициенті:

шарты бойынша, болады.
Қатаңдық қоры:
,
мұндағы -созылу кезіндегі қатаңдық шегі;
σ – бөлшектегі әрекет етуші кернеу.
шарты бойынша, болады.
 
Бөлшек массасы:
мұндағы -материал тығыздығы.
1) Қатаңдығы бірдей бөлшектер
Созылу-сығылу кезінде:м

.
Беріктігі бірдей бөлшектер .
Сонда

Массасы бірдей бөлшектер .
ал .
Созылу-сығылу кезіндегі барлық жағдай үшін масса,
қатаңдық және беріктік көрсеткіштері 10.1 кестеде
көрсетілген. Өзіндік беріктік мәні және өзіндік
қатаңдық мәні бөлшектердің барлық түріне бірдей
ортақ.
Бөлшектер Масса, Беріктік, Қатаңдық,

Бірдей E
конфигурациялар /E Const
Қатаңдығы
n
m
cconst
Eonst бірдей Const E/
2E/00,
0/,,2 E
,22
Беріктігі бірдей const / E/
Массасы бірдей
3. Қатаңдықты арттырудың құрамалық тәсілдері төмендегідей:
- Иілуді барлық шарттар арқылы жою, сығылу немесе созылу арқылы оны
ауыстыру.
- Иілетін бөлшектер үшін – мақсатқа сәйкес тіректер қою және қатаңдық бойынша
әртүрлі тиімсіз салмақтарды жою.
- Рационалды, бірақ массаны біртіндеп өсіру арқылы кесіндінің инерция моментін
арттыру.
- Сығылуға жұмыс істейтін қабырғаларды рационалды күшейту.
- Бір кесіндіден екіншіге өту және тығындау аудандарын күшейту.
- Диагоналды және тура байланыстарды енгізу арқылы деформацияны тоқтату.
- Қатаңдыққа аралас бөлшектерді пайдалану .
- Қорапты бөлшектер үшін әртүрлі сфералық, жұмыртқа тәріздес және т.б.
формаларды пайдалану.
- Диск түріндегі бөлшектер үшін конусты, сфералық формаларды, гофрлеуді
пайдалану.
- Плитка түріндегі бөлшектер үшін берік қорапты, екі денелі, ұяшықты және ұялы
құрылмаларды қолдану.

Ұқсас жұмыстар
Технологиялық процестің ерекшеліктерін ескере отырып, жабдықты жобалау
Зақымдану процесі
Дененің тығыздығын анықтау
ҒҰА орбита элементтері
Пиелонефриттің рентген диагностикасы
Еңбек ақы
Метеорологиялық элементтерді өлшеу
Сұраныс икемділігінің түрлері
Стратификацияның түрлері
Малды кансыздандыру
Пәндер