Халық педагогикасы
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым
министрлігі
Шәкәрім атындағы мемлекеттәк университеті
Жаратылыстану-Математика факультеті
Математика кафедрасы

Халық педагогикасы
СӨЖ

Орындаған:Иманмадиева Балжан
Тобы:Т-413
Тексерген:Оралбекова.Б.С

Семей-2015ж.
Жоспар:
Жоспар:

1.Халықтық педагогика туралы түсінік
2.Математика пәніне байланысты сабақ
жоспары
3.Пайдаланылған әдебиеттер
Халықтық педагогика
Қай заманда, қандай қоғамда болсын
алдымызда  тұрған зор міндеттердің бірі –
болашақ ұрпақ тәрбиелеу. Жан – жақты
жетілген, ақыл парасаты мен мәдениеті мол,
саналы ұрпақ тәрбиелеуде әр халықтың салт –
дәстүрі, ел дамуындағы бағалы байлықтың
нәрін біртіндеп сіңіру арқылы ғана жүзеге
асыруға болады.
Басқа халықтар сияқты қазақ елінің де ұрпақ
тәрбиелеуде мол тәжірибесі, жиған – тергені,
озық ойлары мен өзіндік ерекшеліктері бар.
Осындай мол мұраның «дәнегін мәпелеп
екпейінше» жастарды ізгілік пен
парасаттылықты тәрбиелеу мүмкін емес.
Халықтың жазбаша жазылмаған, бірақ ұрпақ
есінде мәңгілікке сақталып, бір ұрпақтан бір
ұрпаққа ауызша жалғасып келген нақыл –
өсиет, өнеге қағида болып таралып келген
тәлім – тәрбие тағылымының бай мұрасы бар.
Ол халықтық педагогика деп аталады
Халық педагогикасы – халықтардың ғасырлар бойы тәрбиелеу
тәсілдеріне негізделген бай тәрбиесінің жиынтығы. Этнопедагогика –
халық педагогикасының ұрпақ тәрбиелеудегі тағылымдарын ғылыми
жүйеге келтіріп зерттейтін ғылыми педагогиканың бір саласы
Этнопедагогиканың мақсаты – халықтық салт-дәстүрді, өнерд
дәріптейтін, ана тілі мен дінін қадірлейтін, Отанын, елін, жерін
сүйетін, жан-жақты жетілген, саналы жасты тәрбиелеу. Сондай-ақ
халықтық тәрбие түрлерін жас бүлдіршіндердің бойына сіңіртіп ілім
білік дағдыларын дамыту, сөйтіп дене еңбегіне де, ой еңбегіне де
қабілетті, жан-жақты жетілген азамат етіп шығару. Ол басқа
тәрбиелермен қатар жүргізіліп, балалардың  қайрат- жігерін, ақыл-
ойын халықтың өнер туындылары негізінде оқытып, тәрбиелеу
арқылы іске асырылады. Этнопедагогика бала денсаулығы мен
денесінің жетілуі жөніндегі қамқорлық ақыл-ой мен еңбекке
дайындық, саналы адамгершілік-эстетикалық тұрғыда бағыттау
мінез-құлықты реттеу, өзін-өзі тәрбиелеу мен қайта тәрбиелеу, яғни
тұлға қалыптастырудың бүкіл жетекші бағыттарын қамтиды
Халықтық педагогикада бала дүниетанымын қалыптастырудың және
оның ақыл-ойын дамытудың бастау кезі ретінде ең алдымен оның
қоғамға, қоршаған дүниеге «Арманы жоқ жас- қанатсыз қарлығаш» —
дейді халық. Халық ұрпақты ақыл-ойды өздігінен жетілдіруге үндейтін
терең және танымдық процестер жиынтығы екендігін дұрыс
болжайды.
Сандарға
Сандарға амал
амал
қолдану
қолдану
Мақсаты:
1)Оқушылардың қосу
және азайту туралы
алған білімдерін
қалыптастырып, дамыту.
2)Өз беттерімен жұмыс
істеу қабілеттерін
арттыру.
3)Оқушылардың ойлау
қабілетін, зейінін дамыту
Бір, екі, үш,

Отырамыз тып –
тыныш .
Жалқаулықты
тастаймыз,
Сабақты біз
бастаймыз
Санамақ
Санамақ

Бір- таңертең
Бір- тұр. тұр.
таңертең
Екі- шынығып
Екі- шынығып бекі.бекі.
Үш- тазала
Үш- тіс. тіс.
тазала
Төрт- сабындап
Төрт- сабындапжу бет.
жу бет.
Бес- сүртін
Бес- тез тез
сүртін
Алты – үйді
Алты жина
– үйді жалпы.
жина жалпы.
Жеті- киінкиін
Жеті- енді.енді.
Сегіз- асыңды
Сегіз- жеп,жеп,
асыңды іш. іш.
Тоғыз- ыдысты
Тоғыз- жу тегіс.
ыдысты жу тегіс.
Он- сабақ оқы.оқы.
Он- сабақ
Осыдан соң, соң,
Осыдан бұл санамақ жаңа
бұл санамақ жаңа
Күнде өстіпөстіп
Күнде сана.сана.
29+17 1 48+11 2 35+27
Мақал-мәтелдер – халықтың ауызша
ақындық шығармашылығының көп
тарағанҚ ызығ4 ушылы
ескерткіштері. қты200
Ғасырлар
700-500 бойы800-400 6
ояту
900-100 әлеуметтік тарихи тәжірибесі
халықтың
туралы нақыл сөздер арқылы халықтың
ой-пікірі, арманы, көзқарасы баяндалған.
Қасиетті сөздерді қазақ халқы қастерлеп
өнеге етіп, адамдардың өлең
өрнектерімен ойластырып мақал-
мәтелдерді үнемі пайдаланып8 келген. 9
Мақал-мәтелдер7 45+14
халық 68+30
өмірінің барлық
600-200қамтылған.
жағынан
ЖЕҢІМПАЗҒА БЕРІЛЕТІН
СӨЗДІКҚОР:
1.Балабидің шешендік сөзі:
Жерден ауыр дегенім — ақыл, білім.
Судан терең дегенім — оқу, ғылым.
Оттан ыстық дегенім — фани жалған, адамның
өмірі.
Көктен биік дегенім — тәкәббардың көңілі.
3.Бес өсиет:1.Топасқа сенбе 2.Жеті қазына:Ер жігіт
2.Жауға иілме 4.Үш арсыз: Сұлу қыз
3.Сақ жүр 1.Күлкі Ақыл, білім
4.Аз үйге сенбе 2.Ұйқы Жүйрік ат
5.Жарлыдан сый алма 3.тамақ Қыран бүркіт
Берен мылтық
5.Үш ғажайып:
Жүйрік тазы
Бақ
Дәулет
ырыс

6.Үш қуат:
Ақыл
Жүрек
Тіл
Санға байланысты мақал-
мәтелдер Санға байланысты
мақал-мәтелдер
Бір жылы сөз бір күнге азық
Бір жылы сөзжақсы
Екі бір күнге азық екі жаман
қас болмас,
Екі жақсыдос
қасболмас.
болмас, екі жаман дос
болмас. Жұмысқа үш жылда үйренеді,
жалқаулыққа үш күнде үйренеді.
Жұмысқа үш жылда үйренеді,
Төрт кісіге шай құйғанша, төртпен
жалқаулыққа үш күнде үйренеді.
бірге қос айда
Жұмысқа үш саусақ
Бес жылдабірдей
үйренеді,
емес.
жалқаулыққа үш күнде үйренеді.
Алты жыл аш болсаң да, атаңның
Бес саусақ бірдей
салтын емес.
ұмытпа.
Алты жыл аш болсаң
Жеті жұрттың да, атаңның
тілін салтын
біл, жеті түрлі
ұмытпа. білім біл.
Дос сегіз болса, дұшпан сегіз.
Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім
біл.

Салыстыр

> 6 тәул 24 сағат
7 тәул 14 сағат

5 тәул 16 сағат < 5тәул 20 сағат

5 онд 6 бірл = 56

10 онд = 100
Дұрыс жауапқаБЕРІЛЕТІН
ЖЕҢІМПАЗҒА берілетін СӨЗДІКҚОР :
сыйақы:
Қазыбек бидің шешендік сөзі
Жантай деген бай малшысымен төбелесіп, сол
төбелесте байдың бір күрек тісі сынады. Жалшы
"сенен шығамын" деп ақысын сұрайды. Бай "тісімді
сындырдың, соның төлеуі үшін алдым" деп ақысын
бермейді. Екеуі Қазыбекке келеді.
Жантай тұрып:
- Мынау менің жалшым еді, өзіммен төбелесіп, бір
күрек тісімді сындырды. Бұның құнын сұрасам
бермейді. Жалға жүрген ақымды бер деп жүр, - дейді.
Сонда жалшы тұрып:
Мен жалға жүрдім Жантайға, Мен күшіме
жарытпадым.
Бір тай алмақ болып алты айға. Содан барып төбелес
туды,
Бір асына жарытпады, Жазым болып күрек тіс сынды.
- Байдың аты бай емес пе, ақымды бермейді, үйінен
куады. Би ата, әділдігіңізге жүгінгелі келдім, - деп
сөзін аяктапты. Бұл дауға Қазыбек мынадай билік
айтыпты:
- Ас адамнық арқауы еді. Жантай асқа жарытпаған
Қайталау – білім анасы
+
31+19 40-23
(31+19) + (40-
23) = 67
-
90-10 30+12
(90-10) - (30+12) = 38
«Жаңылтпаштар» сайысы

1. Рационал сан ,иррационал сан
Иррационал сан,рационал сан
Біріккен сан болған соң,
“Нақты сан” деп аталған .
2. Шеңбер,шеңбер доп емес
Доп сияқты,доп емес
Доп деп, доп деп шеңберді
Ойлама шеңбер ол емес.
3. Бес түп алма,”бестік” алғандікі

Төрт түп алма,”төрттік” алғандікі
“Төрттік” алған бес түп алма алмайды
“Бестік” алған төрт түп алма алмайды.
Пайдаланылған
Пайдаланылған
әдебиеттер: әдебиеттер:
 «Бала мен балабақша» Республикалық
педагогикалық журнал №7, 2011
 «Бала мен балабақша» Республикалық
«Бабаңнан саған не қалған!» 
педагогикалық журнал №7, 2011
Құрастырған–Қанат Қайым Алматы;
«Бабаңнан саған не қалған!» 
«Балауса»2002 ж
Құрастырған–Қанат Қайым Алматы;
Ғаламтор сайттарынан алынған.
«Балауса»2002 ж
Ғаламтор сайттарынан алынған.

Ұқсас жұмыстар
Бала тәрбиесінде халықтық педагогиканың міндеттері мен бағыттары
ЭТНОПЕДАГОГИКА ТУРАЛЫ
Халық педагогикасы тәрбиені еңбек пен өнерге негіздей жүгізді
Халық педагогикасының мақсаты
ЭТНОПЕДАГОГИКА ЖАЙЛЫ
Педагогика мен психологияның әдіснамалық негіздері
Этнопедагогика оқулықтары
ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІН ДАМЫТУ
ЖАҢАШЫЛ-ПЕДАГОГТАРДЫҢ КӨЗҚАРАСТАРЫ
Жеңілсөйлемдер сөйлемдер
Пәндер