Сұлулық салон
Презентация қосу
СҰЛУЛЫҚ САЛОН
Ж О Б А Н Ы Ң М А Қ С АТ Ы : Ж А Ң А Т Е Х Н О Л О Г И Я Л А Р Ғ А
С А Й С Ұ Л УЛ Ы Қ С А Л О Н Ы Н А Ш У А Р Қ А С Ы Н Д А , Ә Р
АДАМҒА КЕЛБЕТІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ СЕНІМДІЛІК
С Ы Й Л АУ . К Ә С І П О Р Ы Н Қ Ы З М Е Т І Н І Ң М Ә Н І
А Д А М Д А Р Ғ А Қ Ы З М Е Т К Ө Р С Е Т У Б А Р Ы С Ы Н Д А К ӨҢ І Л -
К Ү Й І Н Ж А Қ С А Р Т Ы П , Д Е Н С АУЛ Ы Ғ Ы Н А З И Я Н
К Е Л Т І Р М Е Й Т І Н Д Е Й О П А Д А Л А П Қ ОЛ Д А Н Ы П , ТА Б И ҒИ
С Ұ Л УЛ Ы Ғ Ы Н О Д А Н Ә Р І Ж А Қ С А Р Т У.
Ә Р Т Ү Р Л І Б А Ғ А Л АУЛ А Р Б О Й Ы Н Ш А , С Е М Е Й
Қ А Л АС Ы Н Д А , БА Р :
- 5 V I P - С Ұ Л УЛ Ы Қ С А Л О Н
- 1 0 Э Л И Т - С Ұ Л УЛ Ы Қ С А Л О Н
- 9 0 - С Ұ Л УЛ Ы Қ С А Л О Н
С Ұ Л УЛ Ы Қ С А Л О Н С Е М Е Й Қ А Л А С Ы Н Д А
Ф И З К УЛ Ь Т У Р Н А Я К Ө Ш Е С І Н Д Е О Р Н А Л А С А Д Ы .
« Ә Д Е М І » С Ұ Л УЛ Ы Қ С А Л О Н Ы , О Р Т А Ж Ә Н Е Ж О Ғ А Р Ғ Ы
ТА П Ө К І Л Д Е Р І Н Е А Р Н А Л Ғ А Н .
РЕЗЮМЕ
Жоба жетекшісі: Мұхамеджанов М.С.

Жоба идеясы: Барлық қызмет түрін көрсететін сұлулық
салоны
Жобаны қаржыландыру: 5,5 млн теңге көлемінде
коммерциялық несие
Жоба құны: 5,5 млн теңге

Өтелу мерзімі: 2 жыл
Ж Ұ МЫСТЫ Ң ОРЫНДАЛУ
ГРАФИГІ
Жұмыс 4 айға саналған

Тіркеу жұмыстары, интерьер дизайнына тапсырыс,
Технологиялық жобалау

Интерьер және декор материалдарын сатып алу, Ғимарат
ремонты

Ғимарат ремонтын жалғастыру, Вентиляция системасы,
кондиционер, өрт сигнализациясы, бейнебақылау және
жарық орнату

СЭС келісімін алу, Жарнама жұмыстары, Тауар қоры
толтыру, персонал жинау, жабдықтарды орнату
Шығын түрлерінің атауы Шығын көлемі

Тіркеу жұмыстары 50000

Интерьер дизайнына тапсырыс 50000

Технологиялық жобалау 50000

Интерьер және декор материалдарын сатып алу 300000

Ғимарат ремонты 800000

Вентиляция системасы, кондиционер, өрт сигнализациясы, 500000
бейнебақылау және жарық

Жабдықтар сатып алу 1000000

Компьютерлер (2 дана) 250000

Жарнама 75000

Тауар қоры 300000

Баспа материалдар тапсырысы 200000

Бастапқы 4 айдың жалға алудың құны 1200000

Косымша шығындар 500000

Барлығы 5275000
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ

Ғимараттың ауданы: 150 м³
Ғимаратта 7 бөлме болады:
әйел адамдар залы – 2 орын
ер адамдар залы – 2 орын
маникюр залы – 1 орын
косметолог залы – 2 орын
жуыну бөлмесі
персоналға арналған бөлме
қонақ залы
Қажетті жабдықтар Саны
Клиенттерге арналған кресло 6
Балаларға арналған кресло 2
Клиенттерге арналған стол 4
Диван 1
Журналға арналған стол 1
Администратор столы 1
Айна 8
Киім ілетін шкаф 2
Шаш жуатын жуғаштар 2
Сушуар 2
Маникюр столы 1
Косметолог столы 1
Лампа 13
НЕСИЕ КӨЛЕМІ
5,5 млн тенге көлемінде коммерциялық несие

Өтелу мерзімі: 2 жыл

Толық меншікке өту мерзімі: несие біткен
уақыттан бастап 7 жылда
Егер ғимаратты келешекте сатып алынбаса,
таза табыс көлемі 21% құрайды, яғни 425 мың
тенге.
НЕСИЕЛЕУ
ШАРТТАРЫ
Кредит валютасы теңге
Пайыздық ставка, жылдық 17%
Өтеу мерзімі, жыл 2
Пайыздар мен негізгі Ай сайын
борыштарды төлеу
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті 7
кезеңі, ай
Негізгі қарызды өтеудің 7
жеңілдікті кезеңі, ай
Негізгі қарызды өтеу түрі тең үлестермен
ПЕРСОНАЛ
Қызметкерлер Саны Жалақ Барлығы
категориясы ы
Стилист-универсал 4 100000 400000
Косметолог 2 130000 260000
Маникюр мастері 1 100000 100000
Администратор 1 70000 70000
Жинаушы қызметкер 1 40000 40000
840000
КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ
ТҮРЛЕРІ
Қызмет атауы Минималды баға Максималды баға

Әйелдер шаш алуы 500 3000
Ер адамдар шаш алуы 500 2000
Балалар шаш алуы 300 1000
Шаш укладкасы 500 1500
Сәнді шаш үлгісі 2500 5000
Шашты жуу 200 500
Шашты емдеу 1000 5000
Шаш ламинировать ету 5000 20000

Шаш бояу 1000 2500
Шашты түссіздендіру 2000 6000
Шаш мелированиесы 3000 6000
Химиялық шаш бұйралау 2000 10000

Make-up 3500 5000
Косметологиялық қызмет 5000 35000

Маникюр 1000 4000
Педикюр 1500 4000
Кірпік өсіру 3000 8000
Депиляция 500 6000
Сырт SWOT
Мүмкіндіктер ТАЛДАУ
Көрсетілетін қызметтер аясын
қы кеңейту.
орта Қызметтер сапасын жақсарту,
жаңа технологиялар пайдалану.
Тұрақты клиенттер.
Қатерлер Жақыннан жаңа сұлулық салонының
ашылуы.
Салонның кенеттен кеңейтілуі, оған
жасалатын қымбат ремонт жұмыстары.
Ішкі Басымдылықта Сапалы тауарларды пайдалану
орта р есебінен көрсетілетін қызметтер
сапасының жоғары болуы. Жоғары
квалификациялы персонал.
Кемшіліктер Тұрақты киенттердің болмауы.
МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСЫ
КӘСІПОРЫНДЫ ДАМЫТУ
ҮШІН КЕЛЕСІДЕЙ ЖҰМЫСТАР
ЖҮРГІЗІЛЕДІ:
Әр дүйсенбі барлық қызмет түріне 10% жеңілдік;
Тұрақты клиенттерге 20% жеңілдік түрінде бонустық карталар берілу;
Тегін консультациялар;
Көрсетілетін қызметтердің көп түрі;
Сапалы әрі қолжетімді қызметтер;
Оңтайлы орналасқан жері;
Жұмыс уақытының ыңғайлығы.
ШЫ Ғ ЫНДАР (АЙЫНА)
Жалақы 840000 теңге

Ғимарат жалға алу 300000 теңге

Жарнама 75000 теңге

Коммуналдық шығын 100000 теңге

Салықтар 100000 теңге

Басқа шығындар 60000 теңге
ТАБЫСТАР
Орташа есеппен алғанда сұлулық салонының айлық табысы 2000000
теңгеге тең.
Барлығы: жылына 24 млн теңге

Таза табыс: 425 000 теңге

Егжей – тегжейлі, ұқыпты, ресмилікті сақтаса, ж ұмсалымны ң
өтемділігі 2 жылда орындалады.
Кәсіптің финанстық көрсеткіші
Басқасы; 3%
Коммуналдық шығын ; 5%
Жарнамалық шығын; 4%

Жалақы; 42%
Таза табыс; 21%

Ғимарат жалға алу; 15%
Салықтар; 10%
Назарларыңызға
рахмет!

Орындаған: Мұхамеджанов М.С.

Ұқсас жұмыстар
СҰЛУЛЫҚ САЛОНЫН АШУ
«Beauty square» сұлулық салоны
Басқаратын ұйым Сұлулық салоны
Сұлулық салоны
Бизнес жоспар сұлулық салоны «Жасмин»
Бизнес жоспар «PLATINUM» сән салоны
Сән салоны Имидж - бизнес жоспар
Бизнес-жоба: АвтоСпа Орталығы
Бизнес жоспар Cұлулық салоны «Акжол»
Оқушылардың әсемдік, жан сұлулығы туралы түсініктерін кеңейту
Пәндер