Windows операциялық жүйесі. Файл және файлдық жүйе


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Windows операциялық
жүйесі.
Файл және файлдық жүйе
Операциялық жүйе
Операциялық жүйе — компьютердің барлық басты әрекеттерін
(пернелер тақтасын, экранды, диск- жетектерді пайдалануды),
сондай-ақ қатар операциялық жүйенің басқаруымен іске
қосылатын басқа программалардың жұмысын басқаратын,
көбінесе тұрақты сақтауыш құрылғыда тұратын, машиналық
кодта жазылған программа. 
 Мекемеде пайдаланылатын шағын компьютерлер, әдеттегідей, 
MS-DOS немесе ең соңғы OS/2 операциялық жүйесін
пайдаланады. Миникомпьютерлерде UNIX немесе өте танымал
емес жүйелер PICK немесе BOS (Ұлыбритания) сияқты
операциялық жүйе пайдаланылады; сондай-ақ компьютердің
нақты бір типіне арналып әзірленген операциялық жүйелер де
кездеседі.
ОЖ басты қолданысы
Қосымшаларды орындау

Жедел жадыға қосымшаларды
жіберу және іске қосу

Қарапайым перифирилік құралдарды
қоладну

Жедел жадыны басқару

Энергияқажетті құралдарды басқару
мүмкіндігі

Қолданушы интерфейсін ыңғайлату

Жүйедегі қателіктерді сақтау
Microsoft Windows тарихы
Компанияның тарихы 1975 жылы басталады.Гарварда 
Билл Гейтс және Пол Аллен атты дос-студенттер «Popular
Electronics» журналындағы жаңа Altair 8800 дербес компьютер
туралы мақаланы оқыған соң, оғанBasic тілін ойлап табады. Осы
жылы Билл Гейтс Алленге жазған хатында компанияның атауын
«MICROcomputer SOFTware» (микрокомпьютерлерге арналған
бағдарламалық қамтамасыз ету) деп қою туралы ұсыныс
жасайды.
Жұмыс істейтін
Жұмыс істейтін әрбір
әрбір
адамға
адамға арналған
арналған Терезе —
Терезе — экранның
экранның
стандартты
стандартты төртбұрышты
төртбұрышты Жаңадан
Жаңадан қосымшалар
қосымшалар
интерфейс.
интерфейс. MS
MS –– DOS
DOS қоршаулы
қоршаулы аймағы.
аймағы. құру
құру мен
мен қолдануы
қолдануы
операциялық
операциялық Онда
Онда әр
әр түрлі
түрлі көптеген
көптеген мүмкіндіктер
мүмкіндіктер
жүйесінде
жүйесінде жазылған
жазылған программалар
программалар аша
аша білді
білді
программалардың
программалардың орындалады
орындалады
өзіндік
өзіндік интерфейс
интерфейс
Microsoft Windows тарихы

Windows соңғы нұсқалары құралдардың сенімділін арттыру,
мультимедия қамтамасыздау (версия 3.1) мен желіде жұмыс
жасауға бағытталды (версия 3.11).

Windows
3.11
Windows артықшылығы
Ең кең таралған ОЖ

Windows барлық қосымшалар келеді

Желідегі операциялар көбі Window
ОЖ арқылы жасалады

Тартымды интерфейс пен оңай
өзгертілуі

Қосымша құралдармен байланыс
(веб камера, микрофон)

Жоғалған информацияларды ОЖ
оңай қалпына келтіру

Қарапайымдылығымен ерекшеленеді
Windows
жетіспеушілігі
Бағасының
қымбаттылығы

Қауіпсізділіктің төмен
болуы

Компьютерге
сұранысы жоғары

Рационалды емес
жүйенің қолдануы
Windows негізгі жұмысы

Объекты Windows

Негізгі объектілер Таңбаша(ярлык) Арнайы объектілер

Бума Тапсырмалар тақтасы
Қосымша Басты мәзір
Документ Басқару үстелі

Принтер
Файл

Файл (ағылш. File) — дерек сақтаудың негізгі бірлігі болып
табылады. Файл компьютердің бір дерек жинағын екіншісінен
айыруына мүмкіндік береді.
Файлы

Құру
уақыт
ы

Файл
Өлше
сипат Түрі
мі
ы

Белгісі
Файл жүйесі
Буманың иерархиялық диаграммасы

Жұмыс үстелі

Менің компьютерім Себет Желілік аумағы

Com Com Com Com
А: С: D: Е:
p1 p2 p3 p4
Файлдық жүйе түрі

Бірдеңгейлі Көпдеңгейлі
файлдық жүйе файлдық жүйе

Сызықты деңгейлі Иерархиялық
кезек каталогынан деңгейі
тұрады

Ұқсас жұмыстар
Операциялық жүйелер, оның дамуы және түрлері (MS-DOC, NC, OS 2,UNIX, Windows)
Операциялық жүйелер, түрлері
MS DOS Windows,UNIX ,LINUX
Операциялық жүйелер, түрлері, қызметі жайлы
ОЖ, оның даму жә не тү рлері (MC-DOC, NC, OS\2, UNIX, Windows, оның тү рлері)
ЖЕКЕ ЖОБА ФАЙЛДАР ЖӘНЕ ФАЙЛДЫҚ ЖҮЙЕЛЕР
Linux операциялық жүйесінің ерекшеліктері
Операциялық Жұйелер, оның даму және түрлері (MC-DOC, NC, OS\2, UNIX, Windows, оның түрлері)
Бағдарламалық жасақтама. Операциялық жүйелер
Компьютерлердің операциялық жүйелері Тапсырма: Microsoft® Windows® XP Professional
Пәндер