Мектепке дейінгі мекемедегі психолог кабинеті
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
Педагогика факультеті

Мектепке дейінгі мекемедегі
психолог кабинеті

Орындаған: П-223 топ студенті
Ақболатова Н.А.
Тексерген: Жакпарова Г.А.

Семей қаласы
2015 жыл.
«Ойлау – жанның өте бір қиын терең
ісі...Жас балаға тым ауыр. Сондықтан педагог-
тәрбиеші педагогикалық сауаттылық пен
жаңа таным жүйесін жеткізуде балаға
сақтықпен басқыштап жеткізуі қажет...»
М. Жұмабаев
Практикалық
психология – психологияның
тәрбиелеу және оқыту
жағдайындағы баланың психикалық
іс-әрекетін зерделейтін сала.
Практикалық психологияның мақсаты –
ең басты негізі адам , яғни адамның жеке
қайталанбас тұлға екендігін дәлелдей
отырып, оның басқалармен қалыпты қарым-
қатынасын, іс-тәжірибесінің үйлесімділігін
қалыптастыру.
Практикалық психологияның негізгі 4
бөлімді қамтиды:

Жеке тұлғаның Кәсіби
психологиясы қызмет
психологиясы
Топтағы қарым- Тұлғаның күнделікті
қатынас және өміріндегі
өзара әрекет психология.
психологиясы
Психодиагностика Кәсіби бағдар
лық және және
коррекциялық шығармашылықты
дамыту
Практикалық
психологияның
әдістері

Топтық және Психоаналитикалық,
әлеуметтік транзакциялық,
психология анали, гештальт.
Баланы терең түрде түсінетін, білетін
адам, жалпы баланың психикалық даму
ерекшеліктерін білетін ғана емес, бұл
ерекшіліктердің жекеше вариацияларын
да білетін балабақша психологы.
Балабақшада психологтың жұмысы -
балалардың физикалық және
психологиялық денсаулықтарының
қорғаумен байланысты, эмоциалды
амандықтарына мүмкіндік туғызатын
шарттар жасайды және әр баланың
ерекшіліктерінің жайлы және эффективті
түрде дамуына қамтамасыз етеді.
Психолог кабинеті келесі аймақтарға
бөлінеді:

Педагог-психологтың жұмыс (жеке) аймағы;

Кеңес беру аймағы;

Жеке диагностикалық, түзете-дамыту

Релаксациялық жұмыс аймағы.
Психологтың жұмысының негізгі нәтижесі
мыналарды қамтуы тиіс:
Психологиялық мәдениет
пен денсаулық психологиясы

Психологиялық климат және өз
ортаға сенім

Психологиялық дайындық,
шығармашылық, еңбек қауіпсіздігі

Жеке қарым-қатынас, отбасы және
үйлесімділік
Практикалық психологиялық қызметтің
негізгі жұмыс бағыттары

Психологиялық диагностика. Мақсаты:
жеке тұлғаның дара және жас ерекшелігін,
тұлға аралық қарым-қатынасын зерттеу.

Психологиялық ағарту (профилактика) –
тәрбиеші, ата аналарды психологиялық
білімдермен қамтамасыз ету, жаңалықтарды
жеткізу. Мақсаты – тұлғаның психикалық және
тұлғалық дамуын кездесетін сәтсіздіктерге
ескерту жасау, ата-аналардың психологиялық
біліктілігін арттыру.
Психотүзету (психокоррекция) және дамыту
түзету. Мақсаты: балаларды жеке тұлғалық
дамуындағы психологиялық ауытқуларынан арылту,
түрлі жағымды іскерлік пен дағдыларды
қалыптастыру жалпы оқу дағдысымен біліктілікті
дамыту.

Психологиялық кеңес (консультация) жүргізу, кәсіби
кеңес (консультация) жүргізу. Мақсаты: педагогикалық
үрдістердегі қатысушыларға мәселелерді,оқу-тәрбие
үдерісінде туындаған проблемаларды шешуге көмек
көрсету.
Баланың балабақшаға тез үйренуі үшін ата
аналарға кеңес береді:

Топтағы бірнеше Баланы қысқа Балалар
баламен және мерзімге мерекелерін
олардың ата балабақшаға ұйымдастыруға
аналарымен беру. қатынасу.
жақын танысып,
оларды қонаққа
Балабақшаға
шақыру Кешкі мезгілде
барар жолда
мейірімді, жағымды жағдай
Әр кез жайлы, достарымен
сабырлы болу.
балабақшада болатын кездесу,жаңа
өткен күн ойыншықтар,
жайында сұрап ойындар туралы
әңгімелесу. әңгімелесу.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. Абрамова Г.С. Практическая психология.
Екатеринбураг, 1998
2. Практикум по общей , экспериментальной и
прикладной психологии/ Под общей ред. А.А.Крылова,
С.А.Маничева. – 2-е изд.,доп. и перераб. –
СПб.:Питер,2000.
3. Нұрмұхамбетова Т.Р. Тәжірибелік
психология.Шымкент, 2006
4. Дубровина И. В. Практическая психология
образования. М., 2006
5. Психолог. Введение в профессию./Под ред. профессора
Е.А. Климова. М., 2007

Ұқсас жұмыстар
:Психологтың бала-бақшада жұмысын жоспарлауы
Психологтың сәбилер тобындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері
Сабақ оқытудың негізгі формасы
«Айгөлек» балабақшасының бизнес жоспары
Мектепке дейінгі ұйымдарда дамытушы ортаның дәстүрі
Әдістемелік кабинет жұмысын ұйымдастыру
Балалардың жас ерекшеліктеріне қарай қиял түрлерін зерттеудің психодиагностикалық әдістер жинағы
Балалар бақшасын ашу
Балабақшадағы әдістемелік жұмыстың формасы
Бизнес жоспарБалалар бала Бақшасын ашу
Пәндер