Мектеп жасына дейінгі балалар тобында психологтың жұмыс ерекшеліктері
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
Педагогика факультеті

Мектеп жасына дейінгі балалар
тобында психологтың жұмыс
ерекшеліктері.

Орындаған: П-223 топ студенті
Ақболатова Н.А.
Тексерген: Жакпарова Г.А.

Семей қаласы
2015 жыл.
Өскелең жас ұрпаққа мұра етіп
қалдыратын 2 нәрсе бар: ол- қанат пен
тамыр.
Ходдинг Картер.
Педагогикалық
психология – психологияның
тәрбиелеу және оқыту
жағдайындағы баланың психикалық
іс-әрекетін зерделейтін сала.
Педагогикалық психология
қалыптасуына XIX ғ,
ортасындағы сараптау
психологиясы тікелей ықпал етті.
Педагогикалық психология педагогика мен
балалар психологиясымен
дифференциалдық психологиямен тығыз
байланысты.
Педагогикалық психологияның даму
кезеңдері

Үшінші кезеңін
Бірінші кезең – XVII айрықша атап
ғасырдың ортасынан Екінші кезең өтуге оқытудың
ХІХ ғасырдың XIX ғасырдың бірқатар
аяғына дейін – аяғынан XX психологиялық
Песталоццидің айтуы
ғасырдың теорияларының
бойынша
ортасына дейін құрылуы негіз бола
«педагогиканы
созылған. алады, яғни
психологияландыруд
ы сезіну педагогикалық
қажеттілігіне» қарай психологияның
жалпы дидактикалық теоретикалық
деп атауға болады. негіздерін құру.
Баланы терең түрде түсінетін, білетін
адам, жалпы баланың психикалық даму
ерекшеліктерін білетін ғана емес, бұл
ерекшіліктердің жекеше вариацияларын да
білетін балабақша психологы.
Балабақшада психологтың жұмысы -
балалардың физикалық және психологиялық
денсаулықтарының қорғаумен байланысты,
эмоциалды амандықтарына мүмкіндік
туғызатын шарттар жасайды және әр
баланың ерекшіліктерінің жайлы және
эффективті түрде дамуына қамтамасыз етеді.
Психологтың жұмысының негізгі
нәтижесі мыналарды қамтуы тиіс:

Психологиялық мәдениет
пен денсаулық психологиясы
Психологиялық климат және өз
ортаға сенім

Психологиялық дайындық,
шығармашылық, еңбек қауіпсіздігі

Жеке қарым-қатынас, отбасы және
үйлесімділік
Балабақша психологінің жұмысы негізгі
4 бөлімді қамтиды:

Жеке тұлғаның Кәсіби
психологиясы қызмет
психологиясы
Топтағы қарым- Тұлғаның күнделікті
қатынас және өміріндегі
өзара әрекет психология.
психологиясы
Балалар - балабақшаның ең маңызды мүшелері.

Балаларымен психологиялық жұмыс атқаруда
психолог мынадай ережелерді есте сақтауы қажет

Сенім көрсету,яғни баланың өз-
өзіне сенімділігін нығайту.

Арнайы бақылауда жүрген балаға
назарда екенін байқатпау.
Дағдарыс кезеңінде «орта» ұғымын
қалыптастыра білу.
Психологтың жұмысының негізгі
нәтижесі мыналарды қамтуы тиіс:

Психологиялық мәдениет
пен денсаулық психологиясы
Психологиялық климат және өз
ортаға сенім

Психологиялық дайындық,
шығармашылық, еңбек қауіпсіздігі

Жеке қарым-қатынас, отбасы және
үйлесімділік
Психолог балабақша тәрбиешілерімен
мынадай бағыт бойынша жұмыс атқарады:

Мектепке дейінгі Тұлғалық және
ұйым және кәсіби мәселелері
әлеуметтік бойынша;
дезадаптация
сұрақтары
бойынша;
Балабақшаға тез үйренуі үшін психолог
сәбилер тобының ата аналарына кеңес
береді:
Топтағы бірнеше Баланы қысқа Балалар
баламен және мерзімге мерекелерін
олардың ата балабақшаға ұйымдастыруға
аналарымен беру. қатынасу.
жақын танысып,
оларды қонаққа
Балабақшаға
шақыру Кешкі мезгілде
барар жолда
мейірімді, жағымды жағдай
Әр кез жайлы, достарымен
сабырлы болу.
балабақшада болатын кездесу,жаңа
өткен күн ойыншықтар,
жайында сұрап ойындар туралы
әңгімелесу. әңгімелесу.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. Абрамова Г.С. Практическая психология.
Екатеринбураг, 1998
2. Практикум по общей , экспериментальной и
прикладной психологии/ Под общей ред. А.А.Крылова,
С.А.Маничева. – 2-е изд.,доп. и перераб. –
СПб.:Питер,2000.
3. Нұрмұхамбетова Т.Р. Тәжірибелік
психология.Шымкент, 2006
4. Дубровина И. В. Практическая психология
образования. М., 2006
5. Психолог. Введение в профессию./Под ред. профессора
Е.А. Климова. М., 2007

Ұқсас жұмыстар
Балаларды табиғатпен таныстырудағы әдіс - тәсілдер
Мектеп жасына дейінгі балалардың есте сақтау қабілеттерін зерттеу
Жас ерекшеліктері психологиясының психологияның басқа салаларынан басты айырмашылығы - даму қарқынына басым көңіл бөлінуі
Мәдени - гигиеналық дағдылар
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДА ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ПІШІНДЕР ЖАЙЛЫ ҰҒЫМДАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
Психологиялық кеңес беру
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БЕЙНЕЛЕУ ЖӘНЕ ҚҰРАСТЫРУ ӘРЕКЕТТЕРІН ДАМЫТУ
Бастауыш мектептегі педагогикалық коррекция
Мектепке дейінгі кезеңде тілді қатынас құралы ретінде пайдалана білуі
Балалар бақшасындағы табиғат бұрышы
Пәндер