Психологтың сәбилер тобындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
Педагогика факультеті

Психологтың сәбилер тобындағы
балалармен жұмыс істеу
ерекшеліктері

Орындаған: П-223 топ студенті
Ақболатова Н.А.
Тексерген: Жакпарова Г.А.

Семей қаласы
2015 жыл.
Қай істің болсын өнуіне үш шарт бар:
ең әуелі – ниет керек,
дан соң – күш керек,
одан соң – тәртіп керек.

Ахмет Байтұрсынов
Баланы терең түрде түсінетін, білетін
адам, жалпы баланың психикалық даму
ерекшеліктерін білетін ғана емес, бұл
ерекшіліктердің жекеше вариацияларын да
білетін балабақша психологы.
Балабақшада психологтың жұмысы -
балалардың физикалық және психологиялық
денсаулықтарының қорғаумен байланысты,
эмоциалды амандықтарына мүмкіндік
туғызатын шарттар жасайды және әр
баланың ерекшіліктерінің жайлы және
эффективті түрде дамуына қамтамасыз етеді.
Психолог кабинеті келесі аймақтарға
бөлінеді:

Педагог-психологтың жұмыс (жеке)
аймағы;

Кеңес беру аймағы;

Жеке диагностикалық, түзете-дамыту

Релаксациялық жұмыс аймағы.
Сәбилер тобы балабақшаның ең кішкентай
мүшелерінің бірі.
Сәбилер тобының балаларымен психологиялық
жұмыс атқаруда психолог мынадай ережелерді есте
сақтауы қажет

Сенім көрсету,яғни баланың өз-
өзіне сенімділігін нығайту.

Арнайы бақылауда жүрген балаға
назарда екенін байқатпау.
Дағдарыс кезеңінде «орта» ұғымын
қалыптастыра білу.
Психологтың жұмысының негізгі
нәтижесі мыналарды қамтуы тиіс:

Психологиялық мәдениет
пен денсаулық психологиясы
Психологиялық климат және өз
ортаға сенім

Психологиялық дайындық,
шығармашылық, еңбек қауіпсіздігі

Жеке қарым-қатынас, отбасы және
үйлесімділік
Практикалық психологиялық қызметтің
негізгі жұмыс бағыттары

Психологиялық диагностика. Мақсаты:
жеке тұлғаның дара және жас ерекшелігін,
тұлға аралық қарым-қатынасын зерттеу.

Психологиялық ағарту (профилактика) –
тәрбиеші, ата аналарды психологиялық
білімдермен қамтамасыз ету, жаңалықтарды
жеткізу. Мақсаты – тұлғаның психикалық және
тұлғалық дамуын кездесетін сәтсіздіктерге
ескерту жасау, ата-аналардың психологиялық
біліктілігін арттыру.
Психотүзету (психокоррекция) және дамыту
түзету. Мақсаты: балаларды жеке тұлғалық
дамуындағы психологиялық ауытқуларынан арылту,
түрлі жағымды іскерлік пен дағдыларды
қалыптастыру жалпы оқу дағдысымен біліктілікті
дамыту.

Психологиялық кеңес (консультация) жүргізу, кәсіби
кеңес (консультация) жүргізу. Мақсаты: педагогикалық
үрдістердегі қатысушыларға мәселелерді,оқу-тәрбие
үдерісінде туындаған проблемаларды шешуге көмек
көрсету.
Психолог сәбилер тобының
тәрбиешілерімен мынадай бағыт бойынша
жұмыс атқарады:

Мектепке дейінгі Тұлғалық және
ұйым және кәсіби мәселелері
әлеуметтік бойынша;
дезадаптация
сұрақтары
бойынша;
Балабақшаға тез үйренуі үшін психолог
сәбилер тобының ата аналарына кеңес
береді:
Топтағы бірнеше Баланы қысқа Балалар
баламен және мерзімге мерекелерін
олардың ата балабақшаға ұйымдастыруға
аналарымен беру. қатынасу.
жақын танысып,
оларды қонаққа
Балабақшаға
шақыру Кешкі мезгілде
барар жолда
мейірімді, жағымды жағдай
Әр кез жайлы, достарымен
сабырлы болу.
балабақшада болатын кездесу,жаңа
өткен күн ойыншықтар,
жайында сұрап ойындар туралы
әңгімелесу. әңгімелесу.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. Абрамова Г.С. Практическая психология.
Екатеринбураг, 1998
2. Практикум по общей , экспериментальной и
прикладной психологии/ Под общей ред. А.А.Крылова,
С.А.Маничева. – 2-е изд.,доп. и перераб. –
СПб.:Питер,2000.
3. Нұрмұхамбетова Т.Р. Тәжірибелік
психология.Шымкент, 2006
4. Дубровина И. В. Практическая психология
образования. М., 2006
5. Психолог. Введение в профессию./Под ред. профессора
Е.А. Климова. М., 2007

Ұқсас жұмыстар
Мектеп жасына дейінгі балалар тобында психологтың жұмыс ерекшеліктері
Практикалық психология психология ғылымының бір саласы ретінде
Психолог және мұғалімдер ұжымы
Практикалық балалар психологының кәсіби әрекетінің негізгі бағыттары
Қазіргі кезеңдегі психологиялық қызметтің негізгі жұмыс бағыттары мен іс - құжаттарының түрлері
:Психологтың бала-бақшада жұмысын жоспарлауы
Психологиялық кеңес беру
Әлеуметтікпедагогтарға арналған көмекшіқұрал
Балаларда сан туралы ұғымдардың дамуы
Тәрбиесі қиын балалармен жүргізілетін психопрафилактикалық жұмыстар
Пәндер