Сайтқа презентация қосу

Геоақпараттық жүйелер. MapInfo

Геоақпараттық жүйелер. MapInfo.

.

Жоспар.
1. ГАЖ туралы анықтама. 2. Mapinfo бағдарламасы.

I. Arc Gis бағдарламасы. II. Мүмкіншілігі.

ГАЖ бағдарламалары
       ГАЖ-технологиясын картографиялауда және жерге агроэкологиялық бағалау жасауға

қолдану үшін сәйкесінше базалық және аппараттық қамтамасыздықты қажет етеді. Қазіргі кезде қолданылатын әртүрлі ГАЖ бағдарламалық қамтамасыздандыруларының ішінен Қазақстанда да және басқа елдерде де кеңінен қолданылатын 2 пакетті айтуға болады. Бұл ArcGIS (және оның жеңілдетілген нұсқасы ArcView) және MapInfo пакеттері. Қазіргі уақытта MapInfo бағдарламасын қолдану ұсынылады, ол түрлі ГАЖ жасауда үлкен мүмкіндіктерімен, салыстырмалы арзан бағасымен, жақсы орысшалануымен, басқа таралған ГАЖ бағдарламаларымен және Windows операциялық жүйелерімен үйлесімділігімен, жаңа нұсқаларының жиі шығуымен ерекшеленеді. ГАЖ бағдарламасынан басқа сәйкес келетін операциялық жүйе (MS Windows 2000/XP Pro және басқалары), офистік пакет (әдетте, MS Office), графикалық редактор (әдетте, Adobe Photoshop), диск жазушы бағдарлама және антивирус қажет. Цифрлау жұмысын векторизациялау-бағдарламалары (мысалы, Еasy Trace) айтарлықтай жеңілдетеді.

Геоақпараттық технологиялар адамзат қызметінің көптеген салаларында, әсіресе табиғатты қорғаумен байланысты тапсырмаларды шешуде пайдаланылады. Қазіргі кезде қоршаған орта өзгерістері, мониторингі, анализін картографиялау тапсырмаларын шешуге көмектесетін Жерді арақашықтықтан зондылау (ЖАЗ) мәліметтерін пайдаланбайтын ГАЖ-ды елестету мүмкін емес. ЖАЗ геоақпараттық мәліметтерді алудың ең жедел (оперативті) көзі болып табылады. Яғни, ол ГАЖ ақпаратын маңызды (актуалды) жағдайда сақтайтын негізгі көз болып табылады, әсіресе егер маңыздылық факторы шешуші роль атқаратын болса (әскери бақылау, апаттық кедейленуді бақылау, экологиялық мониторинг, табиғат ресурстарын бақылау және т.б.). Жаһандық интеграция мәліметтері жүйесі ретінде ГАЖ-ға қызығушылықтың өсуі геоақпараттық өнім нарығын кеңейту әдістері мен ГАЖ-да ақпаратты өңдеу мен жинау әдістерін іздеуді жеңілдетеді.

Mapinfo бағдарламасы
MapInfo – қолданбалы геоақпараттық жүйе, ол келесі жұмыстарды іске асыруға арналған: - карталарды құрастыру және оларды өңдеу; - карталарды безендіру және оларды көзбен шолу; - тақырыптық карталарды құру; - графикалық және семантикалық ақпаратты кеңістіктік және статистикалық тұрғыда талдау; - геокодтау; - мәліметтер базасымен жұмыс жасау, соның ішінде ODBC бойынша карталарды принтер/плоттер немесе графикалық файлдардан шығару.

MapInfo-дағы мәліметтер карталар, диаграммалар мен кестелер түрінде де қарастырыла береді және қандай да бір кесетедегі мәліметтерді өзгертсе, ол басқаларын да толығымен қамтиды. Географиялық ақпараттық жүйелердің ішіндегі MapInfo ең қолайлысы. Себебі MapInfo- да адам мен компьютер арасындағы қарым-қатынас өте жақсы дамыған. Онда картографиялық және семантикалық берілгендермен жұмыс істеу өте ыңғайлы. MapInfo БҚБЖ құрастырылған түрде жұмыс істейді. Ол DBF, XLS, ASCEL форматындағы SQL сұраныс файлымен және Oracle, Sybase, ODBC серверіндегі берілгендермен жұмыс істейтін SQL , Data link- пен жұмыс істейді. Arc link көмегімен Arc /info мәліметтерін алмастыруға болады ал, Universal Translator көмегімен келесі қатарда берілген форматтарды сипаттауға және экспорттауға болады: MapInfo mid / miff, ESRI, Shape, Intergraph / Micro station Design, AutoCAD, dwg/ dxf.

ArcGIS – геоақпараттың жаңа буыны
Образец текста Второй уровень


Третий уровень  Четвертый уровень  Пятый уровень

ArcGis – бұл геоақпараттық жүйені (ГАЖ) құруға арналған бағдарламалық өнімдердің шоғырланған жиынтығы. ArcGis, кеңістіктік мәліметтерді құруға, басқаруға, интеграцияға, талдауға, бейнелеу және көрсетуге қолданылады. ArcGis-дің бағдарламалық өнімдері, ГАЖ-функционалдық пен бизнеслогика қажет етілетін барлық жерлерде үстел үсті, серверлік және тұтынушы қосымшаларында, WEB арқылы, «алаңда» немесе ұтқыр құрылғыларында қолдануға мүмкіндік береді. ArcGis бағдарламалық өнімдерінің сызғышы «үйлесімділік» ұранымен өңделініп, СОМ, Net, Java, XHL, SOAP объекттік архитектурасын қосқанда, компьютерлік саланың стандарттары негізінде құрылған. ArcGis архитектурасының ауқымдылығы бағдарламалық қамтамасыздандырудың көптұтынушылық саралауы мен мәліметтерді жаңартуға арналған бірыңғай ортаның қажет болуы, жеке тұтынушылар мен ірі компанияларға бағдарламалық қамтамасыздандырудың біркелкі келетіндігін білдіреді.

ArcGIS
АгсСаtalog – геомәліметтердің базасын құрастыру мен кеңістік мәліметтерді басқару үшін, сонымен қатар, метамәліметтерді құру, көру, басқару сияқты функцияларын атқаратын қосымшасы. Біздің ГАЖ-дың барлық мәліметтерін құрылымдауға және басқаруға көмектеседі. Ол географиялық мәліметтерді іздеуге, көруге арналған инструменттер, метамәліметтерді құрастыру, көру, басқару, әртүрлі мәліметтер жиынын тез ашып көруге, географиялық мәліметтерді құрылымдауға арналған құралдар ұсынады. АгсМар-қа ұқсайды, бірақ ерекшелігі – редакция жасалмайды. АrсТооlbox – мәліметтерді геоөңдеудің конвертациясы. Геомәліметтерді өңдеуге арналған көптеген құралдарды сақтайтын қосымша. АгсМар, АгсСаtalog және АгсТооlbox әртүрлі ГИС-функцияларды біріге отырып өңдейді. Мысалы, АгсСаtalog-та картаның документін табамыз да, оны АгсМар-та екі рет шерту арқылы ашуға болады. Кейіннен АгсМар-та АгсТооІЬох көмегімен өзгертулер келтіруге болады.

ArcGIS бағдарламалық өнімдеріне арналған қосымша модульдер
Жұмыс  пен  кеңейтілген  кеңістіктік  талдаудың  өнімділігін  арттыруға  арналған  мамандандырылған  ГАЖ  құралдары    ESRI  компаниясы    ArcGIS  негізді  өнімдерінің  мүмкіндіктерін  айтарлықтай  кеңейтетін  қосымша  модулдердің  кең  спектірін  ұсынады. Осы модульдердің барлығы   ArcGIS Desktop­пен жұмыс  жасайды  (ArcView,  ArcEditor,  ArcInfo),  олардың  көбі  ArcGIS  Server  сызғышының  серверлік  өнімдеріне  жəне  қосымшаны    (ArcGIS  Engine)  өндеу  ортасына  қол  жетерлік.  Жалпы  архитектурасы,  тұтынушы  оқытуға  кеткен  шағындарды  төмендететін осы модулдермен ендіру мен жұмыс жасауды мəнді  жеңілдетіп,    ArcGIS  өнімдерінің  барлық  тобына    біркелкі  модулдерді қолдану ыңғайлығын қамтамасыз ету.

Аналитикалық модулдер
 ArcGIS Spatial Analyst  ArcGIS 3D Analyst

Мәліметтердің кеңейтілген кеңістіктік талдауы Үш өлшемді мәліметтерді талдау және реалистік көрсету Кеңістіктік мәліметтерді зерттеуге арналған дамыған статистикалық әдістер Маршруттау, жақын пункттерді табу, қызмет көрсету зонасын талдау күделі есептерін шешу Құрылымды табу және жедел шешімдерді қабылдауға арналған желілерді әр түрлі жоспарда ұсыну Далалық өлшеу мәліметтері мен кадастрлік мәліметтерді сақтау, өңдеу және басқарудың бір ортаға бағынуы Уақыт бойынша мәліметтерді өзгерту заңдылығы мен тенденциясын табу және талдау

 ArcGIS Geostatistical Analyst

 ArcGIS Network Analyst

 ArcGIS Schematics

 ArcGIS Survey Analyst

 ArcGIS Tracking Analyst

ArcGIS 3D Analyst модулі
ArcGIS 3D Analyst модулі  ақпараттың үш өлшемді  визуализациясына арналған  дамыған құралдарын, беттерді  құруға арналған құралдар мен  талдау функциялар жиынтығын  ұсынады. Оның көмегімен  интерактивтік тəртіпте үш  өлшемдегі үлкен массивті растрлік  жəне векторлық мəліметтерді  көруге, объектілер мен  құбылыстарды көрсететін үш  өлшемді шартты белгілерді  қолдануға болады.   

Жердің  үш  өлшемді  көрінісіне  арналған  ArcGlobe  қосымшасы  ArcGIS  3D  Analyst  құрамына  енеді.  Осы  қосымшаның  көмегімен  географиялық  мəліметтерді  бүкіл  планета  ауқымында    ғана  емес,  сондай­ақ  жергілікті  контекстте  көруге  болады.  ArcGlobe  қосымшасы үлкен көлемді растрлік жəне векторлық мəліметтермен,  бедер  үлгілерімен,  аэро  жəне  космосуреттермен  жұмыс  жасай  алады.

ArcGIS 3D Analyst:
  Үстімен ұшу жəне анимацияны құру мүмкіндіктерімен, жер бетінің  сфералық үлгісін көрсетуге     Жер асты денелерді қосып, Жер бедерін құру мен көрсету    Объектілердің өзра көрінісін анықтау мен көріну аймағын есептеуге,  бедерді  есепке алып, қолайлы жол қозғалысының профилі мен коридорын  (дəліз) құруға     Лазермен сканерленген мəліметтерді көрсетуге, KML пішімдегі   файлдарды көруге жəне құруға    Қисық сызықтарды құруға   SketchUp, 3D Studio жəне OpenFlight форматындағы үш өлшемді үлгілерді  импорттауға.    Базалық мəліметтер қорлары ретінде ақысыз үш өлшемді ArcGIS Online  Services сервисін қолдануға     Аудандар, көлемдер, еңістер, бағыт­бағдарлар есептемесін орындауға,  бедер бояуларын құруға мүмкіндік береді.

Өңделген ГАЖ келесі компоненттерден тұрады: Экологиялық жағдай туралы мәліметтер  базасы; Табиғатты қорғау технологиялары туралы  мәліметтер базасы;  Табиғатты қорғау технологияларын таңдау  және территория жағдайын талдаудың  бағдарламалық құрылғылар кешені. 

Мұнай­газ аумағында қоршаған ортаны қорғау мәселесін  шешу үшін ГАЖ бағдарламаларын қолдану

Қоршаған табиғи орта жағдайын кешендік талдау және осы  талдау  нәтижесінде  табиғатты  қорғау  технологияларын  таңдау  мәселелері  табиғи  ортаның  сапасын  қалыпты  жағдайға  жеткізуге  бағытталған.  Қоршаған  орта  жағдайын  талдау  кешендік  бағдарламасы  ластану  аумақтарын  зоналарын  анықтауға  және  осы  зоналар  шекараларының  өзгеру  динамикасын  жоспарлауға  мүмкіндік  береді.  ГАЖ  құрылғыларының  көмегімен    зоналардың  атмосфералық  ауа  ластануының есептеу нәтижелері көрнекі бейнеленген(1­сурет).  Есептеу  қолайсыз  метеорологиялық  жағдайда  жүргізіледі.  Атмосфера  ластануын  болжаудың  және  жоғары  ластанған  зоналарды  анықтаудың  бастапқы  мәліметтер  көздері  ретінде  өндірістердің  экологиялық  құжаттары  мен  табиғатты  қорғау  ұйымдарының ақпараттық мәліметтері қолданылады. 

Образец текста Второй уровень


Третий уровень  Четвертый уровень  Пятый уровень

1-сурет. Ілеспе газ шығару көлемінің өсуіне байланысты аса ластануының ауданының ұлғаюын болжау

ГАЖ­технологияларының өңделген құрылғылары ГАЖ  мәліметтер  базасынан  таңдалатын  қазіргі  табиғатты  қорғау  технологиялары  көмегімен    мұнай  газ  аумағындағы  табиғи  орта  жағдайының  өзгеруін  үлгілеу  арқылы  оның  сапасын    қалыпты  жағдайға  жеткізе  алады.    Сонымен  қатар,  ГАЖ­ технологияларын қолдану су, ауа және топырақ ластануларын  кешендік  талдау  негізінде,  экологиялық  қолайлы  және  экономикалық  тиімді  табиғатты  қорғау  технологияларын  қолдануға  мүмкіндік  береді.  Төменде(2  және  3  сурет)  мұнай  кен  орындары  аумағындағы  өзен  суларының  сапасын  жақсарту  мақсатында  ГАЖ  мәліметтер  базасынан  ыңғайлы  ағын  су  тазалау    технологиясын  таңдау  мүмкіндігін  бейнелейтін компьютерлік үлгілеу мысалы келтірілген. 

Образец текста Второй уровень


Третий уровень  Четвертый уровень  Пятый уровень

2­сурет. Мұнай кен орындары аумағындағы өзендердің ағын су  қалдықтарымен ластану жағдайының қазіргі жағдайы

ArcGIS бағдарламасында Алматы қаласының экологиялық мониторингі

Қорытынды
Қорытындылай келе, ГАЖ технологиясы бізге мынандай мүмкіншіліктер береді: - Үлкен көлемдегі ақпараттарды өңдеу жеңілдігі (ГАЖ комбинация, реттеу, мәлімет таңдауда кең ауқымды мүмкіндіктер ұсынады; Контурлардың аудандары мен параметрлері жеңіл шығарылады); - Ақпаратты көрсетудің көрнекілігі, тақырыптық карталардың көп түрін жасауға қол жеткізеді; - Карта құру процесін автоматтандыру мүмкіндігі; - Өзгертулерді енгізу жеңілдігі, мәліметтер базасына өзгерістерді автоматты түрде енгізу жүйесін құру мүмкіндігі; - Жерді қашықтан зондылау (авиациондық және космостық) құрылғыларынан алынатын ақпаратты кеңейтілген түрде қолдану мүмкіндігі; - Карталардың үлкен дәлдігі, әсіресе глобальді позиционирлеу жүйесін (GPS) қолданған кезде; - Диалогтық анықтама-консультативтік жүйе құру мүмкіндігі; - Сақтау, көшіру, кез келген тасушыда ақпаратты іске қосу қолайлылығы, ақпаратты сақтаудың жоғарғы сенімділігі.


Пән: Жалпы тарихПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь