ЕурАзЭҚ шеңберінде Кеден одағын (КО) құру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ЕурАзЭҚ шеңберінде Кеден одағын
(КО) құру

ФН-305 топ
Әнуарбекова Аяулы
Кеден одағы ұғымы
Жалпы, Кедендік одақ дегеннің өзі – бұл одаққа мүше-мемлекеттер
арасындағы баж алымынсыз жүргізілетін сауда ж әне үшінші елдер
үшін кедендік баждардың келісілген мөлшері. Еуразия ке ңiстiгiнде
бұрынғы Кеңес Одағы республикаларының өзара
ықпалдастықтары арта түсті, құрамы Ресей Федерациясы,
Беларусь Республикасы және Қазақстан Республикасынан т ұратын
Кеден Одағы құрылды. Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаев ММУ-де оқыған дәрісінде Еуразия Одағын құру
туралы идеясын тұңғыш рет жариялағанын атап өту керек және
осы идея тәжірибеде жүзеге асты да. Алғашқы қадам ретінде
қызмет саласына ортақ кеден аумағы және сыртқы шекаралар,
Кеден Одақ шекараларының барлық контуры (нобайы) бойынша
бiр iздендірілген бажды бекіткен бiртұтас кеден саясаттары кiретiн
Кеден Одағын құрылуын атап өтуге болады.
Жаңа Кедендік Одақ құрылу мақсаттары:

Үш ңғ
Ода
Бірі қ айққ
елді
ты ңКедендік
аәм үше елдерді
карасында ғы тауар
сіпорындарын ңәэкономикасыны ң қарқынды дамуына
лем стандарттарына
2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Кеден Одағын құру туралы
құжаттар пакетіне 2009 жылдың 27 қарашасында Минскіде
Белоруссия, Ресей және Қазақстан президенттері қол қой ған болатын.
Келiсiмге сәйкес, 2010 жылдың 1 қаңтарынан бiрт ұтас кеден тарифы
күшiне ендi. Кеден Одағының өзі 2010 жылдың 1 шiлдесiнен бастап
Кеден Одағы Кеден кодексiнiң күшіне енуiмен өз ж ұмысын бастады.
Осы кезден бастап Кедендік бақылау ресей-белорусь шекарасынан
алынып тасталды, ал 2011 жылдың шiлдесiнен бастап ресей-
қазақстан Кедендік бақылауды шекарасынан алып тастау к өзделіп
отыр. 2010 жылдың наурызында Қазақстан Парламентіні ң Сенаты
Белоруссия, Ресей және Қазақстанның Кеден Ода ғы ж ұмыс
регламентін белгiлейтiн келiсiмдердi бекiттi. «Кедендік ода қты ң кеден
шекарасы арқылы өткізілетін тауарларды ң кедендік ба ғасын аны қтау
барысында дұрыс бақылау жүргізу реті туралы Келісімді бекіту
туралы», «Кедендік одақтың кеден шекарасы арқылы өткізілетін
тауарлардың кедендік бағасын ресми мәлімдеу реті туралы Келісімді
бекіту туралы», «Дамушы және дамыған мемлекеттерді ң
тауарларының шығу тегін анықтау ережелері туралы Келісімді бекіту
туралы» заңдар қабылданды.
Ортақ кеден тарифтері

Алдымен бұл құрылымның біз үшін
қандай артықшылықтары бар?
Мамандардың айтуынша

Бірыңғай тариф жүйесі енгізілген Сол сияқты ол жақтың
сәттен бастап жоғарыда аталған тауарлары біздің
үш мемлекет арасында кедендік тұтынушыларға арзан
шекара болмайды. Яғни, бағамен жеткізілетін болады.
Қазақстан өзінің отандық Себебі, одаққа мүше елдер
өнімдерін еш кедергісіз Ресей мен бірыңғай экономикалық
Беларусь нарығына емін-еркін кеңістікке енетіндіктен өзара
шығара алады деген сөз. тауар тасымалдау кезінде
кедендік салық төленбейді.
Бұл өз кезегінде

Бұл өз кезегінде қазақстандық кәсіпкерлерге
өз өнімдерін шетел нарығына тиімді бағамен
шығаруға мүмкіндік берумен қатар, бәсекеге
қабілетті сапалы тауар өндіруге ықпал
етпек. Сондай-ақ экономикалық белсенділік
артып, тауар айналымы жоғарылайды.
Нәтижесінде
Ел экономикасы екпінді дамып, сырттан инвестиция тарту ға
қолайлы жағдай туындамақ. Одақ құрамына енетін
мемлекеттер бірлесіп, жаңа өндіріс орындарын іске қосу ға
жол ашылады. Ең бастысы отандық тауар өндірушілерге
үлкен қолдау, тиімді жағдай жасалмақ. Кедендік ода ққа
бірігудің де басты мақсаты осы. Айта кету керек, біры ңғай
кедендік тариф шетелден әкелінетін импортты қ тауарлар
бағасының өсуіне еш жол бермейді. Өйткені, Қазақстанға
жеткізіліп жатқан азық-түлік, дәрі-дәрмек ж әне бас қа да
тауарлардың басым көпшілігі Ресейді ң өнімдері. Үш ел
арасында ашық экономикалық аймақ құрылғаннан кейін
шекара бекеттерінде де біраз өзгерістер орын алады.
Ортақ сыртқы сауда саясаты
Ортақ кеденсаясаты
Тараптар жалпы жұрт таныған халықаралы қ нормалар
мен ережелерге сәйкес сауда- экономикалы қ бiрлестiк
ретiнде Кеден одағын құрады, оның құрамында мыналар
болады:
Кеден одағын қалыптастыру кезеңiнде оның атқарушы органы Интеграциялық
Комитет болып табылады. 21-бапта кӛзделген ережелердi орындағаннан кейiн
бiрыңғай кеден аумағына үшiншi елдерден әкелiнген және қатысушы елдердiң бiрiнде
еркiн айналыс үшiн шығарылған тауарлардың iшкi кеден шекаралары арқылы орын
ауыстыруы шектелмейтiн болады. Тараптар үшiншi елдерден шығатын тауарларға
қатысты кедендiк ресiмдеу мен бақылаудың нормалары мен ережелерiн бiр жүйеге
келтiредi және iшкi кеден шекараларында кедендiк ресiмдеу мен бақылауды
жеңiлдету және кейiн оларды алып тастау туралы тиiстi құжаттарға қол қояды.
Кеден одағының iшкi шекарасы арқылы жеке тұлғалар алып ӛтетiн тауарларды
кедендiк ресiмдеу кезiнде Тараптар 1998 жылғы 22 қаңтардағы Кедендiк ресiмдеудiң
жеңiлдетiлген тәртiбi туралы хаттаманы басшылыққа алатын болады және одан
әрi iшкi кеден шекараларында тауарларды кедендiк ресiмдеу мен кедендiк бақылауды
алып тастайды. Осы мақсатта Тараптар тиiстi құжаттарға қол қояды. Тараптар
жалпы жұрт таныған нормалар мен ережелердi ескере отырып, Кеден одағын
қалыптастыруды аяқтаудың уақыт шектерiн қосымша уағдаластықтарымен
айқындайды. Үшiншi елдермен сауда режимдерiн орнатқан жағдайда Тараптар Кеден
одағын қалыптастыратын Тараптардың пайдасына анағұрлым қолайлы режимнен
алып тастау жолымен бiр-бiрiне артықшылық берiлетiн режимдi қамтамасыз етедi.
Өзара келісімге негізделген шекара саясаты

Қазақстанның алдына қойған
мақсаты
Белоруссияның алдына қойған
мақсаты
Қазақстаннан мұнайды импорттап
Ресейдің алдына қойған мақсаты

Өз елінің Кедендік одақ арқылы Еуроодақпен
қарым- қатынасын, әсіресе ортақ еркін сауда
аймағын құру ісінде, жетілдіру. ДСҰ –на мүше
болу. Әлемдік аренада өзінің экономикалық
мәртебесін көтеру. Қазақстан мен
Белоруссияның игерілмеген саларын жетілдіріп,
өз пайдасын арттыру. Ресей машина, тамақ
өнеркәсібінің өнімдерін экспорттау. Ресей шетел
елдерден қымбатқа импорталатын ет, сүт
өнімдерін тасымалдау мәселесін шешу.

Ұқсас жұмыстар
ЕЭҚ-ғы шеңберінде халықаралық валютақаржылық жүйесі
Қазақстан –әлем мойындаған ел
Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың экономикалық саясаты
Еаэқ еркін сауда режимі
Тәуелсіз Қазақстан: бейбітшіліқтің, келісімнің және жасампаздықтың 20 жылы
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯ
Еркін сауда аймағы
КЕДЕНДІК ЖӘНЕ ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТУРАЛЫ
Халқаралық қатынастар
уропалық Одақ пен Қазақстан Республикасының арасындағы білім саласындағы өзара әрекеттестіктің нақты бағыттары «Орта Азиядағы ЕО­тың стратегиясы:
Пәндер