)ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі 2)Дезинфекция тиімділігін бақылау
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министірлігі Семей қаласының
Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті

Факультет: Аграрлық
Кафедра: Ветеринариялық санитария

Тақырыбы: БӨ
1)ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал

Ж
шаруашылығы өнімдерін микробиологиялы қ ж әне вирусологиялы қ
бағалауға қажеттілігі
2)Дезинфекция тиімділігін ба қылау
 
Орындағын: Узбеханова Ж.О
Тобы: ВС-303
Тексерген: Омарбеков Е.О
Жоспар:
І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
1. ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет
және мал шаруашылығы өнімдерін
микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға
қажеттілігі
2. Дезинфекция тиімділігін бақылау
ІІІ Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
ГОСТ-арнайы арналған нормаға сәйкес келетін
Қазақстанның стандарты.ГОСТ бұл мемлекеттік стандарт
болып табылады.
ОСТ-халықтық,яғни біздің мамдығымызға сәйкес
мамандықтар немесе ветеринариялық санитариялық
салалық стандарт болып табылады.
Су — сутегі мен оттегінің қалыпты жағдайларда тұрақтылығын
сақтайтын қарапайым химиялық қосылысы . Ауыз су, тіршілік көзі,
ол Жер шарының 3 / 4 бөлігін алады, тірі ағзаларды ң 60-70%-ы, ал
өсімдіктердің 90 % -ы судан тұрады.[1]
Жер бетінде тіршілік ең алғаш сулы ортада пайда болды. Су — б үкіл
тіршілік иелерінің негізгі құрамдас бөлігі. Бұдан басқа суды ң
тіршілік үшін физикалық-химиялық қасиеттердің: жо ғары жылу
өткізгіштік және жылу сыйымдылық, жоғары тығыздық, ауа
тығыздығының шамамен 800 есе артуы, м өлдірлік, тұтқырлық,
қатқан кезде мұздың көлемін ұлғайтуы және тағы басқа қолайлы
қасиеттері болады. Біржасушалы және көпжасушалы а ғзалар
жасушаларының биохимиялық үдерістерінің барлығы сулы ортада
өтеді. Су әр түрлі климаттық жағдайлардағы физиологиялық
үдерістердің калыпты өтуіне себепкер болады. Ол сондай-а қ
көптеген минералдық және ағзалық заттардың жа қсы еруіне
себепкер бола алады. Табиғи су құрамында сан алуан тұздың
болатыны да сондықтан. Ағзалар жұғымды заттарды тек еріген
түрінде сіңіреді.
Су — бұл шексіз теңіздер мен мұхиттар, ағысты
өзендер және мөлдір көлдер. Дегенмен су тек қана
көре алатын, ыстық күндері сүңгіп кететін су
айдындарында ғана болмайды. Судың көлемді бөлігі
адам көзінен тыс жер астында жасырынған. Бұндай
су айдындары жер асты сулары деп аталады.
Ғалымдардың зерттеуінше су жер бетінде ең көп
кездесетін сұйықтыққа жатады. Судың қазіргі кезде
қаупі бар. Адамдардың суды үнемдемей құртуының
әсерінен тұщы судың жойылу төтенше жағдайлар
қатарында. Ал жер шарына қауіптілігі су басу
жағдайы. Антрактида мұзының еруі Су
Ауа – жер атмосферасын құрайтын табиғи газдар қоспасы: азот
(78,09%), оттек (20,95%), инертті газдар (0,94%), көмірқышқыл газ
(0,03%). Тығызд. 1,2928 г/л, суда ерігіштігі 29,18 см3/л; Ауа –
адамның, жануар мен өсімдіктер әлемінің тіршілік ететін ортасы.
[1]; аздап басқа инертті газдардың, сутектің, азот оксидтерінің,

көміртек оксидтерінің, аммиактың, метанның, күкіртті газдың
және тағы да басқалары мөлшері бар. Жердің ендігіне
байланысты ауадағы су буының орташа мөлшері 0,2-ден 2,6%-ға
дейін барады, Ауа массасының 4/5-іне жуығы тропосферада
шоғырланады; атмосфераның жоғары қабаттарында гелий мен
сутек басым болады
Ауаның құрамы
Ауаның құрамында оттегі бар екендігін 1774 жылы француз ғалымы А. Лавузье анықтаған.
Ауаның сапалық құрамын анықтау үшін мынадай тәжірибе жасайы қ. Кристалдандыр ғыш қа
су құйып алып, судың бетінде қалқып жүретін пенопластка жіңішке шыра қ (парафиннен
жасалған) орнатып, оны жағып суға саламыз да, шырақты сыртында 5 б өлікке б өлінген
белгісі бар, цилиндрмен жабамыз. Біраздан кейін су цилиндр бойымен оны ң к өлеміні ң 1/5
бөлігіне көтерілгенін байқаймыз. Бұдан шығатын қорытынды - ауаны ң к өлемі бойынша
20%-ы оттегі, ол шырақтың жануына жұмсалды (13- сурет).
Ауада оттегіден басқа жануды қолдамайтын азот ~78%, ~1 % бекзат газдар (неон, гелий, аргон
, т. б.) және ~ 1% басқа айнымалы ластаушы газдар бар. Мr(O 2) = 32 г/моль, Mr(N2) = 28
г/моль болса, Мауа= 32 • 22% + 28 • 78% ≈ 29.
Ауадағы оттегінің мөлшері техногендік факторлардың әсерінен азайып отырады, ол
механикалық және химиялық жолмен жүреді.
Механикалық әсерлер: газ, шаң күйіндегі химиялық заттар. Химиялы қ өндіріс орындары
шоғырланған аймақтарда (Өскемен, Тараз, Шымкент, Қарағанды, Хромтау, Текелі,
Павлодар, т.б.) экологиялық мәселелер ушығып отыр, ал үлкен қалаларда б ұл м әселе
автокөліктер әсерінен шиеленісуде.
Жергілікті жерлерде өндірістік әсерлердің, әр түрлі болғанды ғынан ластаушы газдарды ң
құрамы әр түрлі болады (жылу электр стансалары (ЖЭС), зауыттарды ң, авток өліктерді ң
газдары). Олардың шамасы біразға дейін қорша ған орта ға зиян тигізе қоймайды, заттарды ң
осы мөлшері зиянсыз шамасының шегі (ЗШШ) деп аталады.
Топырақ
Өсімдіктердің, жануарлардың (әсіресе микроорганизмдердің),
климат жағдайларының және адамдардың әсерімен өзгерген
жер бетінің үстіңгі борпылдақ қабаты.Топырақ бойында
құнарлылық қасиеті, яғни өсімдіктерді сумен, басқа да
қоректік элементтермен қамтамасыз ететін қабілеті болады.
Механикалық құрамы (топырақ түйіршіктерінің мөлшері)
бойынша топырақ құмды, құмдақ сазды және саз топырақ
болып бөлінеді. Жасы мен генезисі бойынша — 
қыртысты күлгін топырақ, батпақты топырақ, 
ормандық сұр топырақ, қара топырақ, қоңыр топырақ, 
күрең топырақ, тағы басқалар болып бөлінеді. Топырақтың
жер бетінде таралуы зоналық (горизонтальды және
вертикальды) заңдылыққа байланысты. Топырақ -
литосфераның жоғарғы әуе қабатымен байланысатын қабат,
бүкіл биосферадағы тіршіліктің тірегі. Топырақ ғасырлар
бойы топырақ түзуші факторлардың үздіксіз әрекетінен
пайда болған табиғаттың ерекше табиғи, әрі тарихи денесі.
Топырақ
"Сүт және сүт өнімдерінің
қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"
техникалық регламенті (бұдан әрі - техникалық регламент) Қаза қстан Республикасыны ң "
Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі, "Техникалық реттеу туралы" 2004 жылғы
9 қарашадағы және "Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы " 2007 жылғы 21 шілдедегі
заңдарына сәйкес әзірленді және сүт және сүт өнімдерінің (б ұдан әрі - с үт ж әне с үт
өнімдері) қауіпсіздігіне қойылатын ең аз қажетті талаптарды белгілейді.
Осы техникалық регламент Қазақстан Республикасының аумағында айналымда ғы с үт
және сүт өнімдеріне қолданылады, олар өнімдердің мынадай т үрлерін қамтиды:
1) сүт шикізаты және кілегей шикізаты;
2) ішетін сүт және ішетін кілегей;
3) сүт қышқылды өнімдер;
4) сүзбе және сүзбе енімдері;
5) қаймақ;
6) сиыр сүтінен жасалған май;
7) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.11.15 N 1201 (алғашқы ресми жарияланған
күнінен бастап он екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен;
8) майлы паста;
9) сары май-өсімдік спреді және ерітілген сары май-өсімдік қоспасы;
10) ірімшік және ірімшік өнімдері;
11) сүтті қайта өңдеудің қайталама өнімдері.
Сүт және сүт өнімдері
Ет
— малдың бүтін ұшасы немесе ұшаның жеке мүшелері;
құнды тағамдық өнім. Бұлшық ет, май, сіңір және
сүйейтіндерінен тұрады. Қоректілігі жағынан ең құнды әрі
жұмсақ бұлшық ет тіндері омыртқа, арқа, белдеме, жамбас
тұстарында болады. Бұлшық ет тіндерінде орта есеппен 73-
77% су, 18-21% ақуыз, 1-3% май, 1,7—2% экстракты азотты
заттар, 0,9—1,2% экстракты азотсыз заттар, 0,8—1,0%
минералдық тұздар, сонымен бірге Вр В2 В6 РР және т.б
витаминдер болады.' Бұлшық ет тінінің ақуызында адам
организміне қажетті амин қышқылдары түгелдей кездеседі.
Экстракты заттар етке жағымды хош иіс беріп, ас қорыту
бездерінің қызметін жақсартады. Бұлшық ет тіндеріне
қарағанда, сіңір тіндерінде қоректік заттар шамалы.
Қоректілігі жағынан ең төмені — сүйек тіндері. Еттің
калориялылығы май тіндерінің мөлшеріне байланысты.
Қоректілігі және дәмдік сапасы бойынша, ең тәуірі, бірінші
категориядағы ет, онда ақуыз — 14—19%, май — 12-15%.
Майы аз ет дәмсіз болады. Майдың өте көп болуы да еттің
қоректілік, дәмдік сапасын төмендетеді. Егер май бұлшық ет
тіндерінде белгілі бір қатынаста болса, яғни май етпен
қабаттасып бір ет, бір май болып орналасса, онда еттің дәмі
Ет
Залалсыздандыру, дезинфекция – адам мен 
жануарларда, өсімдіктерде ауру қоздыратын 
микроорганизмдерді жоюға бағытталған шаралар
жүйесі. Залалсыздандыру – жұқпалы аурулардың
 кең таралып кетуін болдырмау шараларының бірі.
Қазақ халқы залалсыздандыру тәсілдерін ерте
заманнан бері қолданып келген. Мысалы, ауырған
адамның ыдыс-аяғын бөлек ұстап қайнату,
науқастан түскен шашты, тырнақты көміп тастау
немесе өртеп жіберу; мал шарушылығында –
қораларды, көң-қоқысты тазалап отыру, дәнді
дақылдарды күнге кептіріп алу, т.б.
Залалсыздандыру

ошақтық
(профилактикалық)
залалсызданды
залалсыздандыру
ру
Сақтық залалсыздандыру – алдын-ала тағамдық өнімдерді
дайындайтын және сақтайтын жерлерді, малдан алынатын
шикізат немесе тағамдық заттар сақтайтын мекемелерді, 
мал қораларын, астық қоймаларын, емхана және 
ауруханаларды, әжетханалар мен қоқыс жинайтын
орындарды арнайы тәсілдер қолданып өңдеу.
Ошақтық залалсыздандыру – ауырған адам мен малдың
қасында болып, олар сауығып кеткенге дейін күнделікті
бақылау жүргізіп отыру, ауруды емдеуге алып кете
салысымен және аурудан жазылып кеткеннен кейін немесе
ауру (адам не мал) өліп қалғаннан кейін бірден (көп
кешікпей) ауру орнын толық өңдеуден өткізу.
Залалсыздандырудың тәсілдері
Механикалық залалсыздандыруда үй ішін шаңсорғышпен тазалап, сабындап жуып,
желдетеді, мал қораны су шашып сыпырады, малдың тұрағының құрал-жабдығын
тазартады.
Физикалық залалсыздандыруда ультракүлгін, радиациялық, лазерлік сәулелермен,
ультрадыбыспен өңдейді, қайнату, өртеу, бумен немесе ыстық ауамен өңдеу, т.б.
пайдаланылады.
Химиялық залалсыздандыруда қышқылдар мен сілтілер, формалин, хлор, хлорлы әк,
натрий хлориді, хлорамин, фенол препараттары, тотықтырғыштар, т.б. қолданылады.[1]
Мал шаруашылығында қораларды, топырақты, суды, жиналған садыраны, көңді;
өсімдік шаруашылығында тұқымды, екпе көшеттерді, топырақты, қоймаларды, т.б.
залалсыздандырады. Мал қораларын залалсыздандыру: 1) шаруашылық жұқпалы
аурудан аман болған жағдайда – малды жайылымға шығарған соң, көктемде; 2) мал
қолға қарайтын кезде – күзде жүргізіледі. Залалсыздандыру шараларының көлемі,
қолдану тәсілдері және тиісті дезинфекциялық ерітінділерді таңдап алу
жұқпалы аурудың берілу механизміне, қоздырғыштың төзімділігіне, өңдеуге алынған
заттардың қасиетіне және санына, тұрғын үй мен мал қораның көлеміне қарай
таңдап алынады. Залалсыздандыру жұмыстарын келісімшарт бойынша санитарлық-
эпидемиологиялық немесе дезинфекциялық станциялардың қызметкерлері атқарады
Дезинфекция
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. МСТ 7595-79 Ет. Сиыр етін жеке сауда үшін бөлу.
2. «Качество мясо и мясопродукта». Ю.Ф. Заяс –
Москва - 1981. Изд. «Легкая и пищевая
промыщленность».
3. «Ветеринарно-санитарная экспертиза
стандартизация и сертификация продуктов». Под
редакцией академика НАН РК профессора К.Е.
Елемесова, засл. Деятеля науки РК профессора
Н.Ф.Шуклина – Алматы - 2002.Том І.Изд. «Credo».
4. Т. Сайдуллин Індеттану және Жанарлардың
жұқпалы аурулары Алматы 2009жыл

Ұқсас жұмыстар
1)ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі 2)Дезинфекция тиімділігін бақылау
ГОСТ және ОСТ
ГОСТ және ОСТ, cу, ауа, топырақ, мал өнімдерінің микробиологиялық және бактериологиялық қажеттілігі. Дезинфекцияның тиімділігі
ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және басқа мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі
ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі
Ветеринарлық зертхананың негізгі қызметі
МЕСТ стандарт бойынша сүтке қойылатын талаптар
СУДЫ ТАЗАЛАУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
Негізгі тұтынушылар - өнеркәсіп орындары және ауыл шаруашылығы
Санитарлы микробиологиялық зертеу жүргізудің принциптері
Пәндер