Бағалы қағаздар нарығының техникалық талдау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Бағалы қағаздар нарығының
техникалық талдау
Техникалық талдау эмитенттің бағалы
қағазына деген сұраныс пен ұсынысты,
олармен жасалған операциялар кӛлемі
және бағамын бағалауды сипаттайды.
Техникалық талдау инвесторларға дербес
инвестициялауды жүзеге асыруға
мүмкіндік береді. Нарықтың
қатысушыларына немесе инвесторларға
инвестициялауға байланысты тиімді
шешім қабылдауға кӛмектеседі.
Техникалық талдаудың кӛмегімен қысқа,
орта, ұзақ мерзімге инвестициялық
альтернативаларды бағалауға мүмкіндік
береді.
Техникалық талдаудың мақсаты –
жекелеген бағалы қағаздардың
құнына сонымен қатар бағалы
қағаздар нарығының ағымдағы
жағдайына болжам жасау.
Техникалық талдау бағаның ӛзгеру
бағытының себебін қарастырмайды,
бағаның нақты бағытқа қарай
ӛзгеруін есепке алады.
Аналитиктердің кӛз қарасы бойынша
кез келген нарықтан пайда кӛруге
болады. Ең бастысы трендті тани білу
керек. Егерде баға тӛменгі шекке
жетсе сатып алу позициясын ашу
керек, ал егерде баға ӛссе сату
Техникалық талдаудың бастапқы ақпараты болып
баға, құралдың өтімділігі, сауда көлемі, сұраныс пен
ұсыныс табылады.Техникалық талдаудың
ерекшелігі қаржы құралдарының бағасын кесте
негізінде талдау болып табылады. Кӛптеген
инвесторлар санды немесе мәтінді талдауға
қарағанда кесте негізінде ақпаратты талдауды
қалайды.
Техникалық аналитиктер
талдауды жүргізу барысында
құнның ӛзгерісін сипаттайтын
және кӛрсететін кестелерді
немесе әртүрлі сипаттағы
графиктерді, диаграммаларды
пайдаланады.
Техникалық талдау барысында
кеңінен қолданылатын әдістер.
Бағаналы диаграмма.
Диаграммада баға бағаналы түрде
кӛрсетіледі. Бағаналы графиктің
тӛменгі жағы бағалы қағаздың
минималды құнын сипаттайды, ал
жоғарғы жағы – бағаның
максималы құнын сипаттайды.
Бағалы график горизонталды
бағыттада сипатталады, бұл
кезеңнің соңындағы
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Бағалы қағаздар нарығының іргелі талдау
Қаржы нарығының міндеттері
Қаржы нарығының құрылымы
Құнды қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР
Бағалы қағаздар нарығы туралы
ЖАПОНИЯ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ
Бағалы қағаздар нарығы
Бағалы қағаздар нарығы, оның қызметі және құрылымы
Әлемдік бағалы қағаздар нарығы
Пәндер