Сайтқа презентация қосу

Бағалаудың қағидалары

Бағалаудың қағидалары

Бағалау қызметі ғылымының негізінде, бағалау бойынша кез келген тапсырманы орындау үрдісін қадағалайтын, бірқатар қағидалары бар. Кәсіпорынның мүліктік кешен құнын бағалау кезіндегі қажет негізгі экономикалық ортақ қағидаларын қарастырайық. Олар мыналармен байланысты және 3 топ қағидалар жүйелеріне келтіруге болады:
  

Иесінің мүлік туралы көзқарасымен; Нарықтық ортамен; Мүлікті эксплуатациялаумен.

Мүлікті эксплуатациялаум ен

Неғүрлым тиімді пайдалану қағидасы Баланстандырылған (пропорционалды) кағидасы Салым қағидасы. Қалдық өнімділіктің қағидасы Өндіріс факторларының қағидасы Құнның өзгеру кағидасы Бәсеке қағидасы Сұраныс пен ұсыныс арасындағы сәйкестік қағидасы

Бағалау қағидалары

Четвертый уровеньОбразец текста

Нарықтық ортамен  Третий уровень

Второй уровень

Пятый уровень

Иесінің мүлік туралы көзқарасымен

Күту қағидасы

Орнын басу қағидасы Пайдалылық қағидасы

Иесінің мүлік туралы көзкарасымен байланысты қағидалар.Бұл топ мынандай қағидаларға ие:


Пайдалылық қағидасы. Меншік объекілерінің иемденуге қабілеті жоқ болса,онда олардың құны болмауы мүмкін.Сондықтан потенциалды меншіктенушіге пайдалы болған кезде ғана мүліктік кешеннің құны болады.Кағиданың анықталуы: пайдалылық- берілген уақыт периодтарында және берілген жерде меншік объектісі иесінің қателіктерін қанағаттандыру қабілеті.Орнын басу қағидасы. Иесінің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын жэне табыс әкеле алатын барлық меншік объектілері, өзінің әр түрлілігіне қарамастан, бір-бірімен байланысты. Меншік объектісі үшін оны қалпына келтіруге кететін шығындардың сомасынан көп ешкім төлемейді. Егер екі меншік объектілерінің қабілеті бірдей болса, онда біз бағаның төменін аламыз.Қағидалардың анықталуы: меншіктің максималды құны ең төмен бағамен немесе құнмен анықталады.Сөйтіп орнын басу құны бағаланатын мүлік құнының жоғарғы шегін анықтауға мүмкіндік береді.Күту қағидасы. Инвестор объектіге қаражатты салып, ол меншік объектілерінен болашақта табыс күтеді. Бағаланатын құн - болашақтағы барлық табыстардың ағымды құны.Қағиданың анықталуы: күту болашақта меншікті иелік етуден түсетін табыстардың ағымды құнының орнатылуы.

Нарықтық ортамен байланысты қағидалар.Бұл топ келесі қағидалардан тұрады:
сұраныс пен ұсыныс арасындағы сәйкестік, бәсеке, құнның өзгеруі.  Сұраныс пен ұсыныс арасындағы сәйкестік қағидасы. Мүлікке деген бағаның өзгеруі сұраныс пен ұсыныс шамаларының өзгеруіне тәуелді.Негізгі заңдылықтар:
   

Егер сұраныс тұрақты болып, ал ұсыныс ұлғайса, онда бағалар төмендейді; Егер сұраныс тұрақты болып, ал ұсыныс төмендесе, онда бағалар көтеріледі; Егер ұсыныс тұрақты болып, ал сұраныс өссе, онда бағалар өседі; Егер ұсыныс тұрақты болып, ал сұраныс төмендесе, онда бағалар төмендейді. Егер нарықта сұраныс пен ұсыныс арасында сәйкестік орнатылса, бағалар тұрақты болады.

Қағиданың анықталуы: ұсыныс - құрамындағы белгілі баға бойынша тауарлар саны, сұраныс - белгілі баға бойынша қажетті тауарлар саны. Сұраныс пен ұсыныс арасындағы өзара іс-қимыл бағасын анықтайды.Бәсеке қағидасы. Жал шарты немесе мүлікті сатып алу не сату мәмілелерін жасайтын жалгер мен жал берушілер, сатушылар мен сатып алушылар арасында, жылжымайтын мүлік нарықтарында бәсеке пайда болады. Әрбір объекті бәсекеде болады. Пайда бәсекені туғызады, ал артық пайда күйреген бәсекені ынталандыру тенденциясы бар. Бәсекенің болмауы монополиялық жағдайды туғызады.Қағиданың анықталуы: нарықтағы пайда, өндіріс факторларын өтеу үшін қажетті деңгейден асып кетсе, онда берілген нарықта таза табыстардың орташа деңгейінің төмеңдеуіне алып келетін бәсеке өрлей бастайды.Құнның өзгеру кағидасы. Мүлік объектілері әр уақытта өзгерістерге ұшырайды. Жерді пайдалану мақсаты мемлекет пен жекеше сектордың әсерінен өзгереді және олар тозады, техника, технология және шикізат базасы өзгереді. Экономикалық шарттар жаңа мүмкіндіктерді туғызады, ақша массасының көлемі мен пайыздық ставкалары толқиды. Адамдардың талғамы мен ынталары өзгереді. Обьектінің орналасу ортасы өсу, түсу, тоқырау мен жаңару фазаларынан өтеді. Барлық бұл өзгерістер берілген жердегі мүлік объектілерінің пайдалылық дәрежесіне әсер етуі мүмкін. Қағиданың анықталуы: мүлік объектілерінің құны көбінесе тұрақты болып қалмайды, ол уақыт ағымымен өзгеріп тұрады.Эксплуатациядағы мүлікпен байланысты қағидасы. Берілген топ мынадай факторлар қағидасын ұсынады: өндірістік, қалдық өнімділік, салымдық, баланстандырылған, неғүрлым тиімді пайдалану. Өндіріс факторларының қағидасы. Мүліктік кешен өңдірістік жүйе болып табылады. Оның табыстылығы 4 фактормен анықталады: менеджментпен, еңбекпен, капиталмен және жермен. Таза табыс - осы барлық төрт фактордың нәтижесі болып табылады. Сондықтан табысты бағалау негізінде барлық жүйелердің құны анықталады. Мүліктік кешенді бағалау үшін барлық жүйелердің табысын құрудағы әрбір фактордың үлесін білу қажет.

Қалдық өнімділіктің қағидасы. Жердің құнын бағалау негізінде оның қалдық өнімділігі жатыр. Экономикалық қызметтің кез келген түрі келесідей факторлардың болуын қажет етеді: менеджмент, еңбек, капитал және жер. Әрбір фактор берілген қызметпен жасалатын таза табыстардан төленуі тиіс. Өйткені жер жылжымайды, сондықтан еңбек, капитал және кәсіпкерлік оған бейімделуі керек. Біріншіден, үш фактор төленеді, ал сосын табыс қалдығы жер иемденушісіне рента түрінде төленеді. Өндірістің барлық басқа факторларының төленуінен кейін қалдығы болса, онда жердің бағалылығы болады.Сөйтіп, қалдық өнімділігі, еңбек пен капитал эксплуатациясына және менеджменттің шығындары өтелгеннен кейін, жер теліміне қосылған таза табыспен анықталады.Салым қағидасы. Салым - кез келген бір жаңа факторды ендіру нәтижесінде шаруашылық объект құнының өсім сомасы. Кейбір факторлар кәсіпорынның мүліктік кешенінің құнын ұлғайтады, ал кейбіреулері төмендетеді. Мысалы, үйдің сыртын жаңадан сырлау сыртқы түрін жақсартады, ал егер бояудың түсі нарықтық стандарттарға сай болмаса, онда үйдің құны төмендетілуі мүмкін.Салымның анықталуы: шаруашылық объектілерінің құнының ұлғаймалы немесе төмен сомасы.Сөйтіп, мүліктік кешенге қосымша активтерді қосу тиімді бола-ды, егер олар мүліктік кешеннің нарықгық бағасынан жоғары болса. Мүліктік кешенге кез келген қосылған элементтер өтеледі, егер мүліктік кешен құнының өсімі, бұл элементтерді алуға кеткен шы-ғындардан жоғары болған жағдайда.Баланстандырылған (пропорционалды) кағидасы. Өндіріс факторлары экономикалық баланстандырылған болса, онда меншік объектісінің қүны максималды болады немесе сақгалады. Меншік объектілерінің кұнытөрт элементгердің баланстандырылуына тәуелді: рентаға, еңбекке (еңбек ақы), капиталға (инвестиция, салым), басқа-ру координациясына (менеджментіне). Ең жоғарғытабысты қамтама-сыз ететін әрбір меншік объектісі үшін теореггикалықтепе-теңдік нүктесі бар.Қағиданың анықталуы: кез келген мешпік объектісіне өндірістің әр түрлі факторларының оптималды сомасы сәйкес келеді. Олардың бір-біріне сай болуы арқылы мүліктің максималды құны пайда болады.Сөйтіп, әр түрлі мінездеме бойынша, мүліктік кешенді құрайтын үлестер бір-бірімен келісуі керек. Мүліктік кешенге кез келген бір элементті қосу, берілген принципті бұзу, оның құнының өсуіне алып келмейді.Неғұрлым тиімді пайдалану қағидасы - барлық қарастырылған үш қағиданың синтезі мүмкін болатын варианттардың ішінен жеткілікті негізделген мүліктік кешеннің функционалды мүмкіндіктерін неғұрлым толығымен орындайтын және объектінің ең жоғарғы құнына алып келетін, мүліктік кешен неғұрлым тиімді пайдалану варианты таңдалады. Құнды бағалау үшін осы вариант қолданылады.Аталған қағидалар жалпы түрде әмбебап және мүліктің барлық түрлеріне қолданылады. Олардың құрамы объектінің ерекшеліктеріне тәуелді өзгеріп отыруы мүмкін.

Бағалау обьектілері       Жылжымалы мүлік       Құрал-  жабдықтар Кәсіпорынға Сауда саттыққа  Құрылыс- машина  құрал жабдықтары Ауыл шаруашылық  мақсатындағы  құрал жабдықтар   Пәтерлер  

Бағалау қағидалары
1) 2) 3) Нарықтық ортамен байланысты  қағидалар; Иесінің мүлік туралы көзқарасымен  байланысты қағидалар  

 

Жылжымайтын мүлік

          Тұрғын үй Тұрғындық    ғимараттар   Саяжай     коттедж

         

Неғұрлым тиімді пайдалану; Салым қағидасы; Баланстандырылған  (пропорционалды) кағидасы; Пайдалылық қағидасы Күту Өзгеру Бәсеке Сұраныс пен ұсыныс арасындағы  сәйкестік Құнның өзгеру сәйкестік

  Тауар белгісі     Компьютерлік  программалар     лицензия

Интелектуалды меншікті бағалау

пайдалылық; күту; сәйкестік; сұраныс; аймақтың экономикалық  тәуелділігіне және   макроэкономикалық  жағдайына тәуелділік  қағидасы.

            Жұмыс істейтін кәсіпорын   Бизнесті бағалау           Кәсіпорын акциялары  

           

пайдалылық; күту; сәйкестік; қалдық өнімділік; сұраныс пен ұсыныс; құнның өзгеруі; неғұрлым тиімді; пайдалану; бәсекелестік; салым; қалдық өнімділік; Баланстандырылған  (пропорционалды) кағидасы; Өндіріс факторларының қағидасы. пайдалылық; күту; сәйкестік; қалдық өнімділік; сұраныс пен ұсыныс; құнның өзгеруі; неғұрлым тиімді; пайдалану; бәсекелестік; салым; қалдық өнімділік; Баланстандырылған  (пропорционалды) кағидасы; Өндіріс факторларының қағидасы; Өзгеру; Прогрессия және регрессиялық  қағидасы.

               

Назар  аударғандарыңызға  рахмет!


Пән: Бизнесті бағалауПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь