Киімнің сыртқы пішінінің сипаттамасы
Презентация қосу
Киімнің сыртқы пішінінің сипаттамасы.

Т ү рлі ассортименттегі киім
конструкциясыны ң негізі т үрлі
пішіндерге ие. Олар пішінні ң құ рамдас
б ө ліктеріні ң ө лшемдері ар қ ылы
ажыратылады. Киім пішіні құ растыру
ж ә не с ә ндік деп б ө лінеді. Сондай – а қ,
силуеттік деп те сипатталады.
Киімсилуеті, оның
жазықтықтағы бейнеленуі
мен кескінделуі көп
жағдайда құрастыру және
сәндік сызықтармен
анықталады.
Силуеттік сызықтар (бұйымның иығы,
кеудесі,белі және етегі)киімнің көлемдік пішіні
мен оның сыртқы кескінінің пропорциясын
сипаттайды.
Құрастыру сызықтары (тігістер) киім бетін
бөлек бөліктерге бөледі.
Сәндік сызықтар әр түрлі әрлеу сызықтарын,
сондай – ақ бөлік шеттерінің контур
сызықтарын (жаға,латскан,өңір және т.б)
жатқызады.
Иықты киім бөліктердің бөліну
сызбасы
Белдікті киім бөлшектерінің жіктелу сызбасы
НАЗАРЛАРЫҢЫЗ
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
КОСТЮМ КОМПОЗИЦИЯСЫ
БЫЛҒАРЫ ЖӘНЕ ҮЛБІРДІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІНІҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖІКТЕЛУІ
Қазақтың ұлттық киімдері
Костюмдегі түс және колорит
Шеміршекті балықтар Сүйекті балықтар
Аяқ киім гигиенасының ережелері
Киім жылу беру қасиетіне дизайнның әсері
Киімнің адам тіршілігіне маңызы
Ересек адамдардың киімдерінің түрлері
Дәстүрлі киім үлгілері
Пәндер