Микроорганизмдерді қоректік ортада өсіру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Микроорганизмдерді қоректік
ортада өсіру

Орындаған:Мәнәпова М.
Тексерген: Бейсембаева.Ғ.Ш.
Пайдалану мақсатына қарай қоректік
 

орталардың топтары негізгі 3 топқа бөлінеді:
Әмбебап қоректік орта. Бұл ортада
хемогетеротрофты, арнайы органикалық заттарды
қажет етпейтін микроағзалардың көптеген түрлері
өседі. Бұл орталарға бактериялар жақсы өсетін ет-
пептонды сорпасы және ашытқы саңырауқұлақтарға
лайықты сусло жатады.
  Арнайы орта. Ерекше органикалық заттарды қажет ететін
және әмбебап ортада өспейтін хемоорганотрофты
микроағзаларды өсіретін орта. Мысалы,спирохеталарға
көміртегі мен аминқышқылдардан басқа, ұзын тізбекті майлы
қышқылдар қажет. Олар қан сарысуы құрамына кіреді.
Сондықтан спирохеталарға арналған қоректік ортаға қан не қан
сарысуын қосады. Ал кейбір теңіздерде тіршілік ететін
бактериялар, мысалы, Marinomonas туысына жататындар, теңіз
суына қажетті болады.
Элективті немесе таңдамалы орта. Бұл орта табиғи субстраттардан
(топырақ, су, тағамдардан, өсімдік пен жануарлардан) микроа ғзаларды ң
жеке топтарын бөліп алуға арналған. Оларды микробиологияға
С.И.Виноградский енгізді. Элективті деп микроорганизмдердің белгілі бір
тобының немесе түрінің өсуіне қажетті құрамы ерекше қоректік орталарды
атайды. Элективті ортаны жасау барысында микроағзаларды ң
физиологиясын және зат алмасуын, олардың қоректік зат көзіне талғамын,
ортаның қышқылдығын, оттектік мөлшерін, температураны және т.б.
жағдайларды ескеру қажет. Мысалы, азот қоспалары жоқ минералды ортада,
жарық көзі бар жағдайда, молекулярлы азот сіңіруші көк жасыл балдырлар
жақсы өседі. Осы ортаға қосымша органикалық энергия көзін және
көміртегі көзін қосып, қараңғы жағдайда аэробты, азот сіңіруші
Azotobacter-ді өсіріп алуға болады. Ал осы ортада оттексіз жа ғдайда тежесе,
анаэробты, азот сіңіруші Clostridium дамиды. Құрамы әр түрлі элективті
қоректік орталарды пайдаланып, түрлі фототүзуші бактерияларды б өліп
алуға болады. Мысалы, күкіртті фотосинтездеуші бактерияларды б өліп алу
үшін органикалық заттар жоқ қоректік ортаны пайдаланады.
 Дифференциалды-диагностикалық орталар. Бұл орталарды жалпы
микробиологияда әр түрлі субстраттардан бөліп алынған бактерияларды ң
физиологиялық-биохимиялық қасиеттерін анықтап, оларды жіктеу үшін
пайдаланады. Ал медициналық және ветеринарлық микробиологияда оларды
ауруларды қоздыратын бактерияларды анықтау үшін қолданады. Бұл орталар
бактериялардың белгілі бір ферменттерінің, мысалы, каталаза, оксидаза,
протеаза, фосфотаза, желатиназа және гемолитикалық ферменттердің бар-
жоғын анықтау үшін қажет. Оған қоса, дифференциалды-диагностикалық
орталар бактериялардың энергия көзі ретінде қандай заттарды қай жолмен
пайдаланатынын анықтауға мүмкіндік береді.
Культивирлеудегі микроорганизмдердің физиологиялық күйіне үлкен
әсер ететін температура. Бұл ең алдымен өтрибуналің өзгеруінде білінеді.
Өсу жылдамдығының температураға тәуелділігі экстремалды мінезге ие
болады, сонтықтан да әрбір продуцент өзінің оптималды температурасында
өсуі жөн. Топырақта, суда, ауада өмір сүруші микроорганизмдер әдетте 25-
300 температурада жақсы өседі, ал жануарлар тканьдерінен бөлініп алынған
микроорганизмдер, ал жануарлар тканьдерінен бөлініп алынған
микроорганизмдер 370С температурада өсіп үздік сорт береді.
Микроорганизмдердің біреулері термофильдер болып, 40-45 0С-да жақсы
дамиды. Температуралары жоғары оптималды культивирлеудің техникалы қ
жетістіктері бар. Өйткені мұндай температурада әдетте инфицирлеуші
микрофлораның өсуі тежеледі. Өнеркәсіптік жағдайларда ферменттерді
үлкен мөлшерде қолданғанда культивирлеу процессі жылу бөлінуімен бірге
жүреді. Субстраттың қышқылдануында микроорганизмдерден алын ған
жалпы энергия мөлшерінен клеткалардың өсуі мен көбейуіне 40-45℅-дан
көп кетпейді. Ферментаторды өсіретін оптималды температураны ұстап
тұру үшін жылуалмастырғыш қондырғылармен жабдықтайды.
Агар – теңіз өсінділерінен алынған күрделі құрамды
полисахарид,тығыз (қатты) орталарға арналған. Көміртегі
және азоттың универсальді көзі ретінде пептондар-азықтарды
пепсинмен белоктық ферментациялау қолданады, түрлі
гидролизаттар- етті, балықты, казеинді, ашытқылы және т.б..
Назарларыңызға рахмет

Ұқсас жұмыстар
Микроорганизмдерді жасанды жағдайда өсіру
Өсімдік клеткаларын өсіру
Қатты қоректік орталарда беттік әдіспен микроорганизмдерді культивирлеу
Микроорганизмдердің өсуі және дақылдау
Микроорганизмдерді өсіруге арналған қоректік орталар
Қоректік орталарды дайындау
Микроорганизмдердің қоректенуі
Микроорганизмдерді өсіруде қолданылатын құрал - жабдықтар
Жасушаларды өсіру жүйелері
Микробтық массалар алуға негізделген биотехнологиялық процестер
Пәндер