Вакалдық хор талдау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
АННОТАЦИЯ
ТЕКСЕРГЕН:СЕРІКОВ.Ә.С
ОРЫНҒАН: ХАВДИРАЛ.К
ВАКАЛДЫҚ ХОР ТАЛДАУ

• Хор түрі біріңғай
• типі аралас хор
• Өлшемі, аралас өлшем
• 4 дауыста жазылған
• Әйелдер партиясы- сопорана, альт
• Ерлер партиясы- тенор, бас
ШЫҒАРМА АСА КҮРДЕЛІ ЕМЕС ОЙНАУ ТЕХНИКАЛЫҚ БАРЫСЫНДА
ҚИЫНДЫҚТАР КӨП КЕЗДЕСЕДІ. ДИНАМИКАЛЫҚ БЕЛГІЛЕР РР-ФИАНО
MODERATO, МF- МЕЦОФОРТЕ. F-ФОРТЕ ЛИГОТА Р- ПИЯНО КЕЗДЕСЕДІ.
1.ДИЕЗ # ЖАРТЫ ТОНҒА ЖОҒАРЛАТАДЫ.
2.ДУБЛЬ - ДИЕЗ Χ БІР ТОНҒА
ЖОҒАРЛАТАДЫ (ЯҒНИ ЕКІ ЖАРТЫ ТОНҒА).
3.БЕМОЛЬ ЖАРТЫ ТОНҒА
ТӨМЕНДЕТЕДІ

Негізгі сатының жоғарлауын
немесе төмендеуін альтерация
деп атайды. Қозғ белгілер
нотаның сол жағында туратын
және негізгі сатының жоғарлауын
немесе төмендеуін білдіретін
белгілер. Альтерациялық белгілер
негізгі ноталар сияқты ноталық
жақтың бір биіктігінде жазылады.
• Альт – төменгі әйелдер дауысының сипаттамасы және хордағы
партияны айтамыз.
• Аралас хор – көп дауысты ерлер мен әйелдер партияларынан
тұратын хор ұжымын айтамыз.
• Артикуляция – сөйлеу дыбыстарын шығарудағы, жасаудағы
дыбыстаушы мүшелерінің қызметін атқаратын вокалды - хор
техникасының маңызды құраушысы.
• Ансамбль – тұтас орындаушылықтың өзара байланысқан түрін және
стройдың тұрақтылығын қамтамасыз ету, интонациялаудың дәлдігі,
дыбыс бояуы мен дыбыс күші жағынан үйлесімділік.
• Бірыңғай хорлар – бірыңғай дауыстан тұратын хорларды айтамыз.
Олар бірыңғай ерлер және әйелдер хоры.
• Бас – төменгі ерлер дауысының сипаттамасы және хордағы
партияны айтамыз.
• Вариация –бір әуенді қайталаған сайын бірнеше түрге салып
құбылту, өрнектеп, әсірлеу
• Гармония – (гректің harmonia – байланыс, үйлесу, сай келу) көп
дауыстылық құрылым, музыкалық дыбыстардың бүтін тік
құрылымды жинағы.
• Дыбыс қатары (строй) – хордағы дыбысталудың сапасы, яғни
ходың құлақ күйін келтіру, интонациялық жағынан таза, нақты
айтуды айтымыз.
• Дикция – вокалдық хор дикциясы әрбір даусты және дауыссыз
дыбыстарды анық айтып, сөз бен сөйлемдерге дауыс екпінін
дұрыс қоя білуді музыкадағы мәнерліліктің көркемдік
құралдарын пайдалана отырып, оның мазмұның, идеясын
тыңдаушыға жеткізе білуді, сезімге әсер ету дағдысын айтамыз .
• Динамика – көркем шығарманың өзіндік сипаты, құрылысы, көркемдік
техникалық өзгешелігі, дыбыс күшінің құбылу жолдарының
сипаттамасын айтамыз.
• Дыбыс күші– біздің есту сезімдеріміздің дыбыстың қатты немесе жай
шығуын қабылдауы. Дыбыстың күші дыбыс тербелісінің шегіне –
амплитудасына немесе тербелу қимылының серпілісіне байланысты.
Серпіліс көлемі неғұрлым кең болса, дыбыс соғұрлым күшті болып
келеді, серпіліс тарылған сайын – дыбыс жай шығады.
• Дыбыс тембрі – дыбыстық бояу.
• Жанр - өнер шығармаларының тарихи қалыптасқан түрлері. Ьелгілі бір
тарихи жағдайдын әсерімен пайда болып, мазмұны мен тұр жағынан
үздіксіз дамып отырған жанрдың өзіне тән кейбір түрақты белгілерін
сақтап келуі.
• Затакт –музыкалық шығарманың үлес саны толық емес тактіден
басталуы
• Хор –көп дауысты вокалды музыка. Оны орындаушылардың
үлкен тобы орындайды. Хор - XVII ғасырда пайда болған
опера жанрынын негізгі компоненттерінің бірі.

• Хор партиялары – хорды құраушы дауыстар: сопранолар
(1;2); альттер (1;2); тенорлар (1;2); бастар (1;2) және кей
хорларда сирек кездесетін октавистер.
• Унисон- бірнеше дыбыстың бір уақытта, бірдей дыбыс
қатарында айтылуы
• Унисондық дыбысталу – дауыстардың мінсіз біртұтастылыған
көздейді, хор партиялары өзара біріккен кезде дыбыс күші,
бояуы, интонация және сан алуан штрихтарды қолдану
жағынан біркелкі орындауды қарастырады
Тенор – жоғары ерлер дауысының
сипаттамасы және хордағы партияны
айтамыз.
Тональдік – берілген шығармадағы негізгі тон,
немесе ладтың дыбыс биіктігінің сипаттамасы.
Тесситура – дауыс диапазонына қатысты әуен
дыбыстарының биіктік ара¬ қатынасы.
Транспозиция - әуен-сазды орындаушы
ыңғайна қарай бір тональдықтан басқа
тональдыққа ауыстыру
Хор – шығармаларды көркем тілмен бірнеше
дауыстың үндескен әуені арқылы идеялық
мазмұнын бұзбай, нақтылы түрде тыңдаушыға
жеткізетін және хор айтудың техникалық
орындау шеберлігін игерген, әсемдеу
жағынан толық мағлұматы бар ұжым
ФУГАТО – (ИТАЛ.–«FUGATO» ФУГОБЕЙНЕЛІК)
ПОЛИФОНИЯЛЫҚ ЭПИЗОД НЕМЕСЕ ЭКСПОЗИЦИЯЛЫҚ ФУГО
ТҮРІНДЕГІ ШЫҒАРМА. ФУГАТО ХОРҒА АРНАЛҒАН
ШЫҒАРМАЛАРДА ЖИІ КЕЗДЕСЕДІ. ФОРМА
ПОЛИФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ С ТАКИМ ЖЕ, КАК В ФУГЕ,
ЭКСПОНИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ТЕМЫ, НО БЕЗ
УСТОЙЧИВОГО ЗАВЕРШЕНИЯ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ФУГИ НЕ
БЫВАЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ. ОБЫЧНО
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРИ ДР. ФОРМ — ВО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ПОСТРОЕНИЯХ, ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ ТЕМЫ, ОСОБЕННО ЧАСТО
— В РАЗРАБОТКЕ СОНАТНОЙ ФОРМЫ.
ФРАЗА –МУЗЫКАЛЫҚ ТАҚЫРЫПТЫҢ АЯҚТАЛҒАН МАҒЫНАСЫ
БАР БӨЛШЕГІ
ФЕРМАТА –ДЫБЫСТЫ ЕРКІН СОЗУ БЕЛГІСІ
ФУГЕТТА – КІШІРЕК ФУГА,БІРІНШІ БӨЛІМДЕГІ ТАҚЫРЫПТЫ
ӨТКІЗУМЕН ЖӘНЕ ЕКІНШІ,ҮШІНШІ БӨЛІМДЕГІ
ҚЫСҚАРТАҒАН ТАҚЫРЫПТАРМЕН. ЕГЕР ШЫҒАРМА ФУГАДАН
БАСТАП, ГОМОФОНИЯҒА КЕҢ ТАРАСА МҰНДАЙ ҚАБЫЛДАУ
ФУГИРОВАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМ ДЕП АТАЛАДЫ.

Ұқсас жұмыстар
Музыкалық шығармаларды талдау тәсілдері *Су тасушы қыз*
Ария
Педагогика факультетіМузыкалық білім беру кафедрасы
Сыныптан, мектептен тыс музыкалық тәрбие жұмысы
Хордағы ән айту
Әдет –ғұрып сақтайтын Біз әдепті баламыз топ аралық жарыс
Наурыз. І кіші топ
Сауат ашуға арналған дидактикалық материалдар
Балалар музыка студиясы, балалар музыка мектебі, өнер мектебі олардың ерекшеліктері мен айырмашылығы
Шәмші қайда
Пәндер