Вставка тәрбие жүйесі Мектеп рисунка ретінде


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Мектеп т ә рбие ж ү йесі
ретінде

Орындаған: Калымбекова.Ж
Тобы: П-303
Тексерген: Турганбаева.Б.Ш
• Тәрбие үрдісінің мақсаты – ұлттың тілін,
мәдениетін, өнерін, тарихын, әдет-ғұрпын, салт-
санасын, дәстүрін оқушылар санасына сіңіріп, жас
ұрпаққа лайықты тәрбие беру, олардың бойына
имандылық пен ізгілік қасиеттерін дарыту.

• Тәрбиенің негізгі мақсаты:
«Жеке тұлғаны дамытудағы толыққанды,
парасатты, дені сау, ұлттық сана сезімі оянған,
рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, ар ожданы
мол, еңбекқор, іскер азаматтың бейнесін
қалыптастыру»
Мектеп тәрбие жұмысының жүйесі

Оқу Мектеп ұжымындағы Сабақтан
барысындағ қарым-қатынас, тыс
ы тәрбие моральдық- тәрбие
психологиялық ахуал жұмысы

Қазақ тілі:Батырлар
жыры, Ата-аналар
Тәрбие Сыныптан
Тарих: Тарихи тұлғалар мен
ісі тыс тәрбие
өмірі жұртшылы
жөніндегі жұмысы
география: Отанга қпен
бірлестік
сүйіспеншілік жұмыс
Құқық, т.б.

Мұғалім, оқушы, ата-ана қоғамы

Тарихын, тілін, салт-дәстүрін білетін, құрметтейтін нағыз патриот тұлға
қалыптастыру
Мектептің тәрбие
жүйесі – жеке тұлғаның
дамуына тиімді және
мақсатты әсер ететіндей
етіп құрылған, реттелген
тәрбие үрдісінің құрамды
бір бөлігі.

Тәрбие жүйесі – білім
беру мекемесінің әлеуметтік,
табиғи, мәдени
орталықтармен өзара
байланыс жасайтын бірден-
бір ашық жүйе болып
табылады.
Мектептің тәрбие жүйесінің
әдістемелік ұйымдастыру негізі
төмендегідей:

- Мектептің бірыңғай даму тұжырымдамасы,
оның Жарғысы.
- Оқушылардың дамуына бағытталған
мектепішілік басқарудың құрылымы
- Жалпы мектепішілік дәстүрлі шаралар,
мектеп ұйымдарын, бірлестіктерін
қалыптастыру
- Жоспарлау
- Нәтижені талдау және оны болашақта
практикаға енгізу
Рухани адамгершілік және Азаматтық-патриоттық Экологиялық тәрбие, еңбек
эстетикалық тәрбие тәрбие және экономиялық тәрбие

Тұлғаның өзін- өзі тану мен Мәдени мұра- бағдарламасы
өзін дамытуды бойынша мектептін жұмысы
қалыптастыру

Дене тәрбиесі және
Мектептің тәрбие салауатты өмір салты.
Отбасылық тәрбие
жұмысының Әлеуметтік және құқықтық
бағыттары тәрбие

Кәсіби-шығармашылық
тарбие Балалардың өзін-өзі
басқаруы

Күтілетін нетиже

Тұлға: шығармашыл, тәрбиелі, білімді, дарынды, еңбекшіл,
патриот, гуманист, лидер, салауатты өмір салтын сақттайды
Мектептің тәрбие жұмысы төмендегідей бағдарламаларды басшылыққа ала
отырып жасалған:

• Мектептегі оқу-тәрбие
жұмыстарының табысты болуы
көбіне жылдан –жылға күрделі әрі
зор жауапкершілікті талап ететін –
сынып жетекшісіне, оның жеке
тұлғалық сапасына, қызметінің
мақсаттылығы мен нәтижелігіне
байланысты болады
• Тәрбие және тәрбие жұмыстары,
әр баланың қайталанбас тұлға
ретінде қарап, оны өзгеше
қасиеттерін дамытуы қажет
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Архимед мектебі
ӨСІМДІК КАРАНТИНІ
Емдік қасиеті
Шойын мен болат
Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт
Экологиялық проблемелары
Исключить фон образца пунктіне жалаушаны алыңдар
«Мәтіндік құжаттарға графикалық кескінді кірістіру»
Нұр - Сұлтан 2019 жыл
Өсімдіктердің өсімді мүшелері
Пәндер