Сайтқа презентация қосу

Хорда ән айту

Хорда ән айту

Табиғат Берікболат

Образец текста
Ансамбль құру күрделі үрдіс. Өйткені шығарманың сипатын, нюанстерін, жеке фразалардың айтылу ерекшелігін әркім әрқалайша сезініп түсінеді. Ал ансамбль өзара “үндестікті”, “үйлесімділікті”, “бірлікті” талап етеді. Хор мүшелері өз тарапынан бұны, яғни өзіндік ән айту мәнерін басқа біреудің әндету мәнеріне сәйкестендіруді, әртіс еркіндігін шектеу деп қате ұғынуы мүмкін. Бірақ оқушылар бірте бірте осы тұжырымның қате екендігін мойындайды. Шынайы ансамбль басқа біреудің даралық еркіндігін шектеу, қандай да бір қысым көрсетуді мақсат етпейді, керісінше ансамбль мүшелері арасында сыйластық, достық, сенімділік, түсінушілік секілді қасиеттерін талап етеді.

– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень
Жалпы балалар хорымен жұ мыс жасауда “унисондық дыбысталу” маң ызды орын алады. Ө йткені таза унисон балалар хорына тә н интервал жә не ол кө пдауыстылық тың негізін қ алайды. Унисондық дыбысталуды жасау ү шін келесі жаттығ у тү рін қ олдану тиімді: “лю” жә не”ле” буындарын бір дыбыс биіктігінде ә ндету немесе белгілі бір ә уен ү зінділерін бір дауыста орындату. Осы аталғ ан жаттығ улардың кө здейтін басты мақ саты таза унисонды қ алыптастыру, дамыту болып табылады.

Хор ішінде жеке ансамбль орнату ү шін ең алдымен белгілі бір дыбысты жеке бір партияғ а ғ ана айтқ ызу, одан кейін осы дыбысты бір уақ ытта екі партиямен қ атар, одан кейін ү шінші партияны қ осып орындату қ ажет. Сө йтіп унисондық дыбысталу ө зара тең естіріледі. Нә тижесінде барлық патиялар арасында унисондық ү йлесімділік, яғ ни ансамлдің басты элементі қ алыптасады.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Сонымен қ атар унисондық дыбысталу тү рін жетілдіруде барлық дауысты дыбыстар ішінен “у” дауыстысын таң дау маң ызды. Бұ л “у” дыбысының жасалу жолының ерекшелігіне байланысты. Еске сала кетейік “у” дауысты дыбысы ауыз қ уысының кең деу ашылып, тілдің артқ а тартылуы жә не еріннің шең берленуі арқ ылы жасалады. Сонымен қ атар дауысты “у” дыбысы арқ ылы кө мкеріп айту ө те ыңғ айлы жә не жең іл. Осылайша хор мү шелері ә н айтудың бірдей мә неріне дағ дыланады.

Унисондық дыбысталумен жұмыс жасау кезінде жабық ауызбен әндету түрін кең қолдану қажет. Өйткені бұл тәсіл оқушылардың есту қабілетін күшейтіп, жоғарғы вокалдық позицияны сезініп, ұғынуға тікелей септігін тигізеді. Бірақ оқушылар үшін “у” дыбысына қатысты құрылған жаттығулар әлі де болса қиындық келтіреді, сондықтан да оны жиі қолдануға болмайды. қолданужағынан да, түрлінюанстердіорындаудада бірдей болу қажет. Соныменқатаржекеансамблменжұм ысжасаубарысындаоқушылартехник алықтәсілдерді

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Соныменқатар хор ішіндеансамбльдіорнатудирижердың, яғни хор жетекшісініңдарындылығына, шеберлігіне, педагогикалықәдістәсілдерді, жұмысжасауформасындұрыстаңдайалуқабілетінебайланысты. Әсіресежекепартиялар мен топ арасындағы сан және сапа жағынан тепе теңдіктісақтау аса маңыздышарттардыңбірі. Егер де белгілі партия немесе топ ішіндедауыссаныныңжетіспеушілігітуындасанемеседыбыссапасықажеттідеңгейдеболмаса, ансамбль құруқиындайды. Өйткені хор ұжымындабірдейәншілікмәнерін, бірдейвокалдықтәсілдер мен дағдыларды, бірдейэстетикалықталаптардықалыптастырмайынша хор мүшелерініңдауыстарынбояужәнекүшжағынантеңестірумүмкінемес.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Назарларыңызға рахмет!!!


Пән: Өнер, музыкаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь