Эксперттік жүйелер


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ .

Эксперттік жүйелер

Орындаған:Қуанышова Айдана ИС-207
Тексерген:Жаксыгулова Д.Д
Э И С негіздердің көптеген локальды базасынан
тұратын бірнеше функционалды қосымша жүйелерден
тұрады. Осыған байланысты басқарудың әртүрлі
функциялары әртүрлі қосымшалармен дайындалады.
Мысалы, құжаттарды орындауды бақылау үшін
бұйрықтар, құрылымдар, хаттар және т.б. и т .д .) EIS
(Execution Information System). орындалушы ақпараттық
жүйелер дайындалды.
Басқа басқарушылық функцияларды орындау үшін
MIS (Management Information System) басқарушылық
ақпараттық жүйелер дайындалды. Оларды тарату
қойылған мақсатқа , кәсіпорын типіне, құжаттардың
формасына, қосымшаларға бөлінуіне тәуелді болды.
Адам қызметінің, әр саласында сараптық жүйелер қолданылынады. Сол
салалардың бірі болып, білім беру саласы болып келеді, нақтылау білімді
тестілеуде эксперттік жүйесін пайдалану. Бұл программалық жүйелерде
білім беру мен тестілеу, сарапшының білімі негізінде жүзеге асырылады.

ЭЖ-ні құру бойынша жұмыс кезінде оларды
жасақтаудың анықталған технологиясы қалыптасты,
бұл технология келесі алты кезеңдерді өзіне қосады

Тәжірибелік
Сәйкестендіру Тұжырымдау Нысандандыру Жүзеге асыру Тестілеу
пайдалану
• Сәйкестендіру сатысы- бұл •Эксперттік жүйенің
• Рәсімдеу кезеңінде АЖ
ұжымды оқыту және концепциясын құру кезінде
таныстыру. Экспертті таңдалынады және білімнің
жүйенің тұжырымдамалары
бірнеше тұжырымдама іске барлық түрлерін көрсету
анықталады: керекті асады. Бірінші экспертті жүйе әдістері анықталады, негізгі
ресурстары (уақыты, адамдар, емес, оның прототипі түсініктер
ЭЕМ және басқалары), білім жасалынады. Ол азғана уақыт нысандандырылады, білімнің
көздері (кітаптар, қосымша
мамандар, күнделікті іш- ішінде шешімнің бірнеше түсіндіру әдістері
шаралар тізбегі), шешілетін жолдарын тауады. Жәнеде ол анықталады, жүйенің
есептерді сұрыптау және т.б. экспертке жүйені құрауға жұмысы жобаланады
Бұл сатыда шешілетін есеп
іріктендіріліп алынады.. белсенділігін арттырады.
Сәйкестендіру К ө псатылы Нысандандыру(рәсімдеу)
т ұ жырымдамасы
Сәйкестендіру кезеңінде шешімге тиісті
тапсырмалар анықталады,
жасақтаудың мақсаты байқалынады, эксперттер
мен қолданушы түрлері
анықталады.
Тұжырымдамаландыру
кезеңінде мәселелі
облыстың мазмұнды
анализі
жүргізіледі, қолданылатын
ұғымдар және олардың
өзара байланыстары
айқындалады,
тапсырманың шешу
әдістері анықталады.
Нысандандыру кезеңінде АЖ
таңдалынады және білімнің барлық
түрлерін көрсету әдістері анықталады,
негізгі түсініктер нысандандырылады,
білімнің түсіндіру әдістері анықталады,
жүйенің жұмысы жобаланады,
белгіленген ұғымдар, шешу әдістері,
көрсетілу амалдары мен біліммен айла-
шарғы жасау жүйесі мақсаттарының
баламалылық бағаланады. Орындау
кезеңінде білім қоры экспертпен
толықтыру жүргізіледі
     
    Тестілеу жүйесі сараптық жүйесінің өте күрделі түрі
      
болып келгендіктен, әр саланың білімін зерттеу тәсілдерін
пайдалануын және білімнің әртүрлі қайнар көздерін өзара
тиімді іс-қимылдардың ұжымдастыруын қажет етеді.

Жалпы тестілеу жүйесінің зерттемесінің
негізгі мақсаттары:

нақты бір пәндік салада
білімді зерттеу;

  тестілеуді басқару эдістерін
зерттеу;

тестілеушінің қателерінің
диагностикасы мен бақылау
әдістерін зерттеу.
Тестілеу жүйесі нақты мысал түрінде
қарастырылады — білімді тексерудің эксперттік
жүйесі, үш программмадан тұратын пакет
болып келеді, яғни білім базасының
программасын құру және өзгерту, диалогтың
сценарийсының программасын құру және
редакциялау, тестілеуді ұйымдастыру
программасы болып табылады.
• ішкі программалық құралдарды, кейбір
сыртқы модульдердің орнына пайдалану, Тестілеу
жүйесінің
жүйенің тез жұмыс істеуіне кедергі болашақта
келтіретін (морфологиялық және дамуының
синтаксистік анализатор). келесі
• Жүйеге деген қатынаудың икемділігін жолдары:
жоғарлату.
• Сұрақты ойлауға жауап уақытын мен
жауап беру ретін көбейту.
Жүзеге Тәжірибелі
асыру к пайдалану

Жүзеге асыру кезеңінде білім қоры Түпкілікті пайдаланушылар
экспертпен толықтыру жүргізіледі. үшін сараптамалық жүйенің
ЭЖ-нің негізі білім болып жарамдылығын тексеру. Бұл
табылатындықтан, берілген кезең қадамның нәтижесінде
ЭЖ-ні жасақтау үшін өте қажетті сараптамалық жүйесін елеулі
және өте бейнетті болып табылады. өзгерту талап етуі мүмкін.
• Сарапшы жүйесін дамыту процесі
• Білім алу процесі эксперттен, жүйенің жоғарыда қадамдар қатаң ретпен
эффективті жұмысын қамтамасыз ететін білім азайтылуы мүмкін емес. Жұмыстардың
ортасынан білімді алып тастау мен ЭЖ-ге барысында бірнеше рет бұрын қадамдар
түсінікті түрде білімді көрсету болып бөлінеді. оралу және онда қабылданған шешімдер
Білім алу процесі нақты есептерді шешу қайта қарау керек.
бойынша эксперттің қызметті анализіне
негізделген білім инженерімен ж үзеге асады
Тестілеу жүйесі негізінде іс-әрекеттердің келесі
тізбектілік белгіленді:
• тестілеушінің мәліметтері енгізіледі;
• ғылымның бір саласынан тестілеудің бір
сценарийсы алынады;
• сол сценарийден пайдаланушыға циклдегі
тесттер бітпегенше, кезекті тест ұсынылады;
• пайдаланушының жауабы бекітіліп, эталонмен
салыстырылады да, соның негізінде қатені анықтау
жүргізіледі;
• диагностика нәтижесімен тест бойынша
қосымша сұрақтар қойылып, тестілеушінің ағымдық
сипаттамасы түзетіледі.
Экспертті жүйе 2 режимде жұмыс
істейді: білім алу мен тапсырманы шешу
Білім алу режимінде түсіндірмелі (консультация режимі және ЭС қолдану
компонент маңызды орын алады. режимі деп те аталады). Білім алу
Білім алу режимінде Осының көмегімен эксперт тестілеу режимінің ЭС-пен қарым-қатынасы
кезеңінде ЭС-тің сәтсіз жұмысының білім бойынша инженерінің
бағдарламаны шешуге дәстүрлі себебін локализдейді. Бұл экспертке ескі делдалдылығымен іске асады. Эксперт
көзқараспен қарағанда білімдерді модифицирлеп, жаңасын проблеманы облысты берілгендер мен
алгоритмизация кезеңдері, енгізуге көмектеседі. Эдетте ережелер мәні түрінде сипаттайды.
бағдарламалау сәйкес келеді. түсіндірмелі компонент келесілерді Берілгендер объектілерді анықтайды,
Дәстүрлі көзқарастан айтады: тұтынушы ақпаратын қалай экспертиза облысындағы мінездемелер
айырмашылығы бағдарлама дұрыс қолдану керек; берілгендер мен мен маңызын анықтайды. Ережелер
ережелер неге қолданылды немесе проблемалы облысты зерттеуге арналған
зерттеуін эксперт іске асырады қолданылмады; қандай қорытындылар берілгендерді басқару әдістерін
(ЭС көмегімен). шығарылды, т.б. Барлық түсіндірулер, анықтайды. Эксперт білім алу
ереже бойынша, шектелген анық тілде компонентін қолдана отырып, ЭС-ке
немесе графикалық тілде жасалады. шешу режимінде мәселені өз бетінше
шешуге көмектесетін білімдер жүйесін
толықтырады.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Эксперттік жүйе туралы ақпарат
Эксперттік жүйе
Эксперттік жүйенің сипаттамасы. Білімді көрсету. Жанұялық қатынастарды көрсетудің семантикасы және синтаксисі
ЭЖ-нің шешетін типтік тапсырмалары
Классификациялау программасы. Ықтималды тұжырымдау. Жуықты тұжырымдау
Эксперттік жүйелер. Шешім қабылдау
Кері және тура ережелерді өңдеуді салыстыру
Бағдарламалау тілі
Эксперттік жүйелер мен басқару шешімі
Информатиканы оқытуда қолданылатын электрондық ресурстардың құрамы және қолданылу бағыттары
Пәндер