Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ
МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

СӨЖ №5
Тақырыбы : Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы
және өзіндік дамуы

Орында ған: Ер ғали қызы Әдемі
Т-411топ
Тексерген: К өшкімбаева Р.Х.
Бақылау сұрақтары:

1. Педагогика пәні және ұғымына ерте ежелгі және қазіргі
мағынада анықтама, түсініктеме беру.

2. Тәрбиенің мақсаты мен тұлғаны дамытудың қозғаушы
күштері жайлы ілім деген не?

3. Жоғарғы оқу орнына арналған философия, психология,
педагогика оқу құралдарындағы "Тәрбие" туралы ұғымды
түсіндірудің кестесін құрастыру.

4. Педагогика категорияларының өзара байланысын
көрсететін үлгісін жасау.
Педагогиканың пайда болу тарихы

«Педагогика» деген сөз алғаш
Грекияда пайда болған және ол сөз
«бала жетектеуші» деген мағынаны
білдіреді. Педагогика ежелгі грек,
шығыс және ортағасырлық теология
және философия ғасырларында туған
және мыңдаған жыл бойы дамыды.
Алғаш рет педагогика XVII ғасырдың
ағылшын философы мен натуралист
Фрэнсис Бэкон арқылы
философиялық білім жүйесінен
бөлініп шықты.
Педагогика пәні туралы бірнеше ұғымдар бар.
Міне солардың ішіндегі ең жақсы және түсінікті түрі

Педагогика - оқыту және тәрбиелеу құқықтарының,
табиғат заңдарының принциптері, әдістері мен
нысандарын зерттейтін ғылым дейді Л.В. Мардахаев.

Педагогика - оқу және білім беру ғылымдар
арасындағы жалғыз арнаулы ғылым дейді В.В.
Краевский, А.В. Хуторской.

Педагогика - тұлғаны тәрбиелеудің процесін
зерттейтін әлеуметтік ғылымдардың бірі.
Педагогика пәнінің ұғымдары

Оқ лі м
ы і
Б ру
ту бе

Тәрбие
Оқыту
Ғылыми білімдерді, біліктерді
және дағдыларды
игеруі бойынша, шығармашылық
қабілеттерін, дүниетанымдықты,
өнегелі-әдепті көзқарастарды
дамыту
бойынша оқушылардың белсенді
танымдық қызметін ұйымдастыру
мен ынталандырудың
педагогикалық үрдісі.
Тәрбие
Адамдарды қоғамдық өмірге және
өнімді еңбекке дайындау мақсатын
көздеп, жаңа ұрпаққа қоғамдық-тарихи
тежірибені беру процесі. Тәрбие
ұғымы кең мағынада әлеуметтік қоғамдағы
құбылыс ретінде барлық тәрбие салаларын,
атап айтсақ: отбасы, мектепке дегіінга
мекеме, оқу тәрбие орындары,
еңбек ұжымы, ақпарат құралдары, баспа
орындарын қамтиды. Біздің мемлекетте
бұл салалар қоғамдық,
мемлекеттік мақсатқа қызмет етеді.
Білім беру
адамдардың белгілі бір жүйедегі
ұғымдарының, деректері мен
пайымдауларының,
т.б. жиынтығы. Білім адамзат мәдениетінің
ең ауқымды ұғымдарының бірі болып
табылады. Ол сана, таным, объективті
әлем, субъект, ойлау, логика,
ақиқат, парасат,
ғылыми және т.б. күрделі де терең
ұғымдармен тығыз байланыста
әрі солар арқылы анықталады.
Тәрбие
Тәрбие қарым-қатынастар негізінде құрылған. Бұл қарым-қатынастар жеке
адамның құнын қабылдауға қалыптастырады, және олар іс-шаралар, мінез-құлық,
әдеттерден көрінеді. Барлық уақытта және осы көріністерін жеке қоса алғанда,
барлық эмоциялық бағаланады. Нәтижесінде, баланың жасына нақты өмірлік
дағдыларын салу.

Өз істерінде
Тәрбиесінде Өзінің әдеттерінде
өз қылығын
көрсету көрсету
көрсету

баға
баға баға
Тұлға және
I. Қоршаған Қарым- Қарым-
оның II. адамдар
орта қатынас қатынас
қасиеттері
Қарым-
қатынас

III. өздерін заңға бағынышты көрсету арқылы бейнелеу,
ынтымақтастық, Мен - тұжырымдамасы
Тәрбие мақсаты

Тәрбие мақсаты — ол педагогикалық
процесс пен қоғамның қажеттілігіне қарай өзгеріп
отырады. Тәрбие мақсаты қоғамның әлеуметтік
сұранысына қарай және оның табысты орындалуы
ұстаздың кәсіби дайындығына байланысты
келеді. Ұстаздың қызметі мақсаттылығынан
басталса,
ал оқушылар оқу іс-әрекетінің мақсатын
нақты ұғына отырып, тапсырманы
орындауын бастайды.
Тәрбие туралы ұғымның басқа
ғылымдарда түсіндірілуі
«Өсіп», және азық-түлік өңдеуге, ең
алдымен, жатады - бастапқыда бұл сөз
«тартуға» және, кең түсіндіру деген
мағынаны білдірген. Енді оның кең
философиялық мағынада, мерзімді
Философияда сыртқы (объективті) ішкі (субъективті)
мазмұны болған кезде, болмыстың
жеке түрінде адамзат мәдениеті
жинақталған беру мақсатты процесіне
жатады.
Адам ретінде адам қалыптастыру; Ол
өмірдің барлық салаларында тұрақты
Психологияда жүзеге асырылады.

жеке тұлғаның адамдық бейнесін,
Педагогикада ұнамды мінез-құлқын
қалыптастырып, өмірге бейімдеу
мақсатында жүргізілетін жүйелі
процесс.
огиканың

риялары
Педагогиканың негізгі категориялары

Ғылым ретінде
педагогика кезеңде үш
іргелі санаттарын
(педагогика негізгі
ұғымдар) анықтады -
тәрбие, оқыту, білім беру,
дамыту, қалыптастыру.
Тәрбие

Тәрбие - халықтың тарихи ақыл-есін
жадында сақтаудың қамтамасыз ету механизмі.
(И.П. Павлов)

Тәрбиелеудің мәні – бұл тұлғаның
қоғаммен үйлесімді болуына тәрбиеленуі.
Тәрбие берудің түрлері

Білім мазмұнына сәйкес:
• Психикалық;
• Еңбек және жұмыспен қамту;
• Физикалық;
• Моральдық;
• Эстетикалық;
• Құқықтық;
• Жыныстық;
• экономикалық;
• Экологиялық.
Тәрбие берудің түрлері

Институционалдық негізі:
• Отбасылық қарым-қатынас;
• Діни;
• Әлеуметтік;
• Бейәлеуметтік;
• Түзеу.

Тәрбие және білім беру

Тәрбие Білім беру

Тұлғаның дамуы

Қоғамның құрылымы
Білім беру

Білім беру – дегеніміз ол:
1) Қоғамның және дамыған адамның
құндылығы;
2) Білім беру процесі және адамды
тәрбиелеу;
3) Соңының нәтижесі;
4) Жүйе.
Педагогиканың категориялары

Дидактика

Әлеуметтендіру
Дидактика

Дидактика(гр. διαλεκτική – тәлімді) – білім беру,
оқыту,тәрбиелеу теориясы; педагогиканың
үйренушілерге білімді, машық пен дағдыны
меңгерту және тәрбиелеу заңдылықтарын зерттейтін,
әр кезеңде берілетін білім мазмұнының
көлемі мен құрылымын айқындайтын,
білім берудің әдістері мен ұйымдық формаларын
жетілдіру
жолдарын ғылыми негіздеумен
айналысатын саласы.
Әлеуметтендіру
Әлеуметтендіру — тұлғалық -
қоғамдағы табысты жұмыс істеуі үшін
оны қосу үшін жеке мінез-құлық
үлгілерін, көзқарасы, әлеуметтік
нормалар мен құндылықтар, білім мен
дағдыларды
игеру процесі.

Педагогикалық категорияның
иерархиялық құрылымы

Білім беру қызметі

Педагогикалық
жүйе

Тәрбие,оқыту,білім
беру

Педагогикалық
процесс
Основные категории педагогики 22
Назарларыңызға рахмет

Ұқсас жұмыстар
«Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы»
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайында
Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытуы
Педагогтың кәсіби өзін өзі тануы мен дамуы
ПЕДАГОГТЫҢ ӨЗІН - ӨЗІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН КӘСІБИ ДАМУЫ
Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес белгіленген құзіреттіліктер жүйесі бойынша анықталған тәрбиеші моделі
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың өзін-өзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайлы
Педагогтың кәсіби өзінөзі тануы және өзіндік дамуы
Пәндер