Сайтқа презентация қосу

Иммунитетті ң механизмдері.Иммунитетті ң гуморальды қ,клеткалы қ,жалпы физиологиялы қ факторлары (температура, гормондар, ингибиторлар, интерферондар)

Қ аза қ стан Республикасыны ң Білім ж әне Ғылым министирлігі Семей қаласыны ң Ш әк әрім атында ғы Мемлекеттік Университеті.

Тақырыбы: Вирустардың организмге енуі,таралуы,орналасуы. Инфекция т үрлері ж әне
олар ғ а сипаттама. Иммунитетті ң механизмдері.Иммунитетті ң гуморальды қ,клеткалы қ,жалпы физиологиялы қ факторлары (температура, гормондар, ингибиторлар, интерферондар)

БӨЖ

Орында ған: Ктанова У. Тексерген:Омарбеков.Е.О

Семей 2015-2016 о қу жылы

Жоспар: І. Кіріспе ІІ. Негізігі б өлім 1. Вирустардың организмге енуі,таралуы,орналасуы. 2. Инфекция түрлері ж әне олар ға сипаттама. 3. Иммунитеттің механизмдері.Иммунитетті ң гуморальдық,клеткалы қ,жалпы физиологиялы қ факторлары ІІІ. Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер

Вирус(лат. vīrus - «у») – тірі организмдерді ң ішіндегі жасушасыз тіршілік иесі. Олар рибонуклеин қышқылынан немесе дезоксирибонуклеин қышқылынан құралған нуклеопротеидтерден, сондай-ақ ферментті н әруызбен қаптал ған қабықшадан – кабсидтерден т ұрады. Б ұл қабы қша вирустың құрамында ғы нуклеин қыш қылдарын сыртқы ортаның қолайсыз жа ғдайларынан корғайды. Кейбір вирустарды ң құрамында нуклеин қышқылдарынан басқа к өмірсулар, май текті заттар, биотин (Н витамині) ж әне мыс молекулалары кездеседі.

Вирустың жасушаға енуі. Бұл процесс вирус

жабысуынан кейін келесі жа ғдайларды ң н әтижесінде бірден басталады: 1) ЦПМ ар қылы вирусты ң жасуша ішіне қарай ауысуы; 2) вирустық бөлшекті ң эндоцитозы (пиноцитозы), нәтижесінде олар цитоплазмалы қ вакуольдерде жинақталады; 3) цитоплазматикалы қ мембрананы ң вирус қабыршағымен бірігуі.

Вирустардың шешінуі.
Қабықшалы вирустарды ң шешінуі екі кезе ңмен(этап) жүреді – жасушалы қ мембранамен қосыл ған беткейлік ақуыздарды ң жойылуы ж әне мембраналы қ ақуыздармен байланыс қан ДНП немесе РНП-і ң босанып шығуы. Қабы қшасыз вирустарды ң да шешінуі бірнеше кезе ңдерден т ұрады. Б ұл процестердің механизмі толы қ зерттелмеген.

Жасуша ішінде вирустарды ң әр қайсысыны ң өзіне тән шешіну учаскелері болады: пикорнавирустар үшін – цитоплазма(лизосомалар ж әне Гольжи аппаратының қатысуымен); ұшы қ вирустары үшін – ядро айналасында ғы ке ңістік немесе ядролы қ мембрананың қуыстары; аденовирустар үшін – алғашқыда цитоплазмалы қ құрылымдар, сонан со ң жасуша ядросы

Вирустар құралуыны ң жалпы принциптері: Вирустардың қалыптасуы - полипептидті ң құрамына қарай жетілген вириондардан ерекшеленетін, аралы қ пішіндер т үзетін к өпсатылы процесс. Жай құралған вирустарды ң жина қталуы нуклеокапсидті ң құрылуымен ж әне вирусты қ нуклеин қышқылының капсидті а қуызбен әрекеттесуінен жасалады. Күрделі құрал ған вирустар қалыптасу барысында өзінің құрамына иесіні ң кейбір құрылымдарын,мысалы: липидтер мен көмірсутегілерін қосып алады.

Инфекция — микро ж әне макроорганизмдерді ң қарым-қатынасының бір т үрі. Оны ң негізіне инфекциялық агентті ң организмге кіруі мен онда өсіп-өнуі жатады. Инфекция к өп т үрлі болады. О ған ауру белгісі білінбей-а қ қоздыр ғышты тасымалдаудан бастап ауру белгілері толы қ көрінетін ауруларға дейін жатады. Инфекция барлы қ органикалық материя ға т ән. Ол б өлек торша ға да, тұтас организмге де т ән. «Инфекция» деп жайшылықта жұқпалы аурулар тобын немесе олардың белгілі бір т үрін атайды.

Иммунитет (латынша іm-munіtas – босап шы ғ у, арылу, құ тылу) немесе Т ө темелілік — организмнің антигендік қ асиеттері бар ж ұқ палы жә не жұқ палы емес б ө где заттарды, ж ұқ палы аурулар қ оздырғ ышын немесе олар б ө ліп шығ аратын кейбір улы заттарды қ абылдамаушылы қ қ асиеті ж ә не олар ғ а қ арсы тұ ру қ абілеті. Иммунитет – к ө рінісі мен механизмі бойынша ә рқ илы болып келетін жалпы жо ғ ары сатыдағ ы организмдерге (адамдар, жануарлар, ө сімдіктер) ортақ биологиялы қ қ асиет.

Гуморальды иммунитет. В-лимфоциттер – арнайы қарсы денелер т үзу ар қылы гуморалды қ иммунды қ жауапты іске асыру ға бейімделген иммунды қ ж үйені ң торша элементі. Торшалы қ иммунитет. Негізгі элементі Т- лимфоциттер. Олар тимуста түзіледі. Әрт үрлі вирусты қ, бактериалды қ, са ңырау құла қты қ ж әне т.б. індеттерді ң әсерлеріне қарсы иммунды қ жауапты ң эффекторы. Б ұл процеске торшаларды ң 3 субпопуляциялары қатысады: 1. Т-торшалар-хелперлер. Олар гуморалды қ ж әне торшалы қ жауаптарды, макрофагтарды ң белсенділігін қамтамасыз етеді; 2. Цитотоксикалы қ Т-торшалар. Олар б өтен ж әне індеттелген торшаларды жою ға қатынасады; 3. Т-торшалар-супрессорлар. Олар иммунды қ жауапты тежейді ж әне микроорганизмдермен пайда болатын иммунды қ супрессия ға жауап береді.

Пайдаланылған әдебиеттер: 1. Ветеринариялы қ вирусология- Ш.Б. Мырзабекова Алматы Білім 2004. 2. Вирусология п әніні ң зертханалы қ саба қтарыОмарбеков.Е.О 3. Сюрин В.Н., Белоусова Р.В., Фомина Н.В. Ветеринарная вирусология. М. ВО «Агропромиздат», 1991. 4.Сюрин В. Н., Фомина Н. В. Частная ветеринарная вирусология. Справочная книга. М., Колос, 1979 г. 5.Троценко Н. И., Белоусова Р. В., Преображенская Э. А. Практикум по ветеринарной вирусологии М., Агропромиздат, 1989 г.


Пән: МедицинаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь