Глоссарий


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Глоссарий

Орындаган:Карибжанов А.С
Тексерген:султанова
Н.К
Әдіс сөзінің грек тіліндегі мағынасы да таным
тәсілі, зерттеу жолы деген ұғымды береді. Осы әдіс
сөзінен әдістеме (методика) ұғымы туындайды.

Әдістеме дегеніміз осы бұл ұғымға әдіснаманың
грек тіліндегі әдістер жиынтығы туралы ілім деген
мағынасы да сай келеді.
Музыкалық тәрбие – ұғымы қоғамдық құбылыс
ретінде кең және тар мағынасында қолданылады. Кең
мағынасында музыкалық іс-әрекетте жинақталған
тәжірбиені педагогикалық ықпал ету негізінде кейінгі
ұрпаққа меңгерту, жалпы музыкалық мәдениетін
қалыптастыру.
Музыкалық білім – музыка өнерін танып-білудің негізін
музыкалдық білімнің келесі екі негізі құрайды: музыка
өнері жөніндегі біртұтас ұғымды қалыптастыруға
мүмкіндік беретін білімдер; нақты музыкалық
шығармаларды қабылдауға көмектесетін білімдер.
Музыканы оқыту – екі жақты процесс. Бұл музыкалық
білім мазмұнын меңгерту бағытталған оқытушы мен
оқушылардың арнайы ұйымдастырылып, мақсатты
бағытталған өзара әрекеттестігі. Музыканы оқытудың
негізін музыкалық білім, іскерлік, дағдылар,
дүниетанымдық көзқарастар құрайды.
Музыкалық іскерлік – меңгерілген білім мен өмір
тәжірбиесі негізінде музыка саласындағы теориялық
және практикалық әрекеттерді саналы түрде нақты,
дәлме-дәл орындауға даяр болу. Музыуканы оқытуда
жалпы іскерліктер музыкалық шығарманы эстетикалық
тұрғыдан қабылдауға байланысты анықталды.
• Музыкалық білім беру – музыкалық
тәрбие, оқыту, даму ұғымдарының
бірілігінде қарастырылады. Музыкалық
білілімділік мазмұнын қрай келе кәсіби
сферада (сазгерлік, орындаушылық,
оқытушылық, музыканы зерттеу және
т.б.) немесе музыкамен әуесқой ретінде
өз бетімен шұғылдану әрекеттерін
жүзеге асыруға көмектеседі.
• Музыканы оқыту әдістемесі – болашақ
музыка пәні мұғалімінің музыалық білім
беру процестерінің әдістерін, құралдарын
және ұйымдастыру формаларын
зерттеуге, теориялық білімдерін практика
Музыканы оқыту теориясы – музыкалық білім
беру педагогикасының заңдылықтары мен негізгі
қағидаларын зерттейтін пән.
Музыкант-педагогтың мәдениеті – түрлі
педагогикалық көзқарастарды салыстыра білу,
пайымдау және өзінің қорытқан пікірін қорғау, оны
ғылыми негіздей алу қабілеті.
Абстракциялау (дерексіздендіру) – Оның екі түрі
бар: Талдап қорыту – көптеген біріңғай заттар мен
құбылыстардың жалпы, ұқсас белгілерін анықтау.
Жекелеп бөлу – бір затты немесе құбылысты зерттеп,
талдау үшін зерттеушіге қажетін бөліп алу процесі.
Музыкалық іскерлік – меңгерілетін білім
мен өмір тәжірбиесі негізінде музыка
саласындағы теориялық және
практикалық әрекеттерді саналы түрде
нақты, дәлме-дәл орындауға даяр болу.
Музыкалық дағдылар – музыкалық іс-
әрекетпен тікелей байланыстағы
музыканы орындау тәсілдерінің
жиынтығы.
Шаталовтың тірек сызбалары -
көрнекілік арқылы оқушылардың көзбен
көріп, қолмен ұстау технологиясы.

Ұқсас жұмыстар
Көмірсулардың катаболизмі
Коферменттердің құрылысы мен биологиялық функциясы. Изоферменттер. Мүше-спецификациялық ферменттер
Витамин тәрізді заттар. Алиментарлы, екіншілік авитаминоз жане гиповитаминоздар. Гипервитаминоздар
Жай және күрделі ақуыздар. Гликопротеиндердің, нуклеопротеиндердің құрылысы мен функциялары
Адам тініндегі негізгі көмірсулар және олардың биологиялық мәні. Көмірсулар - жасушаның құрылымдық - функционалдық компоненттері
Ерітінділер. Ерітінді концентрациясын белгілеу тәсілдері. Есептер шығару
Сүт және сүт қышқыл өнімдеріне глоссарий
Медициналық құралдар мен аппараттардың жіктелуі. Медициналық құралдардың қауіпсіздігі және сенімділігі
Жеке ақуыздар құрылысының ерекшеліктері. Доменді және фибриллярлы ақуыздардың құрылысының ерекшеліктері және биологиялық маңызы
ДНҚ–ның фотохимиялық түрленуі. Люминенсценттік таңбалар мен зондтар және медицина мен биологияда қолдану
Пәндер