Экстракция процесі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Экстракция процесі

Орындаған:Жұмагелді .Б.С

Тобы: БТ-307
Тексерген: Бейсембаева.Ғ.Ш.
Экстракция процесі
Экстракциялау (лат. extractіo – бөліп алу) – таңдап алынған еріткіштер к өмегімен с ұйы қ
немесе қатты заттардан бір немесе бірнеше құраушыларын б өліп алу әдісі. Экстракцияла
упроцесі үш сатыдан тұрады: 1) заттардың бастапқы қоспасын экстрагентпен араластыру;
2) түзілген екі фазаны мех. жолмен ажырату; 3) екі фазада ғы экстрагентті пайдалану үшін
бөліп алу. Мех. жолмен бөлгенде заттың экстрагенттегі ерітіндісі (экстракт) ж әне
бастапқы ерітіндінің қалдығы (рафинад) алынады. Олардан экстрагентті дистилдеу,
буландыру, кристалдау, т.б. әдістермен алады. Экстракциялау үшін алын ған
экстрагенттердің төмендегідей ерекшеліктері болуы керек: та ңдамалылы ғы, жылдам
қалпына келуі, бастапқы еріткіштен ты ғыздығы немесе т ұт қырлы ғы бойынша
өзгешелігі, ұшқыштығының аз болуы, улы болмауы, т.б. Экстракциялауды ң
артықшылығына: жұмыстық темп-раның төмен болуы, с ұйытыл ған ерітіндіден ба ғалы
құраушыны немесе қажетсіз қоспаны бөліп алу тиімділігі, қайнау температурасы жа қын
заттарды бөлу және ректификациялы біріктіру мүмкіндігі, т.б. жатады. Экстракциялау
мұнай өнімдерінен ароматтық көмірсутектерді, минералды қ кендерден
металдарды, өсімдік шикізаттарынан органик. қосылыстарды, т.б. б өліп алу үшін
қолданылады. Экстракциялау аналитик. химияда: элементтерді хим. талдау, оларды б өлу
және тазалау, т.б. үшін қолданылады. Онда экстрагент ретінде спирт, кетон, жай ж әне
күрделі эфирлер, аминдер, т.б. қосылыстар пайдаланылады.
Экстракция – алынатын өнімнің сұйық фазадан сумен
араласпайтын органикалық сұйыққа (экстрагент) ауысуы. Май
тәріздес заттардың сұйық көмірсутектермен (бензин) шығарылуы
кең таралған, сонымен қатар басқа да экстрагенттер (хлороформ,
эфир, бутилацетат) қолданылады. Қатты фазадан тура
экстракциялау (соның ішінде микроағзалар биомассасынан)
экстрагирлеу деп аталады.
Өндіру. Сарқынды суларды өндіру фенолдар, майлар, органикалық
қышқылдар, металл иондарының қатысуымен және т.б. үшін
пайдаланылады.

кәріз су

1 рафинат сығ ынды
2 3
Өңделген Өндірілген

су компонент
Өндіру бағандарының құрылымы
сарқынды су және экстрагент әдісіне
байланысты

Түйежапырақ
Эстрактивті заттар
Бумен Эфирлермен Спиртпен Сумен
экстракциялау экстракциялау экстракциялау экстракциялау

бояғ ыш
терпен майлар көміртектер
заттар

флобатани
фенол балауыз ақуыздар
дер

көмірсутек шайырлар танин алюлоидтар

Шайырлы бейоргани
лигнин стероидтар калық
қышқыл-р
заттар
Экстракция процесінде қолданылатын
аппараттар
Ластанған суларды тазалау
Ластанған суларды механикалық, химиялық, биологиялық
жолмен тазартады.
• Механикалық жолмен тазарту әдісі- ластанған сулардан әдейі
арналған құралдардың көмегімен ерімейтін зиянды қосындыларды
бөлуге бағытталған. Ол үшін сүзгі, мұнай, май ұстайтын құралдар
т.б. пайдаланылады. Бұл әдіспен ластанған судың 60%, өндірістік
қалдық сулардың- 95%-ке дейнін ерімейтін қосындылардан
айыруға болады.
• Ластанған суларды химиялық жолмен тазарту әдісі- әр түрлі
реагенттерді қосу арқылы құрамын жақмартуға бағытталған.
Химиялық әдіспен ластанған сулардағы ерімейтін зиянды заттарды
95%-ке дейін азайтуға болады.
• Ластанған суларды тазартудың биологиялық әдісі биохимиялық
процестің көмегімен жүргізіледі. Биологиялық тазарту таби ғи
жағдайда бөлініп берілген жер учаскелерінде жүргізіледі. Б ұлар-
Биологиялық ластану
Назарларыңызға рахмет

Ұқсас жұмыстар
Тағам өндірісінің үрдістері мен аппараттары
ТАМАҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУДЕ ШИКІЗАТТЫ ӨҢДЕУДІҢ САЛМАҚ АЛМАСУ ҮДЕРІСТЕРІ
Сұйықтық экстракциясы
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу. Бокс – Уилсон әдісі жайлы ақпарат
Культуралық сұйықтық
Сұйық сығындылар
ДНҚ инденцификациясы
Өнімдерді бөлу, бөліп шығару және концентрлеу әдістері
Кумариндер негізіндегі препараттарды алудың технологиясы
Бокс-Уилсон әдісі
Пәндер