ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары жайлы ақпарат
Презентация қосу
*ДЭЕМ-нің
программалық
жабдықтары.
Дербес ЭЕМ-дер кітап, журнал, газет, т.б.
шығаруда кең пайда-ланылады.
Компьютердің машинкаға қарағанда
көптеген артықшылығы бар: қате оңай
түзетіледі, материалдарды дайындау
шапшандайды, оларды безендіру жолдары
женілдейді. Өте жоғары сапалы басылым
шығара алатын лазерлік принтерлермен
жабдықталған шағын баспахана
жүйелерінің одан да күшті мүмкіндіктері
бар.
Кең тараған мәтін
редакторларына WordPerfekt,
Miсrosoft Word, MultiEdit,
WordStar, PageMaker т.б.
жатады.
Графиктік редакторлар графиктік
информацияны дайындау мен өңдеуге
арналған программа болып табылады.
Олар өмірде жиі кездесетін есептеу
нөтижелерін график түрінде
шығаруда өте ыңгайлы. Оның үстіне
графикалық редакторлар бейнелерді
әртүрлі етіп - схемалар, сызбалар,
суреттер және т.б. түрлерде бере
алады.
Ойын программалары дербес ЭЕМ-
дердегі қызғылықты, кез келгенжан
әуестенетінтопқажатады. Дербес
компьютерлердің кеңінен тарауъша
да себепші болған ойын
программалары еді. Компьютерлік
ойындар - демалудың жаңа
технологиясы. ЭЕМ-де ойнағанда
онымен шектен аса өуестенудің зиян
екенін есте сақтау жөн.
Іс программалары қызметте керекті
әртүрлі иыформацияларды дайыңцау,
сақтау және өңцеу үшін кеңінен
қолданылып жүр. Бұлар іс қағаздарын
жүргізуді компьютерлендіру кезінде де
құжаттар дайындау, жұмыс
кестелерін жасау, кезекшілік
графиктерін салу сияқты
әрекеттерде де өте ыңғайлы болып
табылады.
Қоғамымызды дербес компьютерлермен,
ЭЕМ желілерімен және информациялық
қорлармен толық қамтамасыз ету
бүрынгы "қағаздағы" мәлімеггерді қолдану
жүмыстарын толықтыра отырып,
информация алу, тарату, пайдалану
жүмыстарын ұйымдастыруды жаңа
белеске көтерді. Мүны өзі қоғамымызды
информацияландыру процестерін
дамытудың негізі болады деп толығынан
айта аламыз.
ПРОГРАММАЛАР
Программа — магниттік
тасымалдаушыда (дискіде) файл түрінде
сақталып, әрбір адамның командасы
бойынша компьютер жадына жуктеліп,
орындауға арналған машина тіліндегі
нүсқаулар жиыны. Көптеген мәселелер
өзара байланыстағы бір-бірімен бірігіп
отырып жұмыс істейтін программалар
кешендерінің көмегімен шешіледі .
Интерфейс - программалық
жабдық пен.жұмыс істейтін
адам арасындағы сұқбат
жүргізу шарттары мен
келісімдер жиыны.
Программалық жасақ -
информациялық
технологиялардың елеулі бір
бөлігі. Программасыз кез келген
аппаратура жәй элементгер
жиыны болады да, ол ешнәрсе
істей алмайды.
ЭЕМ программалары екі топқа бөлінеді, олар:

1) жүйелі программалық жасақ;
2) қолданбалы (кәделі) программалық жасақ.

Жүйелі программалар ЭЕМ-нің аппараттық
жабдықтар жұмысын басқарып, жүмыс
істеп отырған адамды қолданбалы
программалармен байланыстырады.
Жүйелі программалық жасақты бірнеше топқа жіктеуге
болады:
1) операциялық жүйелер;
2) утилиттер;
3) сервистік программалар.
Операциялық жүйелер - компьютерді басқаруға арналған және
қолданбалы программалармен байланысы бар нақты
программа. Дербес компьютерлер үшін кең тараган
оиерациялық жүйелерге
МЗ (РС) DOS, Windows 95, Windows NT,OS/2, UNIX жатады,
Дербес компьютерлерлерге арналған операциялық
жүйелердің барлығы да тек бір адамдық болып табылады.
Әртүрлі информацияларды
өндеуге мүмкіндік беретін
әмбебап программалык;
жасақтың негізгі түрлері
мыналар:
- мәтін редакторлары;
- графикалық редакторлар;
- электрондык, кестелер;
- оқыту жоне ойнау
программалары; информациялық
жүйелер және т.б.
Мәтіндік информацияларды даярлау мен
өңдеуге арналған программалар мәтін
редакторы деп аталады. Өмірде кез келген
ЭЕМ-де жүмыс істейтін адамдар әртүрлі
есеп-қисаптар мен құжаттар дайындау,
мақала және басқа жазбалар жазу
сияқты мәтін дайындаумен айналысады.
ДЭЕМ-дерді осы мақсатгарға пайдаланса,
басқа машинкасына қарағанда жұмыс
өнімділігі күрт өсетіні талас тудырмаса
керек.

Ұқсас жұмыстар
Дербес электронды есептеуіш машинаныі программалық жабдықтары.Программалар
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар - 2 нұсқа
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары.Программалар
ЭЕМ-ң қызметі, құрамы және жіктелуі. IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер. Алгоритмдік тілдер туралы мәліметтер
ДЭЕМ – нің программалық жабдықтары туралы
ДЭЕМ - нің жабдықтары туралы ақпарат
ДЭЕМ­нің программалық жабдықтары
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары туралы ақпарат
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар жайлы ақпарат
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалау
Пәндер