Сайтқа презентация қосу

Ертедегі есептеуіш техника

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

1.Ертедегі есептеуіш техника 2 Атақты ғалымдардың есептеуіш техникага улес косуы ойлап тапқан программасы

3 Чарльз Веббидждін

4 Ең алғашқы программа

Орындаған Кумаргалиев Ж Қ LD-511 тобы

ЭВМ-нің тарихы Есептеуіш техниканың даму тарихы Ең алғашқы пайда болған есептеу құралы есепшот болып табылады. Кейбір деректерге сүйенсек,есепшоттың жасы 2000-5000 жылдар шамасында, ал пайда болған жері ертедегі Қытай немесе ертедегі Египет, тіпті ежелгі Грекия болуы да мүмкін. Бұл санау құралын гректер мен Батыс-Еуропалықтар «абак» деп, қытайлықтар «суан-пан», жапондықтар «серобян» деп атаған. Бұл құралмен есептеулер оның шұңғыл тақтада орналасқан тастарын жылжыту арқылы жүргізілген. Тастар піл сүйегінен, түрлі түсті шынылардан, қоладан жасалды. Осындай есепшоттар қайта өркендеу дәуіріне дейін пайдаланылып келді. Оның жетілдірілген түрі осы күнге дейін қолданылып келеді.

Образец текста Второй уровень


Третий уровень  Четвертый уровень  Пятый уровень

Образец текста Второй уровень


 XVII ғасырдың басында шотландиялық математик Джон Непер 

Третий уровень  Четвертый уровень  Пятый уровень

логарифм түсінігін енгізді және логарифм кестесін жариялады.  Ал 1761 жылы ағылшын Д.Робертсон жүгіртпесі бар навигациялық  есептеулер жүргізуге арналған логарифм сызғышын жасады.  Мұндай құрал жасау идеясын 1660 жылдары Исаак Ньютон  ұсынған болатын. Соңғы кезге дейін логарифм сызғыштары  инженерлердің бірден­бір есептеуіш құралы болып келді, бірақ  өткен ғасырдың екінші жартысында пайда болған электронды  калькуляторлар оларды қолданудан ығыстырды. 1642 жылы  француз математигі Блез Паскаль он тоғыз жасында дүние  жүзінде бірінші рет қосу машинасы деген атпен белгілі, жетектер  мен дөңгелектерден тұратын механикалық есептеу машинасын  құрастырды. Паскальдың машинасында көпорынды сандарды  қосу мүмкін болды. 1694 жылы атақты неміс математигі Лейбниц  Паскальдың идеясын дамытып, өзінің механикалық есептеу  машинасын – арифмометрді құрастырды. Дөңгелектің орнына  мұнда цифрлар жазылған цилиндр қолданылды. Бұл құрал  күрделі қосу мен алу есептеулерін жүргізумен қатар, сандарды  бөлу, көбейту, тіпті квадрат түбірін табу амалдарын да  орындайтын болды. Кейін арифмометр бірнеше рет жетілдірілді  Бұл бағытта орыс өнертапқыштары П.Л.Чебышев пен В.Т.Однер  көп еңбек етті. Арифмометр қазіргі қолданыста жүрген  калькуляторлардың негізін салды. Арифмометр мен қарапайым  калькулятор есептеу жұмыстарын механикаландыру  құралдарының қызметін атқарады, бұларда есептеуде адамның өзі  әрекеттер тізбегін анықтап басқарады. 

Образец текста Второй уровень


Третий уровень  Четвертый уровень  Пятый уровень

. Есептеуіш техникалардың қарқындап дамуы XIX ғасырдан басталды. Есептеуіш техниканың дамуындағы келесі қадам алдын ала жасалған программа бойынша адамның қатысуынсыз есептеулерді орындайтын құрылғылар жасау болды. Алғашқы программалық басқарылатын есептеу машинасын құрастыру идеясын 1821 жылы ағылшын математигі Чарльз Беббидж өзінің аналитикалық машинасында ұсынған болатын. Беббидждің аналитикалық машинасы – ақпаратты өңдеп қана қоймай, оны жадында сақтап, адамның тікелей араласуынсыз алдынала жазылған программамен жұмыс істейтін алғашқы әмбебап құрылғы болатын. Бұл машинада қазіргі компьютерлерде бар барлық негізгі құраушылар: бастапқы сандар мен аралық нәтижелерді сақтауға арналған жад, жадтан алынған сандармен амалдар орындайтын арифметикалық құрылғы, берілген программа бойынша есептеу барысын қадағалап отыратын басқару құрылғысы, деректерді енгізу мен оларды басып шығару құрылғылары болды. Басқару программасы перфокарта деп аталған қатырма қағаздардағы тесіктердің көмегімен кодталды. Бэббидждің идеясы өз уақытынан озық еді. Оның машинасы өте күрделі құрылғы болғандықтан, ол кездегі техникалық мүмкіндік мұны жүзеге асыра алмады. Беббидждің машинасы 1860 жылдары ғана құрастырылып іске қосылған болатын

Образец текста Второй уровень


Третий уровень  Четвертый уровень  Пятый уровень

Машинаға қажетті программаны 1846 жылы ағылшынның әйгілі ақыны Джордж Байронның қызы Ада Лавлейс жазды. Сондықтан Ада Лавлейсті алғашқы программалаушы десе де болады. XX ғасырда электронды-есептеуіш машиналардың (ЭЕМ) пайда болуына байланысты есептеуіш техника бұрын болмаған жылдамдықпен қарыштап дамып, айналдырған 50 жылдың ішінде күрделі өзгерістерге ұшырады. Сондықтан электронды-есептеуіш машиналардың даму кезеңін белгілі бір кезеңдерге бөлу қалыптасқан

Образец текста Второй уровень


Третий уровень  Четвертый уровень  Пятый уровень

І кезең (1945-1955 жылдар) XX ғасырдың бірінші жартысы радиотехниканы ң қарыштап дамы ған кезе ңі болатын. Сол кездегі радиоқабылдағыштар электронды-вакуумды шамдармен ж ұмыс істейтін. Ал ғаш қы электронды қесептеуіш машиналарды құрастыру үшін осындай электронды-вакуумды шамдар қолданылды. Электронды шамдармен жұмыс істейтін алғашқы электронды есептеуіш машина 1946 жылы Америка Құрама Штаттарында құрастырылды. Дж. Моучли және П. Эккерт деген ғалымдарды ң басқаруымен құрастырыл ған б ұл машина ENIAC («Electronic Numerical Integrator and Computer» — Электронды санды интегратор ж әне компьютер) деп аталды. ENIAC секундына 300 көбейту немесе 5000 қосу амалын орындай алатын. Б ұл сол кезге дейін қолданылып келген Mark-1 секілді механикалық және электронды-механикалы қ элементтермен ж ұмыс істейтін машиналарды ң жылдамдығымен салыстырғанда мыңдаған есе арты қ болатын. Американды қ ғалым Джон Фон Нейман 1946 жылы жазған «EDVAC машинасы туралы алдын-алабаяндамасында» электронды-машиналарды құрастыру мен басқарудың жаңа принциптерін ұсынды. Осы принциптер негізінде 1949 жылы EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer) машинасы құрастырылды. EDVAC-ты ң ENIAC-тан айырмашылы ғы – онда өңделетін барлы қ м әлімет ондық сандар түрінде емес екілік сандар түрінде кодталатын және есептеуге қажетті м әліметтер мен оны өңдеуге қажетті программа жадтың бір жерінде сақталатын. Біздің елімізде ал ғаш қы ЭЕМ-дер 1951 жылы — МЭСМ (Малая электронная счетная машина) және 1952 жылдары — БЭСМ (Большая электронная счетная машина) пайда болды. Бұл екі машинаны да КСРО-ның к өрнекті ғалымы Сергей Алексеевич Лебедев құрастырды. БЭСМ сериясының компьютерлері сол кездегі ең қуатты компьютерлердің қатарында болатын. Бірінші кезе ңні ң электронды-есептеуіш машиналары он мы ңда ған электронды шамдардан т ұратын. Сонды қтан олар ж үздеген киловатт электр энергиясын пайдаланып, жүздеген шаршы метр жер аума ғын алып жатты. Салма ғы бірнеше тоннаға дейін жететін. Ал олардың жылдамдығы секундына 20 мы ң операциядан аспайтын. Б ұндай машиналар ға программаларді енгізу үшін перфокарталар мен перфоленталар қолданылды. Б ұл компьютерлер тек инженерлік және ғылыми есептеулер жүргізу үшін қолданылды. Б ұл машиналар ға қажетті программалар машиналы қ командалар тілінде жазылатын. Бұл өте қиын іс бол ғанды қтан программалауға та ңдаулы мамандар ғана алынып оқытылатын.

Образец текста Второй уровень


Третий уровень  Четвертый уровень  Пятый уровень

ІІ кезең (1955-1965 жылдар) Электронды шамдардан тұратын бірінші кезеңнің электронды-есептеуіш машиналары 50-жылдардың соңына дейін қолданылып келді. 1959 жылдан бастап жартылай өткізгіш транзисторлардан тұратын ЭЕМ-дер дүниеге келді. Транзисторлар электронды шамдармен салыстыр ғанда әлдеқайда сенімді болатын, олар электр энергиясын көп пайдаланбайтын және орынды көп алмайтын. Ал бұндай элементтерден жасалған компьютердердің жылдамдығы секундына 200 мың операцияға дейін артып, ішкі жадының көлемі де бірінші кезеңнің компьютерлерімен салыстырғанда жүздеген есе көбейді. Бұл компьютерлердің жадындағы барлық мәліметті сақтау үшін магниттік дискілер мен магниттік ленталар қолданыла бастады. Осы кезеңнен бастап Фортран, Алгол секілді алғашқы программалау тілдері пайда болып, программалау тілдері әлдеқайда түсінікті, қарапайым және қолайлы бола бастады.

Образец текста Второй уровень


Третий уровень  Четвертый уровень  Пятый уровень

ІІІ кезең (1965-1980 жылдар) 1958 жылы америкалық мамандар өте к үрделі технологияны қолдана отырып ауданы 1 см-ден аспайтын жіңішке пластинаға онда ған, кейін ж үздеген электронды схемаларды орналастыруды үйренді. Б ұларды интегралды схемалар (ИС) деп атады. Интегралды схемалардың пайда болуы компьютерлік техниканы ң дамуына үлкен әсерін тигізді. Интегралды схемалар компьютерлердің жылдамды ғын айтарлы қтай арттырды (секундына 1 млн операциядан жо ғары), оперативті жадының да к өлемі ж үздеген мы ң байтпен өлшенетін болды, компьютерде бір мезгілде бірнеше жұмыс атқару м үмкіндігі пайда болды. Осы кезеңнен бастап ЭЕМ-дерді қолдану аясы да артты. Бұрынғы ЭЕМ-дер тек к үрделі инженерлік есептеулер үшін және соғыстық мақсатта қолданылса, ендігі компьютерлер өндірістің барлық саласында: зауыттарда, білім беру мекемелерінде, денсаулы қ са қтау саласында т.б жерлерде қолданыла бастады. Паскаль, Си, Бейсик секілді жо ғары д әрежелі программалау тілдері осы кезеңде пайда болды. Программалау ісі білім беру мекемелерінде кеңінен оқытыла бастады. Алғашқы мәліметтер базасы, жасанды интеллект ж үйелері, автоматтандырылған жобалау жүйелері т.б. пайда болды. IV кезең (1980 жылдан бері қарай) Өткен ғасырдың 70-жылдары мини-ЭЕМ-дер жедел дами бастады. Б ұл компьютерлер үлкен ЭЕМ-дерге қарағанда көлемі шағын және бағасы арзан болатын. 1971 жылы американды қ Intel фирмасы өзінің микропроцессорды ойлап тапқанын мәлімдеді. Микропроцессор — бір пластинада миллиондаған электронды схемаларды өзара байланыстыратын үлкен интегралды схемалардан жасалды. Микропроцессор компьютерлерді ң жылдамды ғын секундына бірнеше миллиард операцияға дейін арттырды. Микропроцессорды енгізу-шы ғару, сыртқы есте сақтау құрылғыларымен байланыстырудың нәтижесінде компьютерлерді ң жа ңа түрі – микро-ЭЕМ-дер дүниеге келді. Үлкен интегралды схемалармен немесе микропроцессормен жұмыс жасайтын қазіргі компьютерлер ЭЕМ-дерді ң IV кезе ңіне жатады. Қазіргі ЭЕМ-дердің ең көп таралған түрі — дербес компьютерлер болып есептеледі. Алғаш қы дербес компьютер 1976 жылы пайда болды. Apple-1 деп атал ған б ұл компьютерді американдық Стив Джобс пен Стив Возняк ойлап тапты.

Образец текста Второй уровень

Қазіргі дербес компьютерлер дисплей, жүйелік блок, пернета қта секілді көптеген құрылғылардын тұрады және алғашқы пайда болған дербес компьютерлерге мүлдем ұқсамайды десе де болады. Қазіргі дербес компьютерлердің жұмыс істеу  Третий уровень жылдамдығы да осыдан отыз жыл бұрынғы компьютерлермен салыстырғанда мыңдаған есе артты. Егер 1977 жылы пайда  Четвертый уровень болған Apple-2 компьютеріндегі микропроцессорды ң тактілік  Пятый уровень жиілігі 1 МГц болса (1 МГц – секундына 1 миллион операция орындайды деген сөз) қазіргі компьютерлерде қолданылатын Pentium-4 микропроцессорларының тактілік жиілігі 3,4 ГГц-ке дейін жетеді. Қазіргі компьютерлердің программалы қ жабдықтамалары қолданушыларға программалау тілдерін білмей-ақ олармен (компьютерлермен) же ңіл қарым- қатынас жасауға мүмкіндік береді. Бұны Windows, Macintosh OS секілді танымал операциялық жүйелердің пайда болуымен байланыстыруға болады. Қазір әлемде дербес компьютерлерді ң жылына миллиондаған данасы сатылады. V-кезе ң V кезе ңні ң ЭЕМ-дері деп жақын болашақта пайда болатын компьютерлерді айтуға болады. Ғалымдар болашақтың компьютерлері бүгінгі компьютерлермен салыстырғанда әлдеқайда қуатты, қолданыста ыңғайлы және интеллектуалдық қабілеті өте жо ғары болады деп болжамдайды. Бұл компьютерлерге барлық мәліметті қазіргідей пернетақтамен емес, дауыстап командалар беру арқылы енгізіп, олардың адам секілді машиналы қ «к өру», «есту», «иіс сезу» қабілеті болады деп болжамдалуда.


Пән: Математика, ГеометрияПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь