Жапондық менеджмент


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Жапондық менеджмент

Орындаған:Толепбергенова А.С
Тобы: ОП-215
Еңбек өнімділігі-бұл жұмыс
күшінің уақыт бірлігінде
пайдалы өнім көлемін өндіру
қабілеті.
Басқарудың жапондық типінің түрлері. Н.С.
Целишевтің пікірінше, басқарудың жапондық
типінің базалық принциптерін төрт топқа
бөлуге болады. Бірінші – корпарациямен
жұмыскерлердің өз корпорациясына ерекше
тәуелділігі фирмаға берілгендігі және оның
мүддесі жолында жан аямайтындығы үшін
едәуір қолайлы жағдай мен уәде беруі.
Екінші топтағы принциптерді дара
басшылықтан гөрі ұжымдық басшылыққа
көбірек көңіл бөлуі, корпорациядағы
адамдарды фирма ішінде үнемі көтермелеу,
істейтін қызметіне қарамастан
жұмыскерлерді тең правода қарау деп
тұжырымдауға болады.
Үшінші топқа – фирманың жұмыс
істеуін қамтамасыз ететін үш негізгі
күшке – басқарушыға, басқа
жұмыскерлерге және
инвесторларға ықпал ету мен көңіл
бөлу балансын ұтымды ұстау
жатады.
Төртінші топқа - әр түрлі
фирмалармен – іскер
әріптестермен, соның ішінде ең
алдымен өнімді тапсырушылармен
және сатып алушылармен алуан
түрлі байланыс орнату әдісін
қалыптастыру жатады.
Аталған принциптерді жүзеге
асыру механизмінің маңызды
элементтеріне мыналар жатады:
1. Еңбекті ұйымдастыру.
2. Өндіріс процестерін басқару
және бақылау.
3. Топтық жұмыстарды және
корпорацияны ынталандыру.
4. Жалдау және еңбек жағдайы.
Қазіргі Жапониядағы басқаруды
Американдық менеджеризм мен
жапондық традиционализмнің қоспасы
деп түсіну қажет. Сондықтанда мұнда
«менеджмент» терминнің толық сай
келеді. Жапондықтардың өзі де, басқару
туралы әңгіме болғанда осы терминді
қолданады. Жапондықтар өздерін
американдықтардың шәкірті ретінде
есептей отырып, менеджменттің барлық
белгілі концепцияларын мұхият зерттеді,
әрі өзіне сай етіп құра білді.
Қазіргі кезде басқару саласындағы
жапондық тәжірибеге американдықтар
көбірек көңіл бөле бастады, атап
айтқанда, мұның өзі Массанчусетск
Жапония - өндірістік қатынасты,
сонымен қоса басқару сипатын
анықтайтын монополистік
капитализм мемлекеті. Франциямен
және Голландиямен қоса, Жапония
экономиканы программалайтын
капиталистік мемлекеттердің бірі.
Талдаудың көрсеткендей қазіргі
жапондық басқару жүйесі едәуір
икемді, әрі тиімді механизм, оның өзі
соғыстан кейінгі кезеңде, қазіргі ірі
ауқымды өндірісті дамыту
жағдайында қалыптасты.
Жапон экономикасының жетістігі
басқарудағы әлеуметтік-кәсіптік саланың
қызметіне негізделген, яғни
менеджерлерге. Жапонияда менеджерлер
тобын жинақтау практикасы жағдайда
ұлттық сипатының ерекшеліктеріне
негізделген, мұнда топтық психология
басты рөл атқарады. Жапондықтар
адамдар арасындағы салқын көзқарасқа
қатты күйзеледі. Сол себептенде
менеджерлер арасында «ГАКУБАУХ» деп
аталатын кландар болады, яғни белгілі бір
университетті бітірген кландар.
»; орта
Нағыз жапондық фирма пирамида түрінде
ұйымдастырылған. Оның құрылымында
үш деңгей болады:
1. Жоғары әкімшілік (КЭЙЭЙСЯ)
2. 2.Орта басқару буыны (КАНРИСЯ), бұған
бөлімше меңгерушісі БУТЕ жатады,
3. 3. Басқармадағы қарапайым
жұмыскерлер (ИППАНСИЯ).
Синетизы жүйесінің талабына сәйкес
университетті бітірушілер фирмаға
жұмысқа орналасқаннан кейін жеті
жылдан соң, яғни 30 жасқа толған
кезде секция бөлімшесіне басшылық
ете алады. Қырық жасыңда оған
секция меңгерушісіне, 50 жасында –
бөлімше меңгерушісіне және әрі қарай
директорлық қызметіне дейін
жоғарылай алады.
Басқарудың жапондық стилі – бірегей.
Жапондық стильге тән нәрсе басқарудың
Конуске Манусити принципі. Оның ең
бастысы қызметшілерді басқара білу
принципі.

Жапонияда тек Манусити ғана экономикалық.
Механизмнің түйінді элементі ретінде
адамдармен қарым-қатынас жасаудың
барлық нәзік жақтарын терең жан-жақты
зерттеу қажеттігін мойындады. Бірақ мұнда
басқаруды бақылаудың сенімді, жолға
қойылған жүйесі қалыптасқан.
Маңусити идеясы бойынша жапондық басқару
жүйесінің үш түрі калыптасқан:
Адам — каржы — технология.
Технология тәуелділілік жағдайда, ал бірінші
орында — кызметшілер. Басқарудың Маңусити
стилі былайша сипатталады: - біріншіден, бұл
танысудыц белсенділігі.
- екінші ерекшелігі фирма жұмыскерлерінің
кәсіптік шеберлігінүнемі жетілдіруіне күш салу:
үшінші ерекшелігі: инициативаны батыл
котермелеу; -төртінші стильдің ерекшелігі;
мүнда болатын шешімдердің ең таңдаулысы
іздестіру мақсатында менеджерлер
арасындағы талқылаудың жан-жакты қолдап
отыру.
Жапонияда сапаны басқару
фирмадағы барлық жұмыскерлер
мен бөлімше қызметкерлерінің
міндеті — өнім сапасын жан-жақты
басқарудың түп негізі осында.
Жапондық тәсілде сапаны
басқаруға жаппай катысу
көзделген. Қазіргі Жапониядағы
басқаруды американдық
менеджеризм мен жапондық
традиционилизмнің қоспасы деп
түсіну қажет.
З Ғ А
Ң Ы
АР Ы
АР Л Т! !!
З Е
НА РАХМ

Ұқсас жұмыстар
Ғылыми менеджмет мектептері
Менеджмент мектептері
Ғылымит менеджмент мектептері
Жапондық менеджмент туралы
БАСҚАРУ СТИЛІ АҚШ ЖАПОНИЯ
Жапон менеджменті
Өнім сапасын басқару жөніндегі Жапонияның тәжірибесі
Менеджмент психологиясы
Өнім сапасын басқару жөніндегі Американдық тәжірибесі
Менеджердің жауапкершілігі
Пәндер