Адамзаттың жаһандық мәселелерінің рухани адамгершілік сипаты


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Семей қаласындағы
Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университеті

Адамзаттың жаһандық
мәселелерінің рухани
адамгершілік сипаты.

Тексерген : Жакпарова Г.А
Орындағ ан:Адришева М.С
Е-419 топ студенті
«Адамның жақсы өмір
сүруіне үш сапа анық бола
алады, олар барлығынан басым
бола алатын адал, еңбек, мінсіз
ақыл, таза жүрек. Бұл сапалар
адамды дүниеге келген күннен
бастап тәрбиелейді »
Шәкәрім Құ дайберді ұлы
я ( а ғ ы лш.
о ба л и заци
ы м д ан у, гл ы ә ле м д ік
ә ле м дік ауқ ж а ң а жалп
а л ам дану, , жа лп ы) — т ұ та с тық
һ а н д а ну- ғ ү ни еж үзілік а қ па р аттық
Жа
ә ле м дік, д де ни ж әне
ә
Global — номикалық, м
ко
саяси, э ың үрдісі.
ын
құрылу

Термин
ді ғыл
енгізге ы
н (1983 ми айналымғ
э к о но м ж а алға
ист Тео ылы) америк ш рет
дор Ле а лық
витт.
ЖАҺАНДАНУ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ
АЛҒАШЫНДА

Рухани - адамгершілік
бағ ытынан айырылып,
Тек материалдық қ атыгездік, өзге адам
құндылықтарға ие құқ ығ ын аяққ а басу
болуды көздеген сияқ ты келеңсіз
заңдылық тарғ а
бағ ытталып отыр.

Жаһандық мәселелер
Жаһандық мәселелердің
рухани адамгершілікке әсері
қандай ?
Ядролық соғыс Адамдардың
қару-жарақынаң бойында
жетілуі мен қатыгездіктің
халықаралық пайда болуы.
бақылаудың Адамгершілік
шең берінен қасиетттің мү лдем
шығып кетуі жойылуы.
2

Адамзаттың
бойында
Тойымсыздық,
ә дептіліктің
табиғи ресурстарды
жойылуы, тә ртіптің
өлшемсіз
сақталмауы,
пайдалану,
қанағатсыздық,
қоршаған ортаны
патриатизмнің
ластау.
жойылуы пайда
болады.
3

Бала тууға шек қою
Демографиялық болып табылады.
мә селелер, яғни Бұ л халықтың
жер бетіндегі ұ лтшылдық
халықтың тым тез қасиетін бә сендетеді.
қарқынмен өсуі. Рухын төмендетедң.
4

Халықтың білім Мемлекетте білім,
дең гейін көтермей, ә дептілік,этика мен
бү гінгі эстетиканың
технологияларды жойылуы пайда
игеру мү мкін емес болады.
5

Тамақ көп ішу,
Денсаулықты Шылым шегу,
жоғалтуға ә сер спирттік ішімдікті
етеді. пайдалану, жү йке
тозуы.
Адамзатқ а ең керекті нәрсе -
руханияттылық , әсіресе - адамгершілік. Тек
сонда ғ ана қ орланғ ан мәселелерді шешуге
болады .
А.Печчеи
Назар аударғандарыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Рухани адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы
Адамзаттың жаhандық мәселелерінің рухани адамгершілік сипаты туралы ақпарат
Рухани адамгершілік білімінің қазіргі әлемдегі басымдылығы
Адамзаттың жаһандық мәселелерін шешудегі білім берудің рөлі
РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІК БІЛІМНІҢ ҚАЗІРГІ ӘЛЕМДЕГІ БАСЫМДЫҒЫ
Өзін-өзі тану туралы ақпарат
Жаһандық мәселелер
Ғаламдық проблемалардың типтері
ЖАҺАНДАНУ ТУРАЛЫ
Ұлттық құндылықтар мен Өзін-өзі тану рухани-адамгершілік білімінің сабақтастығы
Пәндер