Қарым-қатынас стилдері Ресми,бейресми стиль


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қарым-қатынас стилдері
Ресми,бейресми стиль

Орындаған:Мөрлібекова
Г.
Тобы:ФН-305
Тексерген:Тоқсейтова А.С
1936 жылы Дейл Корнеги жазған: « әр – бір адамның
қаржылық істе жетістікке жетуі 15 оның профессионалдық
біліміне байланысты, ал 85 адамдармен қалай сөйлесу
керектігіне байланысты.
Бұл бизнесте іскерлік этикеттің керектігін айтады. Біз бұл
іскерлік этикетті оқып үйрену үшін оның принциптерінен
бастауымыз керекпіз. Р.Н.Ботавин Өзінің «Іскерлік этикет
қатынастары» деген кітабында, іскерлік этикеттің келесі
принциптерін белгіледі:
1. Таза ой. Іскерлік этикеттің талаптары айқын мағынаға ұқсауы керек.
Ал айқын мағынаға жұмыс уақытының экономикалық жағдайын
болжайды, кәсіпорын жағдайының дұрыстығын қамтамасыз етеді.
Персоналдың ұйымшылдығына кӛмегін беріп қолдаын көрсетеді.
2. Бостандық. Іскерлік этикеттің барлық принциптерін орында бұл сенің
сөйлесуіңнің арасында бөгет болып қалмау керек. Ол таңдауға
бостандығы бар, және қызметкерлер келген қонақтардың халықтың
мәдениеті, дәстүрі және мейрамдарына, яғни шетел қонақтарының
жақсы қарау керек.
3. Мәдениеттілік. Бұл іскерлік этикет қағидасы моральдық болу. Әр – бір
қызметкер өздерінен бастап жақсыны қалап тұру керек, яғни көркем
мінезде болу керек. Ал егерде қызметкер клиентті алдаса ол бәрібірде
жақсылыққа алып келмейді.
4. Қолайлылық. Туристтік кәсіпорынның қызметкерлері. Бұл қызметте
қолайлылықты құру керек. Іскерлік этикеттің вербалы негізі.Іскерлік
этикет- дегеніміз адамның жұмыс кезіндегі және клиенттермен кездесу
кезіндегі тәртіп ережелері.
Қарым-қатынас– адамдар арасында бірлескен іс-әрекет
қажеттілігін туғызып, байланас орнататын күрделі
процесс; екі немсе одна да көп адамдардың арасындағы
танамдық немсе эмоционалды ақпарат, тәжірибе,
білімдер, біліктер, дағдылар алмазу. Қарим-қатынас
тұлғалар мен топтар дамуынаң және қалыптасуынаң
қажетті шорты болып табылады.
Қарым – қатынас 2 деңгейде жүреді: вербальды және вербальды емес.
1.Шебер сөйлеу ережелері мен заңдарды білу қонақ үй ішінде өте
маңызды. Қонақжайдағы қызмет көрсетуде келесідей сөйлеу
принциптері есепке алынады: қол жетерлік, экспресивтілік,
қабылдағыштық, интенсивтілік.
Қол жетерлік – мәдени,біліми деңгейі.
Экспресивтілік – эмоциялық сөйлеу, мимика, жест, поза.
Қабылдағыштық – коммуникативтік қарым қатынаста түс, жарық,
дыбыс, сурет, модельдер кең қолданады. Қонақ әсері кӛбірек болған
сайын оның алған әсері де тұрақты болады.
Интенсивтілік – ақпаратты беру темпі.
Қонақ үй қызметкерлерінің сөйлеу тиімділігі сөз арқылы қонақ ойы
мен сезіміне әсер ету. Тиімділік қарым – қатынасы үшін қонақтармен
сөйлеу байланысындағы коммуникациялық эффект туралы ойдың
қалыпты болуы тиіс. Оларға толық тоқталайық:
Визуалды бедел эффектісі – алғашқы әсер алатын адамның сыртқы
келбеті. Сондықтан, қызметкерлер бір ортақ стильдегі униформа
киінуі.
Алғашқы сөздердің тиімділігі – алғашқы әсерді қалыптастырады
немесе түзетеді. Сондықтан қонаққа айтылған алғашқы сөздер оны
қызықтыруы қажет.
Ресми стиль — ресми қатынастар аясында қызмет ететін стильдің бірі.
Ресми құжаттар мен іс қағаздарының стилі деп те аталады. Ресми стильге
тілдік тұрғыдан төмендегідей талаптар қойылады:
түйіндеменің дәлдігі немесе бір мағыналылығы;
айқындық немесе жүйелілік;
логикалық, яғни қайшылықтың болмауы, дәлелділігі;
баяндаудың ықшамдылығы, артық сөздің болмауы.
Лингвистиканың салалық тұрғысынан да мәтінге қойылатын талаптар
болады.
Лексикада — ресми құжаттар мен іс-қағаздарына тікелей қатысы бар
сөздерді орнымен қолдану, көнерген сөздерді бейтарап, кітаби немесе әдеби
сөздермен алмастыру;
морфологияда — жалпылық мағына беретін сілтеу өсімдіктерін қолданбау;
синтаксисте — сабақтас құрмалас сөйлемдердің (себеп, мақсат, салдар,
шарт бағыныңқылы) көбірек жұмсалуына мүмкіндік беру;
қыстырма конструкцияларды қолдануды
дағдыға айналдырмау сияқты
принциптердің сақталуы бұл стильдің
ерекшелігін айқындай түседі.

Ресми стильдің шағын үш түрі бар:
кеңсе (іс-қағаздары, қ. Кеңсе тілі);
дипломат. және заң Ресми стильдері.
Бейресми стиль деп
адамдардың қоғамдық
өндірістік еңбектен тыс, тұрмыс,
демалыс жағдайларында сөз
қолдану реттіліктерінің
жиынтығын айтамыз.

Ресми стильде сөйлеу мен
бейресми стильде сөйлеудің
айырмасы- алдыңғысы
қоғамдық бақылауда болатын
болса, кейінгісі ресми
органдардың бақылауынан тыс,
адамдардың өз еркімен сөз
қолданысы жасалуынан көрінеді.
Қорыта айтқанда, мәдени ортада қарым-қатынасқа
түсетін, көпшілік алдында сөйлейтін мемлекеттік
қызметшілер сөз мәденитетінің негізі болып саналатын
әдеби тіл нормаларының талаптарын толық меңгеруді
және сөздік қорларын үнемі байытып отыруды басты
назарда ұстаулары қажет.

Ұқсас жұмыстар
Публицистикалық стиль
Ауызекі Көркем сөйлеу стилі әдебиет стилі
Мәтіндердің ғылыми, ресми іс-қағаздар, публицистикалық стильдері
Ресми іс қағаздары тілінің сөз бедері
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ РЕСМИ ІС ҚАҒАЗДАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ
Ресми және бейресми ұйымдар
Публицистикалық стильдің тіл ерекшеліктері
Қарым қатынасты модельдеу
Педагогикалық қарым қатынас стилі
КОМАНДАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ
Пәндер