Кездейсоқ сандар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Кездейсоқ айнымалы ұғымын қарастыру. Кездейсоқ
айнымалымен жұмыс істейтін процедуралар мен
функциялар. Тармақталу алгоритмін орындайтын
программаны құру.

Орындаған: ВТ-405 тобының
студенті Оразбаев Е.Н.
Кездейсоқ сандар

Бағдарламалау тілдерінде белгілі бір аралықта
кездейсоқ сандарды алу үшін орындалатын
функциялар қарастырылады. Дегенмен шындыққа
келгенде бұл кезде кездейсоқ сандар емес, псевдо
кездейсоқ сандар орындалады және олар нақты
формуламен есептеледі.
С++ тілінде кезедейсоқ айныларды rand() функциясы арқылы
алуға болады және ол тілдің стандартты функциялар қатарына
жатады. Бұл функция ешқандай параметрлерді қабылдамайды.
Rand() функциясы 0-ден rand_max аралығындағы кездейсоқ
сандарды береді. rand_max - кітапханасында
анықталған тұрақты.
Көп жағдайда біз 0-ден rand_max аралықтағы сандарды қажет
етпейміз. Мысалы, тиынды лақтырған кезде, екі жағдай ғана
орындалуы мүмкін, яғни керекті интервал - 1-ден 2-ге дейін. Бұл
жағдайда кездейсоқ сандар аралығын өзгерту қажеттілігі туындайды.
Аралықты өзгерту үшін бөліндіден қалдық табу "%"операциясын
қолдану қажет.
Сонымен [a,b] аралығындағы кездейсоқ санды шығару үшін мына
формула жазылады:
Rand() % аралық_ұзындығы + жылжу
аралық_ұзындығы b-a+1 формуласымен анықталады, ал жылжу a
Мысалы, 30 және 50 сандары арасында ғы кездейсо қ санды
шығару есебі
Программаны әр ретте орындаған кезде, кездейсоқ сандарды
алу үшін С++ стандартты кітапханасындағы srand() функциясын
қолдану қажет.
srand() функцясы unsigned немесе unsigned int типіндегі бүтін
типті аргументті қабылдағаннан кейін кездейсоқ сандарды
шығаруды орындайы.
Кездейсоқ сандардың шығарылуы (рандомизация) авматты
түрде болу үшін, яғни srand() функциясында әр ретте аргументті
ауыстырмау үшін, 0 аргументпен time() функциясын қолдану
қажет. time() функциясын қолдану үшін атау файлын
енгізу қажет.
Time функциясының прототипі

Берілген функция ағымдағы уақытты секундпен қайтару үшін,
оны NULL параметрімен шақыру қажет:
Тармақталу алгоритмдері
Тармақталу процестері бар алгоритмдерді  ұйымдастыру үшін  шартты
операторлар  пайдаланылады. Тармақталу белгілі шарттың орындалуы 
немесе орындалмауына  байланысты атқарылады. 
Тармақталған алгоритмдер – алгоритмде арифметикалық теңсіздік
пен теңдік түрінде берілген логикалық шарт тексеріледі. Логикалық
шарт тексеріледі, егер орындалса, онда 1 – жолмен, ал егер
орындалмаса, онда 2-ші жолмен жүзеге асады да, соңында екі тармақ
бірігеді. Мұндай алгоритмдерді шарт тексеру, яғни тармақталу
алгоритмдері деп атаймыз.
Блок схемасында шарт тексеру блогы – ромб қолданылады. Тармақталу операторы
көрсетілген шартқа тәуелді құрамына кіретін операторлардың орындалуын немесе
орындалмауын қамтамасыз етеді. Тармақталған алгоритмдерді бағдарланған кезде
мынадай қызметші сөздер қолданылады: if- егер , then– онда , else- әйтпесе.

Шарт
бөлімдері

Сол жақ Салыстыру Оң жақ
бөлігі таңбасы бөлігі
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Талаптардың кездейсоқ процестері мен ағындарын моделдеу
Кездейсоқ айнымалы ұғымын қарастыру. Кездейсоқ айнымалымен жұмыс істейтін процедуралар мен функциялар. Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру
Кездейсоқ айнымалы және тармақталған алгоритм
Электрондық генераторлар
Ықтималдылықтар негізгі түсініктері. Оқиғалар суммасы. Бірікпеген оқиғалар үшін күрделі ықтималдылықтар
ЫҚТИМАЛДАР ТЕОРИЯСЫ
Модельдеу объектісі
Ғылыми зерттеулердің соңғы нүктелері клиникалық (шынайы) және суррогатты (аралық) ақырлары
Rsa алгоритмі
Тізімдерді шығару тәсілдері
Пәндер