Асинхронды және синхронды ақпаратпен алмасу принциптері
Презентация қосу
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Асинхронды және синхронды
ақпаратпен алмасу
принциптері

ОРЫНДАҒАН: Талапбеков Р.Е.
ТЕКСЕРГЕН:Жаксыгулова Д.Д.

СЕМЕЙ
2015
КІРІСПЕ
Ақпаратты шындығында да ғылыми ұғым
ретінде қарастыруға болады. Өйткені бұған
дейін ақпараттың кұрылымы мен қасиеттері
барлық ғылым салаларында зерттелінді.
Мысалы, физика - ақпарат таситын
сигналдардың қасиеттерін зерттейді.
Табиғаттағы көптеген құбылыстардың
сигнал шығаратыны белгілі. Ал тіркелінген
сигналдар белгілі бір мәліметтерді құрайды.
Мәліметтер түрленіп, тасымалданып,
әдістердің көмегімен қолданыс табады.
Мәліметтер мен әдістердін өзара әсерлесуінен
ақпарат түзіледі
Микропроцессорлық жүйеде ақпарат тасымалдаудың
үш әдісі бар:
асинхрондытер, сигналдар кез келген уақытта
тасымалданады;
синхронды, сигналдар уақыттың қатаң бір
периодтарында ған тасымалданады;
аралас, байттар асинхронды түрде тасымалданады,
ал байт ішіндегі биттер синхронды түрде
тасымалданады.
АҚПАРАТПЕН АЛМАСУ
ПРИНЦИПІ

Асинхронды Синхронды
АСИНХРОНДЫ
Ақпаратпен алмасу прициптері синхронды жəне
асинхронды режимде іске асады. Асинхронды
берілуде əр байттың алдында, жіберілулердің келіп
бастағандығы туралы қабылдағышқа сигнал
беретін старт биттер болады және процесс
аяқталғаннан кейін хабар беруші стоп биттер
болады
Асинхронды берілісте қосымша
байланыс қажет емес. Мұнда деректердің
берілісі фиксирленген ұзындықта (әдетте
байттермен) үлкен емес блоктармен жүзеге
асады. Қабылдағышты синхрондауға
әрбір берілетін байт алдында қосымша
бит жіберіледі – стартбит, сосын берілген
байттан кейін – тағы бір қосымша бит –
стопбит. Синхрондау үшін старт бит
пайдаланады.
СИНХРОНДЫ
Алмастырудың синхронды режимі
байланыс каналының тұрақты
белсенділігін білдіреді. Алмастыру ол
өзінен кейін ақпарат биттердің ағымы
жүретін синхробайттан басталады.
Егер жібергіште жіберілетін
ешқандай ақпарат болмаса ол
синхрондық байттардың үздік
жіберілуі үзілісін толықтырады.
Бірақ синхронды режимде
қабылдағыштың жіберушісімен бірге
сыртқы синхронизация қажет, себебі
жиіліктің аз ғана істен шыққанының
өзі қабылданып жатқан деректердің
бүлінуіне əкеп соғады
Ең көп тарағандарға мынадай өзі
синхрондағыш кодтар жатады:
• NRZ – коды (нольге қайтпайтын код):

• RZ – коды (нольге қайтатын код);

• Манчестер коды;

• Деңгейді кезегімен инверсиялайтын
биполярлы код (мысалы, код AMI);
Синхронды беріліс тұрақты
желіліктегі импульстерді синхрондағыш
(ИС) беріліс үшін байланыстың
қосымша желісінің болумен
өзгешеленеді.
Таратқышпен байланыс желісіне бит
деректерді беру және қабылдағышпен
ақпараттық сигналдарды таңдау ИС
пайда болған сәттен жасалады.
Синхронды берілісте синхрондау сенімді
түрде жүзеге асырылады, алайда ол
қымбаттау түседі – байланыстың
қосымша желісінің қажеттілігімен.
ҚОРЫТЫНДЫ
Ақпаратты алмастыру – бұл байланыс
каналдары арқылы алыстағы
компьютерлермен ақпарат алмасу болып
табылады.Принциптері бойынша
асинхронды және синхронды болып
бөлінеді.

Ұқсас жұмыстар
Ақпаратпен алмасу принциптері мен режимдері
Ақпаратты синхронды және асинхронды алмасу
Электроқозғалтқыштарды пайдалану
Информатика мұғалімі
Жыныстық цикл
Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар рөлі. Акт саласындағы стандарттар
Асинхронды электрқозғалтқышты қосқыш розетка көмегімен қосу өндірістік сабақ
Web-сайттардың қазіргі заманғы динамикалық мазмұнын жобалаудың құралдары
Оффлайн режимдегі оқыту
Статор орамасы
Пәндер