Шырайгүл


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ШЫРАЙГҮЛ.

Орындаған:Қариполданов Б.Қ
Топ:АГ-213
Тексерген:Джаманова Г.Е
Жоспар
Шырайгүл және оның құрылысы
Шырайгүлдің таралуы аймақтары.
Жылыжайда өсіру технологиясы.
Шырайгүлді сәндік мақсатта
пайдалану.
Қорытынды.
Пайдаланылған әдебиеттер.
Шырайгүл және оның құрылысы.
Петуния (шырайгүл, лат. Petunia) – биіктігі 10 см-ден 1 метрге
жуықтайтын көпжылды қ өсімдіктерді ң бірі. Петуния атауы
португал тілінен аудар ғанда «темекі, шылым» дегенді білдіреді.
Сабақтары түзу және екі үш өркеннен
дамиды. Олардың ішінде аласа (20-30
см),сонымен қатар (60-70 см) биік т үрлері
кездеседі. Жасаушы өркендері домала қ,
жасылтым, сары сызықтармен. Жапыра қтары
түрі, пішіні, көлемі жағынан әрт үрлі болып
келеді.
Гүлі қарапайым, ірі, көбенесе жеке дара
болып келеді. Гүл таба қшасы бес б өліктен
тұрады. Шырайгүл тұқым өте ұса қ болады .
Шырайгүлдіңң таралу аймақтары.
Оңтүстік Американың
тропикалық аймақтарынан тарқа ған
шырайгүлдің табиғи түрлері
Бразилия, Боливия, Аргентине ж әне
Уругвайда өседі.
Шырайгүлді жылыжайда өсіру технологиясы.
Шырайгүлдің тұқымы көктемге дейін
сатылып алынады. Ал топыраққа қақаған қыста,
қаңтар айында егіледі. Шырайгүлдің тұқымы өте
ұзақ өніп, көктейді. Бұл уақытта оны үнемі
қопсытып, қажетті қоспалармен тыңайтылған суды
құйып тұру керек. Ал наурызда өте кішкентай
өскіндерді жеке стакандарға сиретіп отырғызады.
д а
а й
ы ж
л р у
ы өсі
Ж
Шырайгүлді сәндік ма қсатта паудалану.
Көгалдандыру ‒ қала, ауыл, т.б. елді мекендерде ауаны
тазарту, көлеңкелеу үшін а ғаш, б ұта, г үл, к өгал өсіру. Құрылыс
аяқталғаннан кейін жүргізілетін к өгалдандыру ж ұмыстары
мекен жайларға әсем көрініс береді, шудан, к үннен, ша ңнан, т.б.
қорғайды, санитарлық-гигиеналы қ р өл ат қарады.
Бағбандардың өмірінде шырайг үл үлкен р өл ат қарады.
Қазақстанда үлкен, түрлі-түсті әдемі г үлшана ғы бар
шырайгүлді қала к өшелерін, саяба қтарды, үйді ң ауласы мен
қылтималарды безендіру ма қсатында отыр ғызады .
ШЫРАЙГҮЛМЕН КӨШЕЛЕРДІ
ӘСЕМДЕЙДІ.
ШЫРАЙГҮЛДІ ОТЫРҒЫЗУ
СЫЗБАСЫ.
ШЫРАЙГҮЛДІ ҚЫЛТИМАЛАРДА
ӨСІРУ.
Қорытынды.
Кең байтақ жеріміздің қай өңіріне барсақ та,
көздің жауын алатын, сол өлкеге т ән ерекше флора
әлемін көруге болады. Өсімдіктер « өмірін»
зерттеушілер қазіргі та ңда Қаза қстан аума ғында
ағаштың 68, бұтасын өсімдіктерді ң 266, к өпжылды қ
өсімдіктердің 2 598, біржылды қ өсімдіктерді ң 849
түрі кездесетінін айтуда. Будандастыру үрдісіні ң
пайда болуынан бастап жыл санап өсімдіктерді ң
түрлері мен т үстері артып келеді. М әселен, бір ғана
шырайгүлдің 15-тен 40-қа жуы қ т үрі бар. Демек
шырайгүлдің еліміздің әдемі к өрінуіне өте мол үлес
қосады.
Пайдаланылған әдебиет.
1. Карпачевский М.Л., Яницкая Т.О., Ярошенко А.Я. Основы
устойчивого лесо-управления: учебное пособие для вузов. — М.:
Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2009
2. Лесной план Саратовской области. Библиотека электронных
ресурсов Правительства Саратовской области. - Саратов, 2008.
3. Оценка и сохранение биоразноооб-разия лесного покрова в
заповедниках Европейской России / Л.Б. Заугольнова и др. — М.:
Научный мир, 2000.

Ұқсас жұмыстар
Балалар үйі аумағында Шырайгүл гүлден гүлзарлар құру
Алқалар тұқымдасы
Көп гүлді
Шырайгүл құрылысы. Жылыжайда өсіру технологиясы. Сәндік мақсатында пайдалануы
Петуния ( шырайгүл)
Петуния гүлін жылыжайда күтіп баптау
Алқа тұқымдастар - кіріккенкүлтелі өсімдіктер
Алқа тұқымдастары
Гүлзар
Пәндер