Қазақстандағы экспорт және импорт жағдайы
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ

Тақырыбы: « Қазақстандағы экспорт және
импорт жағдайы »

Орындаған:Қалелов Т.
Тексерген: Темиргалиева А.С.

Тобы: ГУ-307

Семей 2015 жыл
«Бізге ауқымды міндет
— бәсекеге қабілетті
жағынан әлем елдері
ішіндегі көшбастаушы
елу елдің санатына ену
міндетін шешу қажет.
Бұл мақсатқа жете
алуымыз көбіне
қаржыгерлерімізге
байланысты».
Н.Ә. Назарбаев

Қазақстан Республикасының сыртқы сауда айналымы 2014
жылғы 1-тоқсан ішінде 26,9 млрд. АҚШ долларын құрады
және 2013 жылғы ұқсас кезеңмен салыстарғанда 10,2%-ға
өсті, оның ішінде экспорт 21,4 млрд. АҚШ долларға (өсуі
15,6%) және импорт 5,5 млрд. АҚШ долларға (төмендеуі
6,5%).
Қазақстандық экспорттың құрылымында негізгі үлесті шикізат
тауарлары құрайды: мәселен экспорттың барлық көлемінен
минералдық өнімдер 87,1% және металлургиялық өнеркәсіп
өнімі 6,3%, сондай-ақ мал және өсімдік өнімдері, дайын азы қ-
түлік тауарлары - 3,1% құрайды.
ҚР тауар айналымы, млн. АҚШ доллар
Қазақстанның басты
тауарлық топтар бойынша
импортының құрылымы,
2013 жыл.
2014 және 2014-2015 жылдардағы қаңтар - наурыз айларына
АӨК өнімдері бойынша Қазақстан Республикасының
жалпы сыртқы саудалық тауар айналымы, мың АҚШ долл.

2014 жылғы 2015 жылғы 2015 жыл
Өнім Айналым 2014 жыл қаңтар- қаңтар- 2014 жылға,
наурыз наурыз %

Жалпы тауар
6 817 561,2 1 573 772,1 1 158 763,2 73,6
айналымы

Жалпы Экспорт 2 616 991,2 737 230,4 446 984,2 60,6
Импорт 4 200 570,2 836 541,7 711 779,0 85,1
Сальдо -1 583 579,0 -99 311,3 -264 794,8 266,6
Тауар
2 761 784,5 705 626,1 489 673,2 69,4
айналымы
Ауыл
Экспорт 1 480 229,2 465 515,1 244 826,9 52,6
шаруашылы
ғы өнімдері Импорт 1 281 555,3 240 111,0 244 846,3 102,0
Сальдо 198 673,9 225 404,1 -19,4 0,0
Тауар
4 055 776,9 868 146,0 669 090,0 77,1
айналымы
Қайта
өңделген Экспорт 1 136 762,0 271 715,3 202 157,3 74,4
өнімдер Импорт 2 919 014,9 596 430,7 466 932,7 78,3
Сальдо -1 782 252,8 -324 715,4 -264 775,4 81,5
2014 және 2015 жылдардағы қаңтар - наурыз айларындағы
қайта өндіруші кәсіпорындардың ақшалай көріністегі өндірісі, млн.
теңге Өндіріс
2015 ж. 2015 ж.
Өнімдердің атауы 2014 жылғы 2015 жылғы 2014 ж- 2014 ж-
қаңтар- қаңтар- ға. %* ға. %**
наурыз наурыз
Тамақ өнімдерін өндіру 216 030 225 844 98,4 104,5
Етті қайта өңдеу және консервілеу және ет
өнімдерін өндіру 29 872 34 531 102,7 115,6

Балықты, шаян тәрізділерді және
былқылдақ денелілерді өңдеу және 2 376 2 878 120,1 121,1
консервілеу
Жемістерді және көкөністерді қайта өңдеу
және консервілеу 12 702 12 125 93,5 95,5

Өсімдік және мал майымен тоң май өндіру 19 479 17 316 86,4 88,9
Сүт өнімдерін өндіру 34 531 35 415 100,6 102,6
Ұн тарту өнеркәсібіөнімдерін, крахмалдар
жәнекрахмал өнімдерін өндіру 50 268 54 256 104,2 107,9

Нан және ұн өнімдерінөндіру 32 326 34 259 98,4 106,0
Басқа да тамақ өнімдерін өндіру 30 018 28 715 89,5 95,7
Жануарларға арналғандайын азықтарды
өндіру
4 459 6 349 117,9 142,4

Сусындарды өндіру 43 373 46 231 98,5 106,6
ҚР ҰЭМ Статистика бойынша комитеттің мәліметіне сәйкес (индекстеумен)
** - индекстеусіз
2014 және 2015 жылдардағы қаңтар - наурыз айларындағы
өсімдік шаруашылығы шикізатының қайта өңделген өнімдерінің
өндірісі, экспорты және импорты, тонна
Импорттың
ішкі
Өндіріс Экспорт Импорт
Өнімдердің тұтынудағы
үлесі. %
атауы
2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015

Ұн, мың тонна 873 913 905 179 103,6 469 612,5 355 100,9 75,6 766,6 1 783,3 232,6 0,2 0,3

Жарма 14 956 11 473 76,7 2 336,9 826,8 35,4 1 779,9 4 074,7 228,9 12,4 27,7

Күріш 32 631 37 194 114,0 16 285,8 13 319,1 81,8 5 396,3 9 527,6 176,6 24,8 28,5

Қант 68 916 69 820 101,3 1 019,7 18,2 1,8 55 827,7 32 378 58,0 45,1 31,7

Өсімдік майы 74 007 66 991 90,5 7 210,6 7 811,0 108,3 15 547,4 38 588,4 248,2 18,9 39,5

Макарондар 38 269 30 137 78,8 5 304,4 4 153,0 78,3 6 128,5 6 937,0 113,2 15,7 21,1

Шырындар 37 840,9 25 864,4 68,4 290,1 261,9 90,3 9 910,3 7 255,5 73,2 20,9 22,1

Жеміс-көкөніс
2 545 3 652 143,5 42,9 59,9 139,6 15 080,0 15 244,7 101,1 85,8 80,9
консервілері

Маргарин 13 600 11 601 85,3 1 686,3 2 134,4 126,6 5 441,7 6 330,9 116,3 31,4 40,1

Шоколад 20 799 15 220 73,2 2 358,7 2 464,4 104,5 12 146,4 10 230,5 84,2 39,7 44,5
Кондитерлік
өнімдер және 21 169 21 451 101,3 1 194,5 1 406,3 117,7 17 771,4 1119 938,3 112,2 47,1 49,9
печенье
2014 және 2015 жылдардағы қаңтар - наурыз айларындағы
мал шаруашылығы шикізатының қайта өңделген өнімдерінің
өндірісі, экспорты және импорты, тонна
Импорттың
ішкі
Өндіріс Экспорт Импорт
тұтынудағы
Өнімдердің атауы үлесі. %
2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015

Шұжық өнімдері 9 444 9 643 102,1 29,8 92,7 311,1 7 169,3 7 221,5 100,7 43,2 43,1

Ет және ет-өсімдікті
1 743 1 595 91,5 85,0 83,6 98,4 944,7 1 042,9 110,4 36,3 40,8
консервілер

Өңделген сұйық
108 236 102 726 94,9 8 115,4 765,5 9,4 8 481,5 11 272,5 132,9 7,8 10,0
сүт және кілегей

Құрғақ сүт 23 52 226,1 428,1 37,1 8,7 7 080,14 5 746,8 81,2 106,1 99,7

Сары май 3 046 3 399 111,6 23,6 107,2 454,2 2 530,4 1 993,8 78,8 45,6 37,7

Ірімшік және сүзбе 5 146 5 087 98,9 62,9 289,7 460,6 4 994,8 21 179,9 424,0 49,6 81,5

Қойылтылған сүт
2 325 1 270 54,6 439,0 102,9 23,4 12 782,7 8 619,6 67,4 87,1 88,1
және кілегей
Қышқыл сүт
43 937 48 268 109,9 1 698,5 1 076,5 63,4 8 337,9 7 918,2 95,0 16,5 14,4
өнімдері
Балмұздақ 2 681 1 851 69,0 21,3 18,7 87,8 1 235,5 1 006,9 81,5 31,7 35,5
2014 және 2015 жылдардағы қаңтар - наурыз айларындағы
ауыл шаруашылығы өнімдері негізгі түрлерінің экспорт құрылымы

%
244 826,9 мың АҚШ
долл.

2015 60.9 9.3 9.1 20.7

47,4
%
465 515,1 мың
АҚШ долл.
2014 65.5 7.9 10.1 16.5

2015 Столбец1 * Басқалары - 50 752,6 мың $ немесе 20,7%
Зығыр тұқымы - 22 227,6 мың $ немесе 9,1% Арпа - 22 684,6 мың $ немесе 9,3%

* Басқалары - 76 915,3 мың $ немесе 16,5% Зығыр тұқымы - 47 055,8 мың $ немесе 10,1%
2014
Арпа - 36 702,3 мың $ немесе 7,9% Бидай - 304 841,3 мың $ немесе 65,5%

* - рапс, күнбағыс тұқымы, күріш
және т.б.
2014 және 2015 жылдардағы қаңтар - наурыз айларындағы
ауыл шаруашылығы өнімдері негізгі түрлерінің экспорт құрылымы

Столбец1 * Басқалары - 45 943,6 мың $ немесе 18,8%
Италия - 15 429,2 мың $ немесе 6,3% Қырғызстан - 17 068,2 мың $ немесе 7%
Қытай - 13 132,0 мың $ немее 5,4% Ресей - 18 802,3 мың $ немесе 7,7%
Тәжікстан - 39 080,3 мың $ немесе 16% Өзбекстан - 58 507,8 мың $ немесе 23,9%

224 826,9 мың АҚШ
долл.
2015 15.1 23.9 16.0 7.7 5.4 7.0 6.3 18.8
47,4
%
465 515,1 мың АҚШ
долл.
2014 18.6 9.1 7.6 9.0 9.7 10.4 5.5 30.2

* Басқалары - 140 405,0 мың $ немесе 30,2% Туркия - 25 427,8 мың $ немесе 5,5%
Әзербайжан - 48 480,1 мың $ немесе 10,4% Қытай - 45 082,8 мың $ немесе 9,7%
Ресей - 41 905,6 мың $ немесе 9% Тәжікстан - 35 484,3 мың $ немесе 7,6%
Өзбекстан - 42 176,4 мың $ немесе 9,1% Иран - 86 553,0 мың $ немесе 18,6%
* - Германия, Бельгия, Латвия және
т.б.
2014 және 2015 жылдардағы қаңтар - наурыз айларындағы
ауыл шаруашылығы өнімдері негізгі түрлерінің импорт құрылымы

%
244 846,3 мың АҚШ
долл.

2015 11.1 7.3 5.2 5.2 4.7 66.5

240 111,0 мың АҚШ %
долл.
2014 8.5 7.8 6.9 5.8 5.4 65.7

* Бас қ алары - 162 714,4 мың $ немесе 66,5% Қ ызанақ - 11 625,3 мы ң $ немесе 4,7%
201
Жүзім - 12 659,5 мы ң $ немесе 5,2% Кептірілген жеміс - 12 742,8 мы ң $ немесе 5,2%
Цитрус тұқ ымдары - 17 906,4 мы ң $ немесе 7,3% Алма, алмұрт - 27 100 мың $ немесе 11,1%

Столбец1 * Бас қ алары - 157 662,6 мы ң $ немесе 65,7%
201 Бас қ а да жаңғақ тар - 13 048,8 мы ң $ немесе 5,4% Темекі шикізаты - 13 989,9 мы ң $ немесе 5,8%
4 ІҚ М - 16 450,0 мың $ немесе 6,9% Цитрус тұқ ымдары - 18 655,2 мы ң $ немесе 7,8%
Алма, алмұрт - 20 304,5 мы ң $ немесе 8,5% 15
* - Сәбіз, шалқан, қызылша және т.б.
2014 және 2015 жылдардағы қаңтар - наурыз айларындағы
ауыл шаруашылығы өнімдері негізгі түрлерінің импорт құрылымы

* Басқалары - 90 722,0 мың $ немесе 37,1% Тәжікстан - 8 140,2 мың $ немесе 3,3%
Эквадор - 8 217,3 мың $ немесе 3,4% Пәкістан - 12 084,2 мың $ немесе 4,9%
Польша - 14 211,6 мың $ немесе 5,8% Ресей - 45 450,9 мың $ немесе 18,6%
Қытай - 35 721,9 мың $ немесе 14,6% Өзбекстан - 30 200,6 мың $ немесе 12,3%
244 846,3 мың АҚШ долл.

2015 12.3 14.6 18.6 5.8 4.9 3.43.3 37.1

2%
240 111,0 мың АҚШ долл.

2014 8.8 14.0 11.1 4.5 6.5 4.9 4.8 45.4

Столбец1 * Басқалары - 109 038,0 мың $ немесе 45,4%
Қырғызстан - 11 555,9 мың $ немесе 4,8% Иран - 11 704,8 мың $ немесе 4,9%2
АҚШ - 15 713,7 мың $ немесе 6,5% Польша - 10 788,3 мың $ немесе 4,5%
Ресей - 26 596,0 мың $ немесе 11,1%2 Қытай - 33 510,5 мың $ немесе 14%2
* - Эквадор, Нидерланды, Түркия, Канада және
т.б.
2014 және 2015 жылдардағы қаңтар - наурыз айларындағы
қайта өңделген негізгі өнімдердің экспорт құрылымы

%
202 157,3 мың АҚШ
долл.

2015 54.3 4.44.44.32.9 29.7

25,6
%
271 715,3 мың АҚШ
долл.
2014 49.6 10.9 3 6.9 2.9 26.8

Столбец1 * Бас қ алары - 59 949,8 мы ң $ немесе 29,7%
201 Шоколад - 5 916,8 мы ң $ немесе 2,9% Балық жон еті - 8 657,6 мы ң $ немесе 4,3%
5 Минералды су - 8 901,4 мы ң $ немесе 4,4% Мақ та талшығы - 8 914,5 мың $ немесе 4,4%

* Бас қ алары - 72 716,9 мы ң $ немесе 26,8% Шоколад - 7 766,4 мы ң $ немесе 2,9%
201 Балық жон еті - 18 655,9 мы ң $ немесе 6,9% К үнбағыс майы - 8 121,5 мы ң $ немесе 3%
4 Мақ та талшығы - 29 698,8 мы ң $ немесе 10,9% Ұ н - 134 756,0 мың $ немесе 49,6%
* - Солод экстракты, тамақ өнімдері,
шоколад және т.б.
2014 және 2015 жылдардағы қаңтар - наурыз айларындағы
қайта өңделген негізгі өнімдердің мемлекеттер бойынша экспорт
құрылымы
Столбец1 * Басқалары - 24 107,5 мың $ немесе 11,9%
Қытай - 6 004,2 мың $ немесе 3% Түркменстан - 7 773,0 мың $ немесе 3,8%
Ресей - 18 318,7 мың $ немесе 9,1% Тәжікстан - 18 346,6 мың $ немесе 9,1%
Қырғызстан - 21 303,6 мың $ немесе 10,5% Ауғанстан - 51 152,9 мың $ немесе 25,3%

202 157,3 мың АҚШ
долл.
2015 27.3 25.3 10.5 9.1 9.1 3.8 3 11.9

25,6
%
271 715,3 мың АҚШ
долл.
2014 25.4 20.1 10 8.5 15.4 4.2 4.5 11.8

* Басқалары - 32 152,0 мың $ немесе 11,8% Латвия - 12 310,1 мың $ немесе 4,5%
Түркменстан - 11 519,1 мың $ немесе 4,2% Ресей - 41 874,3 мың $ немесе 15,4%
Тәжікстан - 23 169,7 мың $ немесе 8,5% Қырғызстан - 27 133,7 мың $ немесе 10%
Ауғанстан - 54 506,1 мың $ немесе 20,1% Өзбекстан - 69 050,4 мың $ немесе 25,4%
* - Германия, Литва және т.б.
2014 және 2015 жылдардағы қаңтар - наурыз айларындағы
қайта өңделген негізгі өнімдердің импорт құрылымы

%
466 932,7 мың АҚШ долл.

2015 7.4 7.2 6.2 6 6 67.2

21,8
596 430,7 мың АҚШ %
долл.
2014 7.1 7.4 7.7 6.9 5.4 65.6

Столбец1 * Бас қ алары - 313 596,1 мы ң $ немесе 67,2%
201 Шай - 27 933,6 мы ң $ немесе 6% Солод экстракты - 28 009,2 мы ң $ немесе 6%
Күнбағыс майы - 29 162,2 мы ң $ немесе 6,2% Шоколад - 33 472,3 мы ң $ немесе 7,2%
5 Кондит. Ұн өнімдері - 34 489,8 мы ң $ немесе 7,4%

* Бас қ алары - 390 979,3 мы ң $ немесе 65,6% Шай - 32 290,2 мы ң $ немесе 5,4%
201 Сүт және кілегей - 41 070,7 мың $ немесе 6,9% Тамақ өнімдері - 45 843,5 мы ң $ немесе 7,7%
Шоколад - 43 919,2 мың $ немесе 7,4% Кондит. ұн өнімдері - 42 327,8 мы ң $ немесе 7,1%
* - этил спирты, ірімшік және сүзбе, шұжық
және т.б.
2014 және 2015 жылдардағы қаңтар - наурыз айларындағы
қайта өңделген негізгі өнімдердің мемлекеттер бойынша импорт құрылымы

Столбец1 * Басқалары - 117 728,9 мың $ немесе 25,2%
АҚШ - 8 542,1 мың $ немесе 1,8% Кения - 9 325,8 мың $ немесе 2%
Қытай - 12 332,9 мың $ немесе 2,6% Беларус - 13 917,5 мың $ немесе 3%
Индия - 14 568,1 мың $ немесе 3,1% Украина - 53 344,7 мың $ немесе 11,4%

466 932,7 мың АҚШ долл.

2015 50.8 11.4 3.132.621.8 25.2

21,8
%
596 430,7 мың АҚШ долл.

2014 49.8 8.7 2.54.6 2.63.12.6 26.1

* Басқалары - 155 755,0 мың $ немесе 26,1% Бразилия - 15 540,1 мың $ немесе 2,6%
Польша - 18 293,2 мың $ немесе 3,1% Қытай - 15 344,3 мың $ немесе 2,6%
Беларус - 27 528,7 мың $ немесе 4,6% Индия - 15 110,1 мың $ немесе 2,5%
Украина - 51 649,4 мың $ немесе 8,7% Ресей - 297 209,9 мың $ немесе 49,8%
* - Германия, Франция және т.б.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒ
А

Ұқсас жұмыстар
«Қазақстан Республикасының экспорт және импорт жағдайы.»
Қазақстан Республикасының экспорт және импорт жағдайы туралы
Қазақстан Республикасындағы экономика
ҚР Экспорты мен Импорты
Валюталық саясат
Халықаралық қатынастар жүйесіндегі ҚАЗАҚСТАН
СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚАРЖЫ
Германияның Әлеуметтік жағдайы
Қазақстан Республикасының макроэкономикалық көрсеткіштері
ЛАТВИЯ МЕМЛЕКЕТІ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫМЕН БАЙЛАНЫСЫ
Пәндер