Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу БоксУилсон әдісі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Параметрлерді сырттай реттейтін
үздіксіз культивирлеу Бокс-
Уилсон әдісі .
Орындаған:Бейбітбек Н.Б.
Тексерген: Қабденова А.Т
ЖОСПАРЫ:

Биотехнология термині

Биотехнологияның даму тарихы

Биотехнологияны қолданатын
аумағы және оның деңгейі,мәні
мен мақсаты

Қолданатын сфералары және
болашақта мақсаты
БИОТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИНІ
Биотехнология (bios - тіршілік; thechne-өнер, шеберлік;logos-
ғылым) – тірі ағзалар мен биологиялық үрдістерді өндірісте
пайдалану; экономикалық құнды заттарды алу үшін ген және жасуша
деңгейінде өзгертілген биологиялық объектілерді құрастыру
технологиялары мен пайдалану жөніндегі ғылым және өндіріс саласы.
Биотехнологияның негізгі объектісі - тірі жасушалар, атап
айтқанда жануар, өсімдік текті жасушалар және микробтар немесе
олардың биологиялық белсенді метаболиттері.
Биотехнология терминін алғаш рет 1919 жылы Венгерлік К.Эрекки
тірі организмдерден дайын өнімді бөліп алу жұмыстарын белгілеу
үшін қолданған. Биотехнология деп – тірі организмдерді және
биологиялық жүйелер мен процестерді адам баласының ма қсатына
сай өндірісте қолдануды түсіндірді.
Молекулалық Микробиология
биология
Генетика Цитология
Биохимия Зоология

Биотехнология
Луи Пастер-Микробиология ғылымының көрнекті қайраткері және
осы ғылымының негізін қалаушы француз оқымыстысы Луи Пастер
(1822— 1895) өзінің зерттеулерінін, нәтижесінде табиғатта және
өнеркәсіпте кездесетін ашу процестері микроорганизмдердің әсерінен
болатындығын дәлелдеді.Сөйтіп, ол микробиологияда физиологиялық
бағыттың негізін қалады.Осы кезге дейін спирттік ашу процесі ж әне
түрлі органикалық қалдықтардың шіруі таза химиялық жолмен жүреді
деген пікір үстем болып келді. Әсіресе бұл пікірді қолдаған атақты неміс
химигі Ю. Либих еді. Л. Пастер ашу процесінің табиғатын жете зерттей
отырып, бүл құбылыстың микроорганизмдер қатысымен жүретінін
дәлелдеді.
Алғаш рет «биотехнология » терминін 1919 жылы венгр инженері
Карл Эрике қолданған. Ол шошқаларды қант қызылшасымен
қоректендіру кезінде олардың өнімдерінің жоғарылауын байқаған.
1971 жылға дейін «биотехнология» термині тек қана тамақ өнеркәсібінде
ғана қолданылып келді.
Голланд ғалымы Е Хаувик биотехнологиның дамуын 5
кезеңге ажыратты.

Пастерге дейінгі кезең (1685жыл)

Пастерлік кезең (1868-1940)

Антибиотиктер кезеңі (1940-1960)

Биосинтез кезеңі (1961-1975)

Жаңа биотехнология кезеңі (1973)
Пастерге дейінгі дәуір (1865 жылға дейін) бұл кезеңде
биотехнологиялық әдістермен сыра, шарап, ірімшік, нан, йогурт, айран
түрлі ферментті тағамдар алынды.
Пастер дәуірі (1865 – 1940 жылға дейін) микроа ғза продуценттері
анықталып, бұл этанол, бутанол, ацетил, лимон қышқылы к өптеген
вакцина өндірісін құруға, аэробты микроағза ағынды суларды
биологиялық тазалау процестерін ұйымдастыруға мүмкіндік берді.
Антибиотик дәуірі (1940 – 1960 жылға дейін) пенициллин,
стрептомицин т.б антибиотиктер ашылып, жануарлар клеткасын
культивирлеу технологиясы және вирусты вакцина алу, стероидты
гормондарды биотрансформациялау технологиясы қолға алынды.
Антибиотиктен кейінгі дәуір (1960 – 1975 жылға дейін) аминқышқылын мұнай
парафиніндегі микробиологиялық белокты жуғыш ұнтақта қолданылатын ферменттер
алу технологиясы құрылды. Глюкоза – фруктозалы сироп алынатын ферменттерді
иммобильдеу (тасымалдағыштарға бекіту) технологиясы зерттеле бастады. Ағынды
суды аэробты тазалауға биогаз ала отырып қатты қалдықтарды анаэробты тазалау
қосылады. Полисахаридтерді микробиологиялық әдіспен алу әдісі ашылды. Бұл
дәуірде газ бөліну және жалпы автомобильге жанармай ретінде технологиялық
спиртке басқа назар аударады. , дәрумендерінің сонымен қатар ет алмастырғыш
ретінде қолданылатын мицеллиалды – микроскопиялық саңырауқұлақ микропротеин
микробиологиялық технологиясы құрылды. Ғалымдар дәрілік өсімдіктердің мол
қорын пайдалана отырып, бағалы дәрілік зат биотехнология өндірісінде оқшауланған
өсімдік клеткаларын культивирлеуді қолға алды. Бұл дәуірге мысты және мырышты
кен қазбаларын бактериалды сілтісіздендіру жатады.
Жаңа биотехнология дәуірі (1975 жылдан кейін )
кезең микроағза геномын бағытты түрде өзгертіп,
өсімдік, жануар геномынан алынған көшет
тасымалдауға мүмкіндік берді. Гендік инженерияны
зерттеу сипаты – бұл адам инсулині, интерферон,
самотрофты өсу гармонынан микробиологиялы қ
технология жасау ға негіз болды. Көптеген әр т үрлі
диагностикалық препараттарға негіз болатын
моноклональді антидене алу ға мүмкіндік беретін,
гибридомды технология жасалынды. Бағытты т үрде
геномды қайта құру жүзеге асыратын трансгенді
өсімдіктер, жануарлар алынды. Қарастырылған
биотехнологиялық өндіріс негізі. Биотехнология
көмегімен бүгінгі таңда өнімдердің мол санын
алуға мүмкіндік беріп, қарқынды даму үстінде.
БИОТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНАТЫН АУМАҒЫ ЖӘНЕ
ОНЫҢ ДЕҢГЕЙІ,МӘНІ МЕН МАҚСАТЫ

Биотехнологияның мәні мен мақсаты
- күрделі молекулалардың көздеген өзгерісі үшін клетканы немесе
олардың қарастырған бөлшектерін алу;
- культивирленетін организмге ауысуда бас қа реакцияда бай қалатын
дайын өнімнің жиналуына клетканың алмасу жолын активтендіру
және қолдау;
- клеткалық және ген инженериялық әдіспен өзгерген тұқым қуалайтын
организмнің табиғи түрін культивирлеуде, дайын өнімні ң максималды
шығымына жеткізу мақсатында, биотехнологиялы қ процесті аппаратуралы қ
өңдеуді оптимизациялау және жаңарту;
БИОТЕХНОЛОГИЯ САТЫСЫ НЕМЕСЕ
ДЕҢГЕЙІ
Көптеген биотехнологиялық өндірістерде қазіргі кезге дейін сәйкес
келетін микроорганизмдердің жасушасын қолдану негізделген және
көптеген осындай өндірістер жұмыс жасауда. Демек, бұл
биотехнологиялық процестің жасушалық деңгейі деп аталады. Мұндай
жолмен бастапқы жасушаның гибридтік тұқым қуалауымен потенциальды
активтілігін жоғарылатуды іске асыруға болады.
Ген инженерия үлкен мүмкіндіктерді ашуда. Бұл молекулярлы қ де ңгей
1972 (АҚШ-та) Бергта бірінші ДНК рекомбинатын құрды.
БИОТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ҚОЛДАНАТЫН
АУМАҒЫ
- энергия көзі (күн сәулесі –энергия биомассасы)
- тамақ, шырындар (шарап,спирт,сүт қышқылды өнімдер,
консервілеу және т.б.)
- химиялық жолмен өңдеу және өнімді тазарту;
- химиялық тұрмыстық өнімдер(желім,бояу,талшық,пигмент
және т.б.);
- химиялық өндірістерге арналған көміртегін құрайтын шикізат;
- биосинтез процесі және деградация;
- қоршаған ортаның жағдайын бақылау;
- денсаулық сақтау (интерферон өндірісі, моноклональды
антидене, датчиктер және т.б.);
- аналитикалық химияға арналған аспаптар;
- минералды шикізатты өңдеу және оларды бөліп алу және т.б.
Биотехнология сфералары

Медиц
иналық АЗЫҚ
өнімде -ТҮЛІК
ӨНДІРУ
р
өндіру

Ауыл
ӨНДІРІСТ шаруашы
ІК лығы
селекция
ҚОЛДАНАТЫН СФЕРАЛАРЫ ЖӘНЕ
БОЛАШАҚТА МАҚСАТЫ
Тамақ биотехнологиясы
Микроорганизмдердің тіршілік ету қабілетін және ертеден белгілі д әстүрлі әдісті сыра ашытуда,
сүт қышқылды өнімдерді және ашытқы алуда қолданған. Ғылымның дамуына байланысты
екі бағытта жаңарды:
- биореактордағы өсімдіктердің және жануарлардың клеткасынан, микроорганизмдер өндірісіні ң
шығымы, ауылшаруашылығының өндірісіне қарағанда шығымы жоғары.
- биотехнологиялық процестердің өнімділігінің жоғарылауы ген инженерия әдісін қолданудың
арқасында.
МЕДИЦИНАЛЫҚ БИОТЕХНОЛОГИЯ

Ген инженериясының жетістігінің арқасында медициналық
биотехнология дами бастады, мысалы генді клондау жолымен гармонны ң
өсуі және интерферон, инсулин алу терапияда кеңінен қолданылады ж әне
әртүрлі ферменттер диагностикасында. Болашақта биоэлектрохимияны ң
жетістігінде қолданатын болады, мысалы, глюкоза құрамын аны қтаушы,
қанның жеке компоненттерін анықтаушы арнайы датчиктерді құрайды.
АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ
БИОТЕХНОЛОГИЯСЫ
Қазіргі жағдайда ауыл шаруашылық биотехнологиясын қолдану әр т үрлі:
-биотехнологиялық өнім алу үшін шикізат ретінде ауылшаруашылы ғыны ң қалды ғын ж әне өнімін
қолдану: спирт, шарап,сыра, энергия. Б ұл ба ғытты ң дамуы үшін әрт үрлі субстратты ң ыдырау
кинетикасын және процестегі микроорганизмдерді ң р өлін м ұқият о қып зерттеу керек;
-ветеринарияда вакцина мен қанның сары суын алу үшін биотехнологияны қолдану;
-мал азығын алу: (АВК) азықтық витамин концентратын, ашыт қы массасы;
-ауылшаруашылық культурасының өнімділігі мен сапасын жа қсартуды ң жа ңа әдісі;
-дәстүрлі тыңайтқыштың орнына азотты биологиялық фиксациялау әдісін қолдану;
-пестицидтің орнына биологиялық бақылау әдісін қолдану.
Болашақта ауылшаруашылық биотехнологиясы - б ұл гендік инженерияны қолдануды ң барысында
өсімдіктің қасиетін жақсарту.
Ауыл шаруашылығында қолданылуы
ӨНДІРІСТІК БИОТЕХНОЛОГИЯ

Энергетика: күн биомасса энергия. Болашақта биоотын элементі құрылатын болады, мысалы, ашу
кезінде пайда болатын сутегі, сутекті-оттекті элементінде қолданылады.Биомассада күн
сәулесі жарығының конверсиясының эффективтілігін жоғарылату қажет ( бұл 1-2% болады).
Сонымен қатар фотосинтездеуші микроорганизммен (көк-жасыл балдырлар) Н2О ыдырату
арқылы Н2 алуға болады. Мұнай алу өндірісінде БАЗ немесе полимерлер тәрізді
микроорганизмдерді қолданудың болашағы зор.
Материалдар:
- өндірістік шикізат алуды дамытуда биотехнология іс-әрекет жасайды, мысалы мұнайды;
- көптеген материалдар өндірісі үшін микроорганизмдерді қолданады, мысалы пластмасс;
- микроорганизммен бүлінуден әртүрлі заттарды қорғау әдісі жасалуда;
- руданы микробиологиялық сілтілеу.
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БИОТЕХНОЛОГИЯ

- Ертеден белгілі қалдықты өңдеуде және ағын суды тазартуда
микробиологиялық әдіс кеңінен қолданылуда.Катаболиттік әдіспен жасанды құрылған немесе
ертеректен белгілі микроорганизмді қолдану - болашағы.
- Қоршаған ортаны бақылау және мониторингке арналған биодатчиктер.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Бегімқұлов Б. Молекулалық генетика және биотехнология негіздері.
Алматы.Білім, 1996.200б.
2. Артамонов В.И. Биотехнология-агропромышленному комплексу. М.: Наука,
1989, 158с.
3. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии. М.:
«АСАДЕМА», 2003г. 568с.
4. Беккер М.Е. Введение в биотехнологию. М.: «Пищевая промышленность».
1976г. 272с.
5. Егорова, Т.А. Основы биотехнологии: учебное пособие для высш. пед. учеб.
заведений/ Т.А. Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина. – 2-е изд., стер. –М.:
Академия, 2005. – 208 с.

Ұқсас жұмыстар
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі. Вставка диаграммы
Үздіксіз культивирлеу
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс­Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу және Бокс-Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу туралы ақпарат
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі жайлы
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу. Бокс – Уилсон әдісі жайлы ақпарат
Бокс-Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу
Ферментация процесі туралы
Пәндер