Жасушалық инженерия
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ
атындағы МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ

Тақырыбы:
Жасушалық инженерия

Орындаған: Садуан С.
Тексерген: Жилкыбаева С.
ЖОСПАР
Жасушалық инженерия
Жасушалық инженерияның ауыл шаруашылығындағы маңызы
Жасушалық инженерияның жетістіктері
Жасушаны қайта құрастыру
Жасушалық инженерия әдісімен
Өсімдікті алу
Протопластарды бөліп алу
АСУШАЛЫҚ ИНЖЕНЕРИ
Жасушалық инженерия жоғары сатыдағы организмдердің, өсімдіктер мен
жануарлардың жеке жасушаларын және ұлпаларын жасанды көректік орта
жағдайында өсіру. Жасушалық инженерия әдісі арқылы бір
жасушаның ядросын екінші жасушаға көшіру және ядросыз жасушаларды
өсіріп алуға болады. Жасаңды көректік ортада, яғни "in vitro" (жасанды)
жағдайында жануарлардың (ит пен мысықтың, тышқан мен адамның)
гибридтік жасушасын алған. Жануарлар жасушасын коректік ортада ұза қ
өсіруге болады.
ЖАСУШАЛЫҚ
ИНЖЕНЕРИЯНЫҢ
АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА
ҒЫ МАҢЫЗЫ
Біріншіден,
есімдіктердің кез
келген органдарынан
Екіншіден, осы әдіспен
жасушасын алып,
бір жылда 1 млн есімдік
коректік орта
алуға болар еді.
жағдайында өсіріп,
тұтас өсімдік алуға
болады. 

Үшіншіден, жасушалық
биотехнологияға
негізделген жасанды Төртіншіден,
коректік ортада өсімдіктерді клондық
синтезделетін көбейтуге және
экономикалық маңызды сауықтыруға болады.
косымша заттарды
алуға болады.
ЖАСУШАЛЫҚ
ИНЖЕНЕРИЯНЫҢ
ЖЕТІСТІКТЕРІ
1997—1999
нд ағы ы
жылдары н а ты а лт
зли мдар ы
жануарлар а Ро ы ы ң
д л д
инженериясын гл ия ң ғ а қ қо й
vi tro"
Ан утты а улы н "in ктес
зерттейтін ти т с с ы т е
инс астағы асуша анасы
ғалымдар үлкен ж і ң ж і ріп,
табысқа жетті.  л і ні н а ө с
лд ы.
же айын пақ д а
жағ
д ұр

Жапон елінде осындай өдісті қолданып,
ірі қара малдың тұқымын, Оңтүстік
Африка мен АҚШ-та кұрбақа мен
тышқанның дараларын шығарды.
Қытай ғалымдары
Қазақ мемлекеттік
андрогендік
ұлттық
гаплоидтер
университетінің өсімдікте
р физиологиясы және негізінде күріштің,
биохимия кафедрасында бидайдың,
бидай мен арпа жүгерінің, қара
тозаңқаптарын өсіру бидайдың,
жұмыстары табысты арпаның, т.б.
жүргізілді. Гаплоидтік дақылдардың
регенерант өсімдіктер сорттарын
алынды.
шығарды.
"In vitro" жағдайында
сауықтыру әдісін қолдану
арқылы шаруашылықта
пайдаланатын картоптың
барлық бағалы сорттарын
шығаруға болады.
ЖАСУШАНЫ ҚАЙТА ҚҰРАСТЫРУ

Жасушаны қайта құрастыру (реконструкция) – жасушаның
құрамына кіретін ядроны, цитоплазманы,
митохондрияларды, хлоропластарды, хромосомаларды бір
жасушадан басқа жасушаға көшіру негізінде мүлдем жаңа
жасушаны жасау. Осындай әрекеттер нәтижесінде ядролық
және цитоплазмалық гендер тіркестігі әдеттегідей емес, тіпті
өзгеше жасушалар пайда болуы мүмкін. Одан да артық
ғалымдарды қызықтыратыны, ол жеке хромосомаларды
тасымалдау арқылы анеуплоидтық линияларды алу
мүмкіншілігі.
ЖАСУШАЛЫҚ
ИНЖЕНЕРИЯ
ӘДІСІМЕН
ӨСІМДІКТІ АЛУ
Жасушалық инженерия әдістерін пайдалану
арқылы жасушаны генетикалық өзгерту және
оның негізінде өсімдікті алу:

Генді бөліп алу;
Өсімдік протопластарына қажетті гендерді енгізу үшін
вектордарды алу;
Экзогенді генетикалық материалды нуклеаза
ферментінің әсерінен қорғау;
Өсімдіктерден функциональды активті протопластарды
бөліп алу.
ПРОТОПЛАСТАРДЫ АЛУ
Протоплас – ферменттердің әсерімен немесе механикалық әдістермен
қабығы түгел жойылған өсімдік жасушасы. Әдетте тірі жасушада
протопласт жасушаның қабырғасына орталық вакуольдің тургор, яғни
кернеулік қысымымен тығыз жанасып тұрады. Жасуша қабы ғы ар қылы
плазмалеммамен қоршалған цитоплазмалық жіңішке жіпшелер өтеді,
солар арқылы көршілес жасушалардың протопластары біріне-бірі
жалғасып жатады. Сондықтан жасуша қабығын ферментпен еріткен кезде
протопластарға зиян келтірмей жасушаларда плазмолизді жұргізеді.
Осмотик ретінде сахароза, маннит, сорбит қолданылады. Осы заттарды ң
гипертониялық ерітінділері әсерінен вакуоль сусызданып жиырылып,
протопласт көлемі кішірейіп, соңынан қабықтан алшақтайды. Кейде
жасуша сопақ болғанда протопласт плазмолиз кезінде екі бөлініп кетууі
мүмкін. Сондай ядросы жоқ субпротопласт цитопласт деп аталады.
Назарларынызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Биотехнология – XXI ғасыр ғылымы туралы
Молекулалық биотехнология
Жасушалық селекция
Биотехнологиялық үдерістердің негізгі кезеңдері
Микроорганизмдер селекциясы
Микроорганизмдер селекциясы. Биотехнология
Жасушалық инженерия туралы
Ядроның құрылысы мен қызметі
ГЕНДІК ИНЖЕНЕРИЯНЫҢ ЖАНУАРЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛУЫ
Мәдени сұрыптау
Пәндер