Мектепке дейінгі баланың тұлға аралық диагностикасы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Мектепке дейінгі баланың
тұлға аралық диагностикасы

Орындаған: Секенова Ә.С.
МДМ педагогтарымен психологиялық қызметтің
бірлесуі

Тәрбиеші Педагог-
психолог

Коррекцилық- Нәтижелер
Диагностика дамытушы жұмыс мониторингі

Коррекциялық
жұмысты тоқтату
психолго-педагогикалық Белгілі баламен немесе топпен
туралы немесе
консилиумдарды өткізу бірлескен бағдарламалық жұмысты коррекциялық
жасау және жүзеге асыру жұмыстың сипатының
өзгеруі туралы шешім

Ата аналар мен педагогтар консультациялау

Ұйымдастыру жұмысы
МДМ де ата аналармен педагогикалық қызметтің
бірлесіп әрекет етуі
Жеке Тақырыптық
консультациялау консультациялау
Мақсаты: диагностика Мақсаты: психологиялық
нәтижесімен таныстыру, таныстыру
мәселені шешуге
көмектесу.
• Ата аналар Конкурстар,
жиналысындағы
кіріспе КТК,
• Мақсаты: марафондар
психологиялық
таныстыру Мақсаты: ата аналарды
балалармен қарым
қатынасқа тарту, жұмыс
формасымен таныстыру
ППГ Семинар-
• Мақсаты:
Анкетілеу
психологиялық
практикумдар, • Мақсаты: ақпарат
мәселелерді ата дөңгелек жиану
аналармен ойын үстелдер
әрекеті арқылы
шешу Мақсаты: психолого-
педагогикалық
ДИАГНОСТИКА
ДИАГНОСТИКА

Баланың даму Қауіп Баланың Баламен
дәрежесін және факторларын жалпы даму коррекциялық
психикалық алған картасын жұмыс
дамуын нәтижелеріні құру нәтижелілігінің
анықтау ң негізінде бағасы
анықтау
Мектепке Тұлға
Қатарластар
дейінгі болып
арасындағы
баланың қалыптасуы
табысты
нгізгі даму ның ішкі
құрылуы
шарттарын факторы
ың бірі

Бала басқалармен
бірге өмір сүруді,
олардың
қызығушылықта
рын ескеру,
қоғамдағы өзін Ересектермен
ойнау
ұстау нормасы қарым катынас
мен ережесін
сақтауды
үйренеді, яғни
әлеуметтік
жағымды болу

Оқу қатарластарм
ен
Диагностика жүргізу мақсаты:
• Балаларды қатарластарымен
қатынас сипатының анықталуы, топ
мүшелеріне симпатиялары мен
ампатияларыизучение
избирательных отношений в группе;
• Балабақша тобында қарым қатынас
оптимизациясы бойынша балалармен
келесі коррекциялық жұмыс жасау.
Диагностика келесі әдістер көмегімен
жүргізілді:

Вербальды
социометри таңдаулар
я әдісі

Мәселелі
бақылау жағдай
туғызу
Қарым-қатынаста адамдар өзін көрсетеді, өзі
үшін және басқалар үшін психологиялық
қасиетерін аша түседі. Сонымен бірге ол
қасиеттері қарым-қатынаста қалыптасады да,
адамдармен қарым-қатынаста адамның
адамзаттық тәжірибені игеруі, қалыптасқан
мораль, құндылықтар, білім мен іс-әрекет
түрлерін игеруі , жеке адам және дара адам
түрінде қалыптасуы іске асырылады.
Пайдаланылған
әдебиеттер:
1. Ермолаева М.В., Миланович Л.Г. Методы
работы психолога с детьми дошкольного
возраста. - М.,1996.
2.   Коноваленко С.В. Развитие познавательной
деятельности у детей от о до 9 лет. - М., 1998.
3.  Самоукина И.В. Игры в школе и дома:
психотехнические упражнения и
коррекционные программы. - М.,1993.
4.  Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и
отбора детей в школы. Peкомендации
практического психолога. - C-Петербург, 1996.

Ұқсас жұмыстар
Бастауыш мектептегі педагогикалық коррекция
Мектепке дейінгі жастағы баланың тұлғалық дамуы
Балалардың мектепте оқуға психологиялық даярлығы
Мектеп жасына дейінгі балалардың есте сақтау қабілеттерін зерттеу
ЕРТЕ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯСЫ ЖАЙЛЫ
Оқушының мектепке қалыптасуы
Мектепке дейінгі ұйымдардағы жұмысшылардың қызметін сапалық бақылаудағы квалиметриялық көзқарас
Мектепке дейінгі мекемедегі психолог кабинеті
Әдістемелік кабинет жұмысын ұйымдастыру
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
Пәндер