Еңбек қорғау жөнiнде нұсқаулар беру және оның iс қағаздарын жүргiзу
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Еңбек қорғау жөнiнде нұсқаулар беру және оның iс
қағаздарын жүргiзу

СЕМЕЙ - 2015
Жоспар:
Негiзгi баптар
Жұмысшыларды жаңадан дайындау
кезiнде еңбек қауiпсiздiгiне оқыту-
үйрету.
Еңбеккерлерге нұсқауларды берудi
ұйымдастыру.
Негiзгi баптар
1.1Жұмыскерлердi қауiпсiз еңбек етуге оқыту, жұмыстың қауiптiлiк
дәрежесiне , ерекшелiгiне қарамай, барлық кәсiпорында, мекемелерде:
- жаңадан жұмысшыларды дайындау барысында (жұмысқа алғаш
орналасқан кезде немесе мамандығы жоқ; мамандығын өзгерткен
кезде)
- мамандық шеберлiгiн арттыру кезiнде iске асырылуы керек.
1.2 Комплекстi бригада мүшелерiн қауiпсiз еңбек етуге оқыту бағдар-
ламасы , оның негiзгi мамандығымен қатар, қосалқы
мамандықтарында қамтуы керек.
1.3 Оқып-үйрету жұмысын ұйымдастыру мен жалпы басқару кәсiпорын
(мекеме) басшысына , ал бөлiмдерде- бөлiмше бастықтарына
жүктеледi.
1.4 Бөлiмдердегi қауiпсiз еңбек етуге үйрету жұмысын және оның
сапасын , кәсiпорынның еңбек қорғау бөлiмi (бюрасы, инженерi)
қадағалайды.
Ондай бөлiм жоқ болған жағдайда кәсiпорын (мекеме) басшысы”
бұйрығымен бұл мiндет инженер- техник қызметкерлерiнiң бiрiне
жүктеледi
1.5 Бұл ереженің шарттарын министiрлiктер әр саланың жұмыс
ерекшелiктерiне қарай, оқулық-методикалық бағдармалар жасаған
кезде және техникалық ереже , iс қағаздарын жасағанда ескерулері
керек.
Жұмысшыларды жаңадан дайындау кезiнде еңбек
қауiпсiздiгiне оқыту- үйрету.
Қауiпсiз еңбек етуге оқыту кәсiптiк–техникалық оқыту
бағдарла-масына сай, Мемлекеттiк кәсiби оқу бөлiмi, мемлекеттiк
еңбек департаменті бекiткен «Өндiрiсте жұмысшыларды дайындау
және олардың мамандық шеберлiгiн арттыру ережелерiне» сәйкес
оқытылуы қажет.
Қауiпсiз еңбек етуге оқыту , еңбек қорғау тақырыптары
бойынша да , және мамандыққа оқыту-үйрету барысында да,
мiндеттi түрде , еңбек қауiпсiздiгi стандарттарының
тақырыптарын қосып оқыту арқылы iске асады.
Жаңа жұмысшыларды қауiпсiз еңбек етудiң әдiс - әрекеттерiне
тәжiрибе жүзiнде оқыту немесе өндiрiстiк оқыту - о қу
шеберханаларында (цехтарында, бөлiмдерiнде) нұсқаушының
(инструктордың) басшылығымен , ал жұмыс орнында арнаулы
бiлiмi бар маман, бригадир немесе жоғарғы квалификациясы бар
жұмысшының басшылығымен жүргiзiледi.
Еңбек қорғау сабағының әр өткен тақырыбы және сабақта
болған адамдар тiзiмi оқу журналына жазылып отырылады.
Еңбеккерлерге нұсқауларды
берудi ұйымдастыру.
Мазмұн-түрiне және өткiзiлу мерзiмiне қарай
нұсқаулар төмендегiдей болып бөлiнедi:
кiрiспе нұсқау;

жұмыс орнындағы алғашқы нұсқау;

қайталама нұсқау;

қосымша нұсқау (внеплановый);

тиiстi нұсқау (целевой).

Ұқсас жұмыстар
Сотты құжаттармен қамтамасыз етудің теориялық және әдістемелік негіздер
Жалпы ережелер
Коммерциялық құпияның мәні және оны құрайтын мәліметтердің жіктелуі
Құжаттың мәтіні
1 Еңбек қорғау жөнінде нұсқаулар беру және іс-жүргізу 2 Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тіркеу 3 Жұмыс орнындағы микроклиматқа баға беру
Білім және ғылым министрлігі
Еңбек қорғау жөнінде нұсқаулар беру және іс-жүргізу
Құжаттаманы басқару
Өндірістік эстетика.Еңбекті қауіпсіз жүргізу үшін нұсқамалар түрлері
Үнемі сапаны жақсарту
Пәндер