Клеткалар мен тканьдердің патологиясы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
АГРАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ «ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ САНИТАРИЯ» КАФЕДРАСЫ

БӨЖ
Клеткалар мен тканьдердің
патологиясы

Орындаған :Сырымова.Б.Е
Тексерген :Нуркенова.М.К
Жануар жасушасының
құрылысы
Клетка құрылымы мен
функциясын әр түрлі ауру
тудыратын ықпалдар
бұзады. Клеткалардың
зақымдануы алуан түрлі
себептерге байланысты
.Мұндайда олардың өзара
әрекеттесу процестері
және органдардағы клетка
аралық заттар өзгереді ,
органдар мен жүйелердің
функциясы бұзылады-
нәтижесінде ауру пайда
болады.
физикалық химиялық

Функционалдық
ауыртпалықтың
тым жоғары не биологиялық
тым төмен
болуы Клетканың
зақымдануын
а әсер ететін
факторлар:
механикалы
механикалы
қ
қ

Клетканың
Клетканың
зақымдануының
зақымдануының
химиялық
химиялық ерекше термиялық
термиялық
ерекше
көріністері:
көріністері:

радиациялы
радиациялы
қ
қ
Калий
Калий
иондарының
иондарының
босауы.
босауы.

Клетка
Клетка
мембранасы
мембранасы
Клетка
Клетка ішіндегі
ішіндегі өткізгіштігінің
өткізгіштігінің
ацидоз;
ацидоз; және
және зат
зат
алмасудың
алмасудың
бұзылуы;
Клетканың бұзылуы;

зақымдануының
ерекше емес
көріністері:

Клетка
Клетка ішіндегі
ішіндегі
Ісіну;
Ісіну; ферменттер
ферменттер
активтілігінің
активтілігінің
өзгеруі;
өзгеруі;
о п
п л
л м--қ
ааззм қ
н д
д о ң
-- Э
Эн куллуум м ны ң
н ы
у
итти
рри ик лууы
з ы л ы;;
ұ
ббұ з ы
х о
о н
н ддрр--ң
ң
и т
т о
о х
Ми зы
-- М лууыы
ббұұзыл

-Лизосомның
бұзылуы;
- Рибосомның
бұзылуы
Субклеткалық
құрылымның
зақымдануы.
Клетканың
зақымдануының
елеулі
көрсеткіштерінің
бірі :
атрофия
дистрофи
я

дегенерация

Клетка мен тканьдердің жеткіліксіз
өсіп – көбею процестерін
гипоьиотикалық деп атайды. Оған
жататындар:
Атрофия деп,клеткалардың жеткіліксіз қоректенуінен немесе зат
алмасуының бұзылуынан оның көлемінің кішіреюін айтады.
Даму механизміне қарай атрофияның
түрлері:

Кәріліктен Қысымнан
болатын атрофия болатын атрофия

Әрекетсіздіктен
болатын атрофия
Дистрофия деп, әр алуан процестерді ң
клеткалардағы зат алмасуға әсер етуі.
Дистрофия
Кахексия (жүдеу)кезінде күрт әлсіздік , органдар мен жүйелер функциясыны ң
бұзылуы ,организмнің тіршілік әрекетінің бұзылуы байқалады. Инфекцидан ж әне
уланудан болады
а р м е н
л е тка л
р оз - к те ну і
Н ек д і ң ө л е к
ь д е р
ткан
Гангрена-тканьдер мен органдар некрозға
шалдығып қан пигментінің өзгеруі
Регенерация

Клеткалардың,
органдардың және
тканьдердің
ісіктер
гипертрофиясы
мен
гиперплазиясы;

Клеткалардың,
тканьдердің және
органдардың шектен тыс
өсіп-көбею процестерін
гипербиотикалық деп
атайды. Оған жатады:
Гипертрофия-
тканьдердің немесе
Гиперплазия – органдардың
тканьдерде немесе жекелеген
органдарда клетка клеткалардың
санының ұлғаюынан мөлшері өзгеруінен
көлемінің артуы. көлемінің ұлғаюы.
жұмыстық

корреляция Гипертрофияны
Гипертрофияны компенса
лық ң
ң түрлері:
түрлері: торлық

регенерац
иялық
физиологиялы
патологиялық
қ

Регенерация – бүлінген
немесе жойылған
тканьдердің, органдар
мен жеке мүшелердің
қайта қалпына келуі.
Ісіктер
Қатерлі ісік

Ісік – жаңа өскін,
тканьдердің
патологиялық
ұлғаюы.

Қатерсіз ісік
!!!
м ет
а х
а р
з ғ
ң ы
ры
ла
р
а за
Н

Ұқсас жұмыстар
Жасушалар мен тіндер патологиясы
Жасушалар және тіндер патологиясы
Клеткалардың патологиялық физиологиясы,тканьдердегі патологиялық процестер
Эндокриндік мүшенің қатерлі және қатерсіз ісіктер
Ісік өскіні
Заттар алмасуының реттелуі. Гормондар алмасуының биохимиясы
Зиянды организмдерге өсімдік төзімділігін бағалау
Гормондардың биохимиясы. Гормональді реттелу бұзылыстары. Заттар алмасуының гормональды реттелуі
Ұйқы безінің гормондары
Липидтердің алмасуы
Пәндер