Кәсіпорынның өндірістік қорлары»
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік
университеті

СРО
Тақырыбы: «Кәсіпорынның өндірістік
қорлары»
Орындағандар: Тұрлыбеков Ж.
МШ-203тобы
Тексерген: Қ.Т.Нуралина

Семей-2015 ж.
ЖОСПАР:
1. Кәсіпорынның НӨҚ түсінігі және құрамы
2. НӨҚ бағалау. Тозуы
3. НҚ-ды пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштер.
Олардың амортизациясы
4. Кәсіпорынның АҚ туралы түсінік
5. АҚ қалыптасу көздері. Олардың айналымы
1. Кәсіпорынның НӨҚ түсінігі
және құрамы.
Негізгі капитал- Өндіріс процесінде ұзақ уақыт бойы
қолданылатын, өзінің табиғи заттық
формасын өзгертпейтін, өзінің құнын
дайын өнімге біртіндеп белгілі бір
бөліктермен бірнеше өндірістік цикл ішінде
түсіретін еңбек құралдары.

Өндірістік процеске қатысу сипатына қарай
НҚ:

Өндірістік Өндірістік
емес
ӨҚ өз кезегінде:
1) Актив – өнім өндәруге белсенді қатысатындар (машина, құрал-
жабдық, саймандар, т.б.)
2) Пассив – өндірістік процеске жа.дай жасайтындар (.имараттар,
беріліс құралдары, т.б.)

НҚ құрамы:
құрылыс- беріліс көлік
ғимараттар
тар құралдары құралдары

өнд-к шаруаш-қ басқа
инвентарь инвентарь қорлар

машиналар мен жабд-р (күш маш-ы қызмет ету мерзімі 1
мен жабд-ы, жұмыс маш-ы мен жабд-
ы, өлшеу-реттеу аспаптары, есептеу жылдан жоғары басқа
техникасы) құралдар
2. НӨҚ бағалау. Тозуы
НҚ өлшенеді:
Натуралдық көрсеткіштер Құндық көрсеткіштер

• НҚ бастапқы құны -
Натуралдық сатып алу бағасы,
көрсеткіштерге тасымалдау құны, монтаж
құны
олардың • НҚ қалпына келтіру
құны – берілген жыл
өндірістік бағалары бойына қайта
бағасын анықтау мезетіне
сипаттамасы бай»ланысты нарықтық
жатады. Ол баға
бағалау.
бойынша қайта

техникалық • НҚ қалдық құны –
бастапқы құннан тозу
паспортта мөлшері алынып тасталады.
• НҚ жойылу құны –
көрсетіледі. бухгалтерлік баланстан,
ТОЗУ – НҚ-ң өндірістік
процеске қатысу нәтижесінде
өз құнын жоғалтуы

Табиғи – ұзақ уақыт Рухани – ҒТП – ке
пайдаланудан немесе байланысты тозу
қоршаған ортаның
ықпалынан тозу

1. Жаңа 2. Қайта 3. Өндірісті
құрылыс құру кеңейту
НҚ ұдайы

4. Тех-қ қайта 5. Жаңарту 6.
өндіріс

қарулану (модернизация)
Жөндеу
НҚ амортизациясы.
НҚ-ды пайдалануды сипаттайтын көрсеткішт

  Амортизациялық
аударымның жылдық
Амортизациялық
көлемі:
аударым – тозған
=
НҚ-ң орнын
НӨҚ– НӨҚ-ң орта жылдық
толтыру үшін осы
құны
қорлар
- амортизацияның нормасы, %
құнынының бір
- амортизацияның жылдық
бөлігін аударып
көлемі
отыру
 
-

- бастапқы құны
- енгізілген қорлар құны
- шығарылған қорлар құны
n– қорды енгізген айынан бастап
жылдың аяғына дейін қалған ай саны
- қорды шығару айынан бастап
жылдың аяғына дейін қалған ай саны
НҚ-ды пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштер

  Жалпы көрсеткіштер:   Жеке көрсеткіштер:
А) қор қайтарымдылығы: А) жабдықты интенсивті
пайдалану коэффициенті:
=
- қор қайтарымдылығы
Б)жабдықты экстенсивті
В– шығарылған өнім көлемі пайдаланудың коэффициенті:
Б) қор сыйымдылығы: =
= пайдалыжұмысістеууақыты
В) қормен қарулану деңгейі: = 365-Д-M-K
= Д-демалыс
- кәсіпорындағы М- мейрам
қызметкерлердің орташа саны К- күрделі жөндеу күні
В) интегралды көрсеткіш
=
АҚ- ақшалай түрде анықталатын айналым қорлары мен айналыс
қорларының жиынтығы.

Айналым қаржысы

Айналым қоры 70-80 % Айналыс қоры 20-30%

Өндірістік Болашақ
запастар Ақша
мерзім Дайын
70 % 25%
шығынд өнім 30 %
ары 5%

Аяқтал
Жіберілген Девиторлы
маған
ақысы қ қарыз
өндіріс төленбеген 15%
25% өнім 30%
АҚ –ң айналымы –айналыс сферасынан өндіріс
сферасына,өндіріс сферасынан айналыс сферасына
қайта айналып келіп отыруы.
Ақша
Тауар
Өндіріс

А Т Ө    
АҚ- ң қалыптасу көздері:

А)Меншік айналым қаржысы.Негізгі көзі пайда.
Тұрақты пассивтер- өзіндік капиталға теңестірілген қаржы
1. Еңбек ақы
2. Бюджет
3. Ыдыс бойынша қарыз
4. Алдын-ала төленген қаржы

Б)Қарыз ,несие банктерден,мемлекеттік несие, басқа қорлармен
резервтер.

АҚ нормалау –кәсіпорынның тоқтаусыз жұмыс істеу үшін айналым
қорының минималды қажет экономикалық тұрғындан дәлелденген
деңгейін анықтау процессі.Көбінесе күнмен есептеледі.

АҚ нормативі- кәсіпорын жұмысының үздіксіздігін қамтамасыз ететін
минималды ақша деңгейі.
Қолданылған әдебиеттер

1. Г.К. Әбдікерімова ``Кәсіпорын экономикасы``
2. Жолдаспаева ``Кәсіпорын экономикасы``
3. Апсалямов ``Кәсіпорын экономикасы``
4. УМКД
5. Интернет желісі

Ұқсас жұмыстар
КӘСІПОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ ЖӘНЕ АЙНЫМАЛЫ ӨНДІРІСТІК ҚОРЛАРЫ
Кәсіпорын және оның негізгі өндірістік қорлары
АКТИВТЕРІН БАСҚАРУ
Кәсіпорынның өндірістік қорлары жайлы
Кәсіпорын. Кәсіпорынның өндірістік қорлары
Кәсіпорынның материалдық қорлары
Кәсіпорын және оның өндірістік қорлары
КӘСІПОРЫННЫҢ АЙНАЛЫМ ҚАРЖЫСЫ
Кәсіпорынның өндірістік қорлары туралы ақпарат
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары туралы
Пәндер