Массивтерді сұрыптау!


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Массивтерді сұрыптау!
Массивтерді сұрыптау - алгоритмдеріне
қойылатын басты талап – жадтың экономды
пайдаланылуы. Элементтерді in situ (яғни
элементтерді қайта топтастыруды жадтың сол
жерінде жүргізеді) сұрыптайтын қарапайым
сұрыптау алгоритмдері бар: кірулермен сұрыптау,
таңдаумен сұрыптау, алмасумен сұрыптау
(«көбікше» әдісі). Сұрыптаудың жетілдірілген
қарапайым әдістері: кемімелі өсімшелі кіру
бойынша сұрыптау (Шелл сұрыптауы), ағаш
көмегімен сұрыптау (пирамидалық сұрыптау),
бөліктеу арқылы сұрыптау (жылдам сұрыптау).
Тез сұрыптау

Бұл сұрыптау түрі- Жылдам Сұрыптау- Жылдам сұрыпталу –
сұрыпталған ең тезі және ең Бөліктеу арқылы
Тізбекте қажетті элементтерді жақсысы болып есептеледі.
Іздестіруді жеңілдетеді. табылады.
Тез сұрыптау!

Мәліметтерді тез сұрыптауға мүмкіндік беретін
алгоритм, атап айтқанда, сандық мәліметтерді өсу реті
бойынша немесе мәтіндік мәліметтерді алфавит
ретімен орналастыру. Алгоритм тізіммен берілген
әрекетті орындайды және тізімнің әр жерінде
орналасқан мәліметтерді салыстырады. Бірнеше жүз
элементген тұратын айтарлыктай үлкен тізімдер үшін
қолданылады.
1.Элементтерді жылдам сұрыптау
Бұл сұрыптаудың өте қолайлы түрі, әдетте
Алгоритмі:
Өлшемі n болатын А массивін толтыру
i:=1;
Индексі i-ден басталатын массив элементтерінің ішінен
A[i] және A[j] элементтерінің орндарын ауыстыру;
i:=i+1 мәні үшін i:=n болғанға дейін
Сұрыпталған A массивін экранға шығару;
7 13
1 13
13
13
1
1.1 сурет
Program Prost_1.2;
Const n=8;
type MasType = array [1..n]
var i, idx, k:integer;
A: MasType;
Function MinMas(j: integer): integer;
Var p,min: integer;
Begin
For p:=j to n do
If (p=j) or (A[p]MinMas:=min;
End;
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Бір өлшемді массивтерді сұрыптау
Массивтерді сұраптау әдістері
ЖЫЛДАМ СҰРЫПТАУ АЛГОРИТМІ
Массив ұғымына жалпы түсініктеме
Массивтер. Бірөлшемді массивтермен жұмыс
Екі өлшемді жиымдар
Ауыстыру арқылы сұрыптау
“Сұрыптаудың” анықтамасы
Табиғи бірігу арқылы сұрыптау
СҰРЫПТАЛУ, ӨЗГЕРГІШТІК. ДНҚ ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІ
Пәндер