Шешімді табудың процесін басқару
Презентация қосу
Шешімді табудың
процесін басқару.
Автокөлікке қызмет
көрсету.
Қолданылған шешімді
түсіндіру.
Орындаған: Қабдығалиева Е.Е., ИС-207 тобы
Тексерген: аға оқытушы Жаксыгулова Д.Д
Басқару қызметі процесінде шешім қабылдау ең қиын м әселе. Шешім
қабылдау басқару процесінің міндетті, қажетті бөлігі. Басшыны ң кез келген
әрекеті іс жүзінде белгілі бір шешім қабылдаудан басталады.

Кәсіпорынның және ондағы бөлімшелер қызметінің нәтижесі басшыны ң дер
кезінде шешімді дұрыс қабылдау қабілетіне, әрі оны ж үзеге асыра білуіне, ал
оның жеделдігі мен дұрыстығы басшының тәжірибесі мен біліміне байланысты.
Егер ол өндірісті, технологияны және адамдарды жа қсы білетін болса, ж ұмыс
тәжірибесі мол болса, онда оған шешім қабылдау қиынға түспейді.
Қабылданған шешім бүкіл ұжымның экономикалық және әлеуметтік
нәтижелеріне, әрбір жұмыскерге қолайлы немесе қолайсыз әсер етуі м үмкін.
Сондықтанда шешім қабылдаған адам өзіне үлкен жауапкершілік ж үктейді.

Шешім дегеніміз — бұл альтернативті тандау.
Альтернатив — мүмкін болған екі үйғарымның бірін ғана таңдап алуға
мәжбүрлік.
Басқарушы шешімдер өзара байланыста 3 аспектіден тұрады:

Басқару шешімін сипаттайтын негізгі белгілермен оны ң мазм ұнын
экономикаға бейімдеп, былай анықтау ға болады.
Басқару шешімі — ол тұтынудың объективті даму жүйесімен және оны
қанағаттандыратын мүмкіндіктер арасьіндағы қайшылықтарды саналы т үрде ж әне
күш - жігермен жеңігі шығу үшін жасалған жоспар.
д і б өл уге
мдер
й ынш а ше ші
і сі бо
ру субъект а д ы:
Б а с қа бо л
Шешімді жасау процесі үш негізгі кезеңнен т ұрады:
шешімді әзірлеу,
қабылдау;
жүзеге асыру.
Басқару шешімін әзірлеу, қабылдау және жүзеге асырудың схемасы:
мәселе
орындалу
шешім шешім бойынша
Проблемалар жинақталған шешімнің барысын
қабылдаудың мәселелерінің шешімді
мәселесен мәліметтерді орындалуын бақылау және
қажеттілігін негізделуін таңдау
қою талдау ұйымдастыру нәтижені
анықтау бағалау және
бағалау
қабылдау

Шешім қабылдау және жүзеге асыру
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Шешімді табудың процесін басқару Автокөлікке қызмет көрсету Қолданылған шешімді басқару
Шешім қабылдау процесі
1. Шешімді табудың процесін басқару. 2. Автокөлікке қызмет көрсету. 3. Қолданылған шешімді түсіндіру
Шешімді табудың процесін басқару. Автокөлікке қызмет көрсету
Шешімді табудың процесін басқару. Автокөлікке қызмет көрсету. Қолданылған шешімді түсіндіру
Менеджменттегі басқару шешімдері
Басқару шешімдерін құрастыру технологиясы
Шешім қабылдау психологиясы
КӘСІПТІК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ
Жаңа ақпараттық технологиялар
Пәндер