Кездейсоқ Айнымалы. Кездейсоқ айнымалылармен жұмыс істеу. Алгоритм
Презентация қосу
Кездейсоқ
Айнымалы.
Кездейсоқ
айнымалылармен
жұмыс істеу.
Алгоритм.
Жоспар:
1.Кездейсоқ айнымалы
2.Алгоритм
3.Қорытынды
НЕ ДЕКАРТ
96-1650)
Рене Декарт(фр. René
Descartes [ʁəˈne de
ˈkaʁt], лат. Renatus
Cartesius; (1596-
1650жж.)
- француз ғалымы, фил
ософ,математик, физик
 және 
физиолог.
А й н ы м а л ы шама — әр түрлі сан мәндерін
қабылдайтын шама. Ал сан мәні өзгеріссіз қалатын шама
т ұ р а қ т ы шама деп аталады. Дегенмен айнымалы
шама мен тұрақты шаманың арасындағы айырмашылық
салыстырмалы түрде болады. Өйткені кейбір мәселедегі
тұрақты шама, басқа бір жағдайда айнымалы шама
болуы мүмкін.
Айнымалы шаманы математикаға енгізіп, оны жүйелі
түрде зерттеуді бастаған француз ғалымы Рене
Декарт (1596 —1650) болды. Айнымалы шаманың
негізінде өзгеріс пен қозғалыс жатыр. Сондықтан
тұрақты шама математикасынан айнымалы шама
математикасына көшу ғылыми ойлаудағы үлкен төңкеріс
болды. Сөйтіп, интегралдық және дифференциалдық
есептеу әдістері арқылы процестер мен өзгерістерді
зерттеуге мүмкіндік жасалды. Кейде айнымалы шамалар
арасындағы байланысты функция деп те атайды.
Математика онан әрі дамыған сайын зерттелетін
функциялар саны да көбеюде.
Айнымалы 2-г бөлінеді

Тәуелсіз Тәуелді
Тәуелді айнымалылар
Тәуелді айнымалы t-
тәуелсіз
айнымалылардың(аргу ның функциясы - h
менттердің) биіктік болады; егер
функциясы ретінде жылдамдықтың
қарастырылады.Егер h биіктікке тәуелділігі
биіктіктің t уақытқа зерттелетін болса,
тәуелділігі зерттелетін онда биіктік тәуелсіз
болса, онда тәуелсіз айнымалы, ал
айнымалы - t уақыт жылдамдық h-тың
болып есептеледі.
функциясы болады.
Алгоритм, алгорифм (ағылшынша: algorіthm, algorіsmus
— Әл-Хорезмидің атынан шыққан) — бастапқы берілген
мәліметтермен бір мәнде анықталатын нәтиже алу үшін
қай амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін
белгілейтін есептерді (мәселелерді) шешу
(математикалық есеп-қисаптар
орындау, техникалық объектілерді жобалау, ғылыми-
зерттеу жұмысын жүргізу т.б.) тәсілдерінің дәл
сипаттамасы. Алгоритм
— математика менкибернетиканың негізгі ұғымдарының
бірі. Агоритмді орындау алгоритмдік процесс деп
аталады.
Жалпы Алгоритм деп алдын ала не істеу керек екені дәл
көрсетілген есептеу процесін айтады. Есептеу процесі
қандай болса да алғашқы мәндерден бастап, сол арқылы
толық анықталған қорытынды шыққанша жүргізіледі.
Алгоритм ұғымының алғышартына алгоритмдік процеспен
қатар мүмкін болатын алғашқы деректер жиынтығының
нұсқауы және қорытынды алуға байланысты жүргізілген
процестің аяқталғандығын көрсететін ереже енеді.
Белгілі бір бастапқы деректердің жиынына қолданылған
Алгоритм тиянақты қорытындыға келмеуі немесе есептеу
барысы аяқталмай тоқталуы мүмкін. Егер есептеу процесі
белгілі бір қорытынды алумен аяқталса (не аяқталмай
қалса), онда Алгоритм мүмкін болатын бастапқы
• Петри торының көмегімен 3
• Арнайы алгоритмдік тілдерді
қолдану;
• Граф-схемалар көмегімен (граф –
әр сызық екі нүктені қосу
• Сөздік-формулалық (табиғи
тілдерде);
• Құрылымды немесе блок-
схемалар;
негізгі әдістері:
Алгоритмдерді талдаудың
Бағдарламаны жасау алдында көбінесе сөздік-
формулалық және блок-схемалық әдістер
қолданылады. Кейде ассемблер сияқты төменгі
деңгейдегі тілдерде бағдарламаны жасау
алдында, бағдарлама алгоритмін кейбір
жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілінің
конструкцияларын қолдана отырып жазады.
Күрделі бағдарламалық жүйелер
алгоритмдерінің бағдарламалық
сипаттамаларын қолдану ыңғайлы. Мысалы, ОЖ
жұмыс істеу принциптерін сипаттау үшін
Алголға ұқсас жоғарғы деңгейдегі
бағдарламалау тілі қолданылды
Сөздік-формулалық әдісте алгоритм әрекеттер
тізбегін анықтайтын, құрамында формулалары
бар мәтіндік түрде жазылады. Мысалы, келесі
өрнектің мәнін анықтау қажет болсын: у=2а-
(х+6).Сөздік-формулалық әдістпен бұл есептің
1
• а және х мәндерін енгізіңіз
• а на 2-ге көбейту.

• 2а –дан (х+6) қосындысын азайту.

• Өрнектің есептелген нәтижесі ретінде у-
ті шығару.
Қорытынды:
Қортыта келгенде алгоритм бұл – іс әрекеттің рет-ретімен орындалуы. Кез-келген есепті қарапайым амалдарды тізбектей
орындау арқылы шығаруға болады. Алгоритімді компьютерде орындау үшін оны программа түрінде жазып шығу керек.
Айнымалылар латын әріптері мен цифрларының кез келген тіркесітүрінде беріледі. Айнымалы деп программаның орындалу
барысында әр түрлі мәндерді қабылдай алатын шамаларды айтады. Олар атаулармен белгіленіп, әр түрлі уақытта
әртүатауы сипатталатыні  мәнге ие бола алады. 
       

Ұқсас жұмыстар
Кездейсоқ айнымалы және тармақталған алгоритм
Кездейсоқ айнымалы ұғымын қарастыру. Кездейсоқ айнымалымен жұмыс істейтін процедуралар мен функциялар. Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру
Кездейсоқ айнымалы ұғымы. Алгоритм. Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру
Кездейсоқ айнымалы ұғымы. Алгоритм
Кездейсоқ сандар
Си тілінде құрылған программаның құрылымын сипаттау
Үзіліссіз кездейсоқ шамаларының үйлестіру зананың тапсырыс формасы
Шешілмейтін алгоритмдер туралы тү сінік. Алгоритм кү рделілігі. Алгоритм тү сінігінің функция тү сінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл жә не оны орындаушылардың сипаттамалары
Электрондық генераторлар
ЫҚТИМАЛДЫЛЫҚ ТЕОРИЯСЫ
Пәндер