Картографиялық проекция, картографиялық кескін – Жер эллипсоидының (шардың) немесе планетаның бетін математикалық тәсілдер арқылы жазықтықта бейнелеу
Презентация қосу
КАРТОГРАФИЯЛ
ЫҚ
ПРОЕКЦИЯЛАР
ОРЫНДАҒАН ҚАЖЫГЕЛДИНА
МАХАББАТ
ГК-407
Картографиялық проекция,
картографиялық кескін – Жер
эллипсоидының (шардың) немесе
планетаның бетін математикалық
тәсілдер арқылы жазықтықта
бейнелеу.
КАРТАДА КЕЗДЕСЕТІН БҰРМАЛАНУЛАР
СИПАТЫНА ҚАРАЙ, КАРТОГРАФИЯЛЫҚ
ПРОЕКЦИЯЛАРДЫҢ МЫНАДАЙ ТҮРЛЕРІ БЕЛГІЛІ:

Тең ауданды

Тең бұрышты

Тең аралықты

Еркін
ТЕҢ АУДАНДЫ
ПРОЕКЦИЯЛАР
Тең ауданды проекциялардағы
карталарда географиялық
объектілердің ауданы
бұрмаланбай дәл беріледі,
бірақ өте үлкен аумақтарда
бұрыштар мен геометриялық
пішіндер елеулі бұрмалануға
ұшырайды.
ТЕҢ АУДАНДЫ
ПРОЕКЦИЯ
ТЕҢ БҰРЫШТЫ
ПРОЕКЦИЯЛАР
Тең бұрышты проекциялардағы
карталарда бұрыштардың
бұрмалануы жоқ. Сонымен қатар
мұндай карталарда аумағы шағын
жерлер пішіні де дәл кескінделеді. Ал
ұзындықтың масштабы картаның кез
келген нүктесінде барлық бағытта да
бірдей мөлшерде сақталады.
Неғұрлым аумағы үлкен
географиялық объектілердің ауданы
қатты бұрмалануға ұшырайды.
ТЕҢ БҰРЫШТЫ
КНУСТЫҚ ПРОЕКЦИЯ
ТЕҢ АРАЛЫҚТЫ
ПРОЕКЦИЯЛАР
Тең
аралықты проекциялардағы
картада ұзындықтың
масштабты тек канa бір басты
бағыт бойынша, тек параллель
— немесе мередиан бойымен
ғана сақталады. Бұрыштар мен
ауданнын бүрмалануы
соншалықты байқала бермейді.
ЕРКІН ПРЕКЦИЯЛАР
Еркін
проекциялардағы карталар
да бұрыштар мен
ауданның, ұзындықтың
бұрмалануы аз мөлшерде
картаның кез келген
нүктесінде кездеседі.
ПОЛИКОНУСТЫҚ
ЕРКІН ПРОЕКЦИЯ
Географиялық
объектілерді жазықтыққа
көшіру үшін
пайдаланылатын
көмекші геометриялық
беттердің түріне және
картографиялық тордың
ерекшелігіне қарай:
Цили
ндрлі
к

проекцияла
р

Азим Конуст
уттық ық
1. АЗИМУТТЫҚ
ПРОЕКЦИЯ
Азимуттық проекцияда
параллельдер тұйық шеңбер жасап,
ал меридиандар бір нүктеден жан-
жаққа бойлық бұрыштарының
көрсеткішіне сәйкес бөлінген түзу
сызықтар түрінде таралады.
Азимуттық проекциялар жекелеген
материктер мен полюстік
аймақтардың картасын жасауда
кенінен қолданылады.
АЗИМУТТЫҚ ПРОЕКЦИЯНЫ
АЛУ СХЕМАСЫ
2. ЦИЛИНДРЛІК
ПРОЕКЦИЯ
Цилиндрлік проекцияда
параллельдер мен
меридиандар көп жағзайда
бір- біріне тікбұрыш жасап
орналасады. Цилиндрлік
проекциялар дүниежүзілік
карталардың барлық түрін
жасауда кеңінен
пайдаланылады.
ЦИЛИНДРЛІК
ПРОЕКЦИЯ
КОНУСТЫҚ ПРОЕКЦИЯ
Конустық проекциялар
қоңыржай ендіктерде
орнасқан аумақтар үшін
өте қолайлы, бұрмалану аз
байқалады. Сондықтан 
Ресей, Қазақстан 
және ТМД елдерінің
карталары көбінесе осы
проекциялар негізінде
КОНУСТЫҚ
ПРОЕКЦИЯЛЫРДЫҢ ТҮРЛЕРІ
ГАУС КРЮГЕР
ПРОЕКЦИЯСЫ
Тең бұрышты, көлденең, цилиндрлік
Картографиялық проекция – топографиялық
карталар жасауға және триангуляция
деректерін өңдеуге пайдаланылады.
Конустық проекциялар – параллельдері
концентрлік шеңберлермен, меридиандары
ортогональдік түзу сызықтармен
кескінделетін проекциялар. Бұл
проекцияларда бұрмалану бойлыққа
байланысты болмайды, сондықтан
параллельдер бойымен орналасқан
аудандарды бейнелеуге қолайлы келеді,
сондай-ақ, геодезиялық проекция ретінде де
қолданылады.
СЫМБАТ МҰРАТОВНА
НАЗАРЫҢЫЗҒА
КӨП
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Гаус крюгер проекциясы
Картографиялық проекция
Картографиялық проекция, кескін
Жер эллипсоиды және оның негізгі элементтері
Цилиндрлік проекция
Тақырыптық картография
Карталардың проекциялары
Проекция таңдау факторлары
Картографиялық жұмыстардың түрлері
Гаусс-Крюгер проекциясы
Пәндер