Орман шаруашылығында еңбек өнімділігін арттыру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырып: Орман
шаруашылығында еңбек
өнімділігін арттыру.

Орындаған: Сейсембинова М.О
Топ:ЛД-211
Тексерген: Тойкин С.Х
Еңбек өнімділігі- еңбек шығындарының
нәтижелігінің тиімділігін сипаттайды және орындалатын
жұмыс немесе өндіретін өнімнің бірлігіне еңбек
шығындарының және жұмыс уақытының бірлігіне
өндірілген өнім саның анықтайды. Еңбек өнімділігі тірі
және қоғамдық жиынтық болып бөлінеді.
Еңбек өнімділігі төмендегі формуламен анықталады:
Еө=Өк/Е
Мұнда Еө-еңбек өнімділігі;
Өк-өндірілген өнім көлемі;
Е-өнімді өндіруге жұсалған еңбек шығыны;
Немесе Ес =Е/Өк,
Мұнда Ес- еңбек сиымдылығы.
Орман шаруашылыңында еңбек өнімділігін
арттыру жұмыстарының 2012-2013жж
көрсеткіштері

Орман алқабының еңбек өнімділігі % үлесін қосқан
7,9% қарағай, 5,7% самырсын,
2,3% балқарағай, 1,8%шырша, 52,2% сексеуіл, 8,7% қайың,
3,4% көк терек, 1,3% теректің барлық түрлері,
12,2% бұталы ағаштар, 2,3% шоқталдар,
аз аудандарында алма, арша, ильма, шегіршін,
балқарағай, шабдалы, бадам, миндаль, фисташка және т.б.
Еңбек пен еңбекақы
есебін ұйымдастыруды одан
әрі жетілдіру
Еңбектіңүөшін мынадай
німділігі жағғдайлар
мен орындал қажет
ан жұмысты ң кө:лемін
ұлғайтуға ынталандыратын еңбекақының тиімді түрлерін
кеңінен қолдану.
Еңбек пен өндірісті басқарудағы ғылыми жолмен басқарудың
типтелген прогрестік құрылымын қолдану.
Еңбекақы төлеудің сыйлық беру жүйесімен басқа да
түрлерін жұмыстағы жетістіктермен тығыз байланыстыра
отырып дұрыс қолдану.
Еңбек пен еңбекақы есептеуде осы күнгі талаптарға сай
есептеу мен ұйымдастыру техникаларын қолдану, алғашқы
есеп жүйесін жетілдіру мен жеңілдету.
Орман шаруашылығында еңбек өнімділігін
жоспарлау жұмыс орны цех пен учаскісі бойынша жоғары
өрлеген формула бойынша нақты әдіспен өндіріледі.
Орманшылық кәсіпорынның мақсаты бойынша еңбек
өнімділігін жоспарлау келесі тәртіппен техникалық-
экономикалық фактордың негізінде жузеге асады.
Орман шаруашылығы кәсіпорыны және оның
мүмкіндігі бойынша еңбек өнімділігнің деңгей фактор
қатары және өсу факторында еңбек өнімділігінсіз өзгеру
деңгейі түсіндіріледі. Резерв өсуінде кәсіпорын еңбек
өнімділігі еңбек ресурысының үнемдеудің нақты әлі
қолданылмаған мүмкіндіктері көрсетіледі. Еңбек
өнімділігінің өсу факторы кәсіпорынның қажеттілігі
және т.б. себептерге байланысты болады, бірақ ол бүкіл
қабылдау бойынша келесі факторларға бөлінеді.
Орман шаруашылығында еңбек өнімділігін арттыру
жұмыстары
• Өндірілетін өнімдер мен істелетін жұмысқа кеткен
• еңбек пен оған төленетін,еңбекақы мөлшерін дұрыс
• анықтау.
Еңбек өнімділігінің өсімін бақылау.
Жұмсалған еңбектің саны мен сапасын бақылау.
• Жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы
• төлеу үшін еңбекақы қорынан, қоғамдық
• тұтыну қорынан және тағы басқа қорлардан
• бөлінетін қаржыларды бақылау.
Жұмысшы және қызметкерлермен уақтылы
дұрыс есеп айырысу.
Өндіріске жедел басшылық жасау үшін тиісті
мәліметтер алу.
• Еңбек және еңбекақы жайлы статистикалық
• және бухгалтерлік қорытынды есепті беру.
Орман шаруашылығы өнімділікті арттыру мақсатында
уәкілетті органдардың атқаратын жұмыстары.
Кім тексереді Далалық кезеңдегі тексеру саны

1 2
Орман орналастыру ұйымының 2 орман орналастыру партиясынан кем
басшылығы емес (бір партиядан 1-2 маман)

Орман орналастыру партиясының Барлық орман орналастыру мамандарын
бастығы бір маусымда 2 реттен кем емес

Орман иеленушілері бағынатын Өз шешімдері бойынша, бірақ
өкілетті орган облыстағы әр объектіде 1 маманнан кем
емес

Орман иеленушілер Обьект аумағында жұмыс істейтін
барлық мамандарды, бір маусымда 1
реттен кем емес
Қорытынды:
Бүгінгі орман құрамы аса бай. Орманның
жағдайын, пайдалануын, өндіруін күзетуді және
қорғауды мемілекет бақылау туралы қағидаға
сәйкес, Қазақстан Республикасының заңды
бекітілуінде инженер – орманпотологтары осы
мәселелер бойынша мемілекеттік бақылаушылар
болып табылады. Сол себепті де орман
шаруашылығында еңбек өнімділігін арттыру
жұмыстарын қарқынды түрде жүргізу қажет.
Қолданылған әдебиеттер

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.- Алматы: Қаза қстан,
2000 жыл.- 96 бет.
2. Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы актілер
жинағы.
3. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті т өлемдер туралы
(салық кодексі)
. – Алматы: ЮРИСТ, 2002 ж. -230 бет.
4. Бюджет жүйесі туралы. Қазақстан Рсепубликасының за ңы. Астана: 2001ж.- 37бет.
5. Берлин С.И. Теория финансов. Учебное пособие. – Москва: Приор,
2000 ж. – 256 стр.
6. Дробозина Л.А. Финансы. Учебник для вузов. – Москва: ЮНИТИ,
2000 ж. – 527стр.
7. Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия. Учебное пособие.
– Алматы: Экономика, 2008 г. – 184 стр.
8. Заяц Н.Е., Фисенко М.К., Бондарь Т.Е. и др. Теория финансов. Учебное пособие
- Мн.: Высш.шк., 2010 г.- 368 стр.
9. Құлпыбаев С. Қаржы. – Алматы: Мерей, 2009 жыл- 156 бет.
10. Құлпыбаев С., Баязитова Ш., Баязитова А. Қаржы тоериясы.
Оқу құралы. – Алматы: Мерей, 2007 ж.- 176 бет.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Еңбек өңімділігін арттыру
Орман және орманды жерлердің өңімділігін арттыру жолдары
Орман және парк шаруашылығындағы жаңа техника мен технологиялардың рөлі
Еңбек өнімділігін арттыру туралы ақпарат
Пайданы есептеудің түрлері
Жайлымдық жерлердегі және егіс алқаптарындағы қорғаныш орман жолақтары
Өндіріс факторларынан түсетін табыстар туралы
Өндіріс факторларынан түсетін табыстар
Өнеркәсіп салалары бойынша одақтық республикалық министрліктер құру
Өнімнің өзіндік құнын төмендету, пайданы арттыру
Пәндер