Халық және еңбек статистика сы
Презентация қосу
Халық және еңбек статистик
асы

Серікова З.С.
ЭН-401
ЖОСПАР:

1. Халық саны және құрамының
статистикасы
2. Жұмысбастылық және жұмыссыздық
статистикасы
3. Халық қозғалысының статистикасы
4. Халық санын болжаудың статистикалық
әдістері
5. Жұмыс істейтін халықтың қозғалысы
және жұмыс күші құнының статистикасы
Еңбекке жарамдылығына қарай халықтардың келесідей
категориялары бар:

еңбек жасындағы халық саны,
еңбек жасындағы еңбекке қабілетті халық саны,
еңбек ресурстары.
Еңбекке жарамды жастағы еңбекке қабілетті халық саны =

Еңбекке жарамды жастағы тұрақты халық саны - Әлеуметтік
қорғау орнынан зейнетақы алатын, еңбекке қабілетті жастағы, 1-2
топтағы мүгедектер саны, еңбек жасына байланысты қосымша
шартпен зейнетақы алатын, еңбекке жарамды жастағы жұмыс
істемейтін зейнеткерлер саны.
Халық және еңбек статистикасының міндеттері:

- халықтың табиғи қозғалысын зерттеу;
- халықтың миграциялық қозғалысын зерттеу;
-еңбек нарығын, халықтың жұмысбастылғын және
жұмыссыздығын зерттеу;
- халық санын болжау.
Халық туралы ақпарат көздері:

1. Халық санағы – критикалық сәт кезіндегі күйі бойынша
Қазақстан Республикасындағы әр азаматты сипаттайтын
демографиялық және әлеуметтік мәліметтерді жинау процесі.
2. Халық туралы халық санақтары арасындағы ағымдағы есеп.
3. Ішінара зерттеу халық санақтары арасында жүргізіледі. Оның
мақсаты – Қазақстан Республикасындағы және оның жекелеген
аумақтарындағы халықтың әлеуметтік- экономикалық құрамы
туралы қосымша мәліметтерді жинау.
4. Ұйымдардың еңбек туралы есеп берулері жұмыс істейтін
халықтың еңбек қызметтерін сипаттайды.
Еңбек ресурстары – еңбекке жарамды халық, демек нақты және
потенциалды жұмыскерлер.
Еңбек ресурстары – экономикалық белсенділік мәртебесі бойынша
экономикалық белсенді және экономикалық белсенді емес халық болып
бөлінеді. Халықаралық стандарттарға сәйкес белсенді халыққа 15 және одан
жоғары жастағы адамдар жатады.
Экономикалық белсенді халық саны = жұмыспен қамтылған халық
саны + жұмыссыздар саны
Экономикалық белсенді жастарға 15-24 жас аралығындағы жұмыспен
қамтылған және жұмыссыздар жатады.
Жұмыспен қамтылған халық (жұмысбасты) – жасына қарамастан
экономика саласында нақты жұмыс істеп жүрген халық. Жұмысбастылық
мәртебесі бойынша жұмыспен қамтылған халық екіге бөлінеді: жалдамалы
жұмысшылар және өз бетімен жұмыспен айналысушылар.
Жұмыссыздар – экономикалық белсенді жастағы халық, жұмыс орны жоқ,
бірақ белсенді жұмыс іздеп жүрген және жұмысқа дайын адамдар.
Экономикалық белсенді емес халық – үй шаруашылығымен
айналысатын, экономикалық белсенді жастағы халық және күндізгі оқу
бөлімінде оқитындар.

Экономикалық қызмет жасамайтын, еңбекке жарамды жастағы,
еңбек етуге қабілетті халыққа жататындар - мүгедектер, асыраушы
адамды жоғалтқандар, жеңілдік шарты бойынша зейнетақы алатындар;
жұмысты іздемейтіндер, бірақ жұмыс істеуге мүмкіншілігі бар және жұмыс
істеуге дайындар, табыс көзіне қарамай, жұмыс істеуге қажеттіліктері жоқ
адамдар.
Экономикадағы жұмыспен қамтылмағын халықтың саны =
халықтың жалпы саны – экономикадағы жұмыспен қамтылған халықтың
саны.
Еңбек нарығына қатысты көрсеткіштер

Халықтың экономикалық экономикалы қ белсенді халы қ саны
белсенділік үлесі = ------------------------------------------------------------ х 100
жалпы халық саны

Халықтың экономикалық экономикалы қ белсенді халы қ саны
белсенділік коэффициенті = ------------------------------------------------------------ х 100
15 және одан жоғары жастағы жалпы халық саны

Экономикадағы жұмыс ж ұмыспен қамтылма ған халы қ саны
істейтін бір адамға есебімен = ------------------------------------------------------------ х 100
Жүктеме коэффициенті ж ұмыспен қамтыл ған халы қ саны
Жұмыспен қамтылу жұмыспен қамтыл ған халы қ саны
(жұмысбастылық) = ------------------------------------------------------------ х 100
коэффициенті экономикалық белсенді халы қ саны

Жастардың 15-25 жастағы жұмыс істейтін жастар саны
жұмысбастылық = ------------------------------------------------------------ х 100
коэффициенті 15-25 жастағы экономикалық белсенді жастар саны

Жалпы ж ұмыссыздар саны
жұмыссыздық = ------------------------------------------------------------ х 100
коэффициенті экономикалық белсенді халы қ саны
Жастардың 15-25 жастағы жастарды ң ж ұмыссыздар саны
жұмыссыздық = -------------------------------------------------------------- х 100
коэффициенті 15-25 жастағы экономикалық белсенді халы қ саны

Ұзақ мерзімдегі 1 және одан көп жыл жұмыс таба алма ғандар саны
жұмыссыздық = ----------------------------------------------------------------- х 100
коэффициенті экономикалы қ белсенді халы қ саны

Зейнеткерлік еңбекке жарамды жастан кейінгі халы қ саны
жүктеме = ----------------------------------------------------------------- х 100
коэффициенті еңбекке жарамды жастағы халы қ саны
Қазақстан Республикасына, Қазақстан Республикасынан және аймақтар
ішінде тұратын мекендеуге келгендер және шетелге тұрақты мекендеуге
кеткендер халықтың миграциялық қозғалысы деп аталады.

Халық қозғалысының абсолютті көрсеткіштері:
1. N – туылған балалар саны.
2. М - өлгендер саны.
3. m – ағымдағы жылда 1 жасқа толмай шетінеп кеткен сәбилердің
саны.
4. таб. =N-M – халықтың табиғи өсімі.
5. Н – некеге тұру саны.
6. А – ажырасу саны.
7. В - Қазақстан Республикасынан, аймақтарынан кеткендер саны.
8. П- Қазақстан Республикасына, аймақтарына келгендер саны.
9. миг. – П-В – халықтың миграциялық өсімі.
10. П+В – халықтың миграциялық айналымы.
11. жалпы = таб.+ миг. = N- N+П-В= Sс – Sб – халықтың жалпы өсімі.
12. Sб – жыл басындағы халықтың саны.
13. Sс – жыл соңындағы халықтың саны.
14. Sс = Sб + N –М +П-В – жыл соңындағы халықты есептеу үшін осы
баланстық әдіс пайдаланылады.
Жұмыс күшінің құны – бұл жұмыскердің және оның отбасының
өмір сүру қаражаттарының құны.
Жалданбалы жұмыскерлердің еңбекақы төлемі- есеп беру кезінде
жұмыс берушінің жалданбалы жұмыскерге орындаған жұмысына
беретін ақша немесе зат түріндегі төлемақысы. Еңбекақы екі
бөліктен тұрады:
• қолма қол ақша және заттай түрде берілетін жалақы;
• әлеуметтік сақтандыруға аударылатын сома.
Халық қозғалысына қатысты көрсеткіштер
1. Халықтың құрылымы, үлес салмағының көрсеткіштері.
2. Координация коэффициенті – халықтың жеке категорияларының өзара
қатынасы.
3. халықтың табиғи және миграциялық қозғалысының коэффициенттері.

Халықтың табиғи қозғалысының коэффициенттері
N * 1000
Жалпы туу коэффициенті: К жалпы туу = , мұндағы - халықтың
S
орташа жылдық саны N *1000
Арнайы туу коэффициенті: К ар.туу = , мұндағы -15-49 жастағы
S b (15 49)
әйелдердің орташа саны
Жастық туу коэффициенттері - әйелдердің белгілі жас тобынан туылған
балалар санының осы жас аралығындағы әйелдердің орташа санына
қатынасына тең болады.
Жалпы өлу коэффициенті: Көлу = M*1000/S

Нәрестелердің шетінеу коэффициенті деп 1 жасқа толмаған
сәбилердің шетінеп кеткен дәрежесін көрсететін шаманы айтады. Бұл
коэффициент екі тәсілмен табылады:

Жастық өлу коэффициенттері анықталған жас тобындағы өлгендер
санының осы жастағы халықтың орташа санына қатынасына тең.
Туу және өлу процестері арасындағы қатынасты анықтау үшін
Покровский коэффициенті (өміршеңдік) қолданылады: К Покровский

N
өміршеңдік= 1000
M
Жұмыс істейтін халықтың қозғалысы және жұмыс күші құнының
статистикасы

ҰШЖ бойынша жұмыс істейтін халық екіге бөлінеді: жалдамалы және
өзін-өзі қамтитын жұмыс бастылар.
ҰШЖ –де жалдамалы жұмысшылар әлеуметтік статусы бойынша екіге
бөлінеді: жұмысшылар және қызметкерлер.
Қызметкерлер жұмыскерлердің үш тобын құрайды: басшылар,
мамандар, және басқа қызметкерлер.
Жұмыскерлер айналымының абсолюттік көрсеткіштері – берілген кездегі
жұмысқа алынған және жұмыстан босатылған жұмыскерлер саны.
Жұмыс күші қозғалысы интенсивтілігінің қатысты көрсеткіштері:

Жұмыскерлерді жұмысқа қабылданған жұмыскерлер саны
қабылдау бойынша = ----------------------------------------------------------------- х 100
айналым коэффициенті жұмыскерлердің тізім бойынша орташа саны

Жұмыскерлердің себептер бойынша жұмыстан кеткен жұмыскерлер саны
жұмыстан кетуі бойынша = ------------------------------------------------------------------------ х 100
айналым коэффициенті жұмыскерлердің тізімдік орташа саны

Жұмыс күшінің кезеңдегі жұмысқа қабылданған жұмыскерлер саны
орнын басу = ------------------------------------------------------------------------ х 100
коэффициенті себептер бойынша жұмыстан кеткен жұмыскерлер саны
Кадрлардың өз еркімен жұмысқа келмеген және тәртіп бұзғандар саны
тұрақтамаушылығының = ------------------------------------------------------------------------ х 100
коэффициенті тізім бойынша ж ұмыскерлерді ң орташа саны

Кадрлардың есеп беру кезеңіндегі тұрақты жұмыскерлер саны
тұрақтылық = ------------------------------------------------------------------------ х 100
коэффициенті жұмыскерлердің кезең аяғындағытізімдік саны
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Геометрия бөлімінің бөлімшелері
Статистикалық агенттігінің ұйымдастырылуы және оның міндеттері
Статистика ұйымдастырылуы міндеттері
Еңбек күші өзгерісі
Бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру
Статистика агенттігінің ұйымдастырылуы және оның міндеттері
Статистика агенттігінің ұйымдастырылуы,міндеттері
Статистика органының Қазақстанда ұйымдастырылуы және статистикалық бақылау туралы жалпы түсінік
Халық саны және еңбек статистикасы
Кәсіпорынның өндірістік қорлары туралы ақпарат
Пәндер