Сайтқа презентация қосу

Халық және еңбек статистика сы

Халық және еңбек статистика сы

Серікова З.С. ЭН-401

ЖОСПАР:

Вставка диаграммы

1. Халық саны және құрамының статистикасы 2. Жұмысбастылық және жұмыссыздық статистикасы 3. Халық қозғалысының статистикасы 4. Халық санын болжаудың статистикалық әдістері 5. Жұмыс істейтін халықтың қозғалысы және жұмыс күші құнының статистикасы

Вставка диаграммы

Еңбекке жарамдылығына қарай халықтардың келесідей категориялары бар: еңбек жасындағы халық саны, еңбек жасындағы еңбекке қабілетті халық саны, еңбек ресурстары.

Вставка диаграммы

Еңбекке жарамды жастағы еңбекке қабілетті халық саны = Еңбекке жарамды жастағы тұрақты халық саны - Әлеуметтік қорғау орнынан зейнетақы алатын, еңбекке қабілетті жастағы, 1-2 топтағы мүгедектер саны, еңбек жасына байланысты қосымша шартпен зейнетақы алатын, еңбекке жарамды жастағы жұмыс істемейтін зейнеткерлер саны.

Вставка диаграммы

Халық және еңбек статистикасының міндеттері: - халықтың табиғи қозғалысын зерттеу; - халықтың миграциялық қозғалысын зерттеу; -еңбек нарығын, халықтың жұмысбастылғын жұмыссыздығын зерттеу; - халық санын болжау.

және

Халық туралы ақпарат көздері: 1. Халық санағы – критикалық сәт кезіндегі күйі бойынша Қазақстан Республикасындағы әр азаматты сипаттайтын демографиялық және әлеуметтік мәліметтерді жинау процесі. 2. Халық туралы халық санақтары арасындағы ағымдағы есеп. 3. Ішінара зерттеу халық санақтары арасында жүргізіледі. Оның мақсаты – Қазақстан Республикасындағы және оның жекелеген аумақтарындағы халықтың әлеуметтік- экономикалық құрамы туралы қосымша мәліметтерді жинау. 4. Ұйымдардың еңбек туралы есеп берулері жұмыс істейтін халықтың еңбек қызметтерін сипаттайды.

Вставка диаграммы Еңбек ресурстары – еңбекке жарамды халық, демек нақты және потенциалды жұмыскерлер. Еңбек ресурстары – экономикалық белсенділік мәртебесі бойынша экономикалық белсенді және экономикалық белсенді емес халық болып бөлінеді. Халықаралық стандарттарға сәйкес белсенді халыққа 15 және одан жоғары жастағы адамдар жатады. Экономикалық белсенді халық саны = жұмыспен қамтылған халық саны + жұмыссыздар саны Экономикалық белсенді жастарға 15-24 жас аралығындағы жұмыспен қамтылған және жұмыссыздар жатады. Жұмыспен қамтылған халық (жұмысбасты) – жасына қарамастан экономика саласында нақты жұмыс істеп жүрген халық. Жұмысбастылық мәртебесі бойынша жұмыспен қамтылған халық екіге бөлінеді: жалдамалы жұмысшылар және өз бетімен жұмыспен айналысушылар. Жұмыссыздар – экономикалық белсенді жастағы халық, жұмыс орны жоқ, бірақ белсенді жұмыс іздеп жүрген және жұмысқа дайын адамдар.

Вставка диаграммы Экономикалық белсенді емес халық – үй шаруашылығымен айналысатын, экономикалық белсенді жастағы халық және күндізгі оқу бөлімінде оқитындар. Экономикалық қызмет жасамайтын, еңбекке жарамды жастағы, еңбек етуге қабілетті халыққа жататындар - мүгедектер, асыраушы адамды жоғалтқандар, жеңілдік шарты бойынша зейнетақы алатындар; жұмысты іздемейтіндер, бірақ жұмыс істеуге мүмкіншілігі бар және жұмыс істеуге дайындар, табыс көзіне қарамай, жұмыс істеуге қажеттіліктері жоқ адамдар. Экономикадағы жұмыспен қамтылмағын халықтың саны = халықтың жалпы саны – экономикадағы жұмыспен қамтылған халықтың саны.

Еңбек нарығына қатысты көрсеткіштер

Халықтың экономикалық белсенділік үлесі

экономикалық белсенді халық саны = ------------------------------------------------------------ х 100 жалпы халық саны

Халықтың экономикалық белсенділік коэффициенті

экономикалық белсенді халық саны = ------------------------------------------------------------ х 100 15 және одан жоғары жастағы жалпы халық саны

Экономикадағы жұмыс істейтін бір адамға есебімен Жүктеме коэффициенті

жұмыспен қамтылмаған халық саны = -----------------------------------------------------------жұмыспен қамтылған халық саны

х 100

Жұмыспен қамтылу (жұмысбастылық) коэффициенті

жұмыспен қамтылған халық саны = -----------------------------------------------------------экономикалық белсенді халық саны

х 100

Жастардың жұмысбастылық коэффициенті

15-25 жастағы жұмыс істейтін жастар саны = -----------------------------------------------------------х 100 15-25 жастағы экономикалық белсенді жастар саны

Жалпы жұмыссыздық коэффициенті

жұмыссыздар саны = -----------------------------------------------------------экономикалық белсенді халық саны

х 100

Жастардың жұмыссыздық коэффициенті

15-25 жастағы жастардың жұмыссыздар саны = -------------------------------------------------------------х 100 15-25 жастағы экономикалық белсенді халық саны

Ұзақ мерзімдегі жұмыссыздық коэффициенті

1 және одан көп жыл жұмыс таба алмағандар саны = ----------------------------------------------------------------х 100 экономикалық белсенді халық саны

Зейнеткерлік жүктеме коэффициенті

еңбекке жарамды жастан кейінгі халық саны = ----------------------------------------------------------------еңбекке жарамды жастағы халық саны

х 100

Қазақстан Республикасына, Қазақстан Республикасынан және аймақтар ішінде тұратын мекендеуге келгендер және шетелге тұрақты мекендеуге кеткендер халықтың миграциялық қозғалысы деп аталады. Халық қозғалысының абсолютті көрсеткіштері: 1. N – туылған балалар саны. 2. М - өлгендер саны. 3. m – ағымдағы жылда 1 жасқа толмай шетінеп кеткен сәбилердің саны. 4. таб. =N-M – халықтың табиғи өсімі. 5. Н – некеге тұру саны. 6. А – ажырасу саны. 7. В - Қазақстан Республикасынан, аймақтарынан кеткендер саны. 8. П- Қазақстан Республикасына, аймақтарына келгендер саны. 9. миг. – П-В – халықтың миграциялық өсімі. 10. П+В – халықтың миграциялық айналымы. 11. жалпы = таб.+ миг. = N- N+П-В= Sс – Sб – халықтың жалпы өсімі. 12. Sб – жыл басындағы халықтың саны. 13. Sс – жыл соңындағы халықтың саны. 14. Sс = Sб + N –М +П-В – жыл соңындағы халықты есептеу үшін осы баланстық әдіс пайдаланылады.

Жұмыс күшінің құны – бұл жұмыскердің және оның отбасының өмір сүру қаражаттарының құны. Жалданбалы жұмыскерлердің еңбекақы төлемі- есеп беру кезінде жұмыс берушінің жалданбалы жұмыскерге орындаған жұмысына беретін ақша немесе зат түріндегі төлемақысы. Еңбекақы екі бөліктен тұрады: қолма қол ақша және заттай түрде берілетін жалақы; әлеуметтік сақтандыруға аударылатын сома.

Халық қозғалысына қатысты көрсеткіштер 1. Халықтың құрылымы, үлес салмағының көрсеткіштері. 2. Координация коэффициенті – халықтың жеке категорияларының өзара қатынасы. 3. халықтың табиғи және миграциялық қозғалысының коэффициенттері. Халықтың табиғи қозғалысының коэффициенттері  Жалпы туу коэффициенті: К жалпы туу = , мұндағы - халықтың S орташа жылдық саны N *1000  Арнайы туу коэффициенті: К ар.туу = , мұндағы -15-49 жастағы S b (15− 49) әйелдердің орташа саны  Жастық туу коэффициенттері - әйелдердің белгілі жас тобынан туылған балалар санының осы жас аралығындағы әйелдердің орташа санына қатынасына тең болады.

N *1000

Жалпы өлу коэффициенті: Көлу = M*1000/S Нәрестелердің шетінеу коэффициенті деп 1 жасқа толмаған сәбилердің шетінеп кеткен дәрежесін көрсететін шаманы айтады. Бұл коэффициент екі тәсілмен табылады:  Жастық өлу коэффициенттері анықталған жас тобындағы өлгендер санының осы жастағы халықтың орташа санына қатынасына тең. Туу және өлу процестері арасындағы қатынасты анықтау үшін Покровский коэффициенті (өміршеңдік) қолданылады: К Покровский өміршеңдік=

N × 1000 M

Жұмыс істейтін халықтың қозғалысы және жұмыс күші құнының статистикасы  ҰШЖ бойынша жұмыс істейтін халық екіге бөлінеді: жалдамалы және өзін-өзі қамтитын жұмыс бастылар.  ҰШЖ –де жалдамалы жұмысшылар әлеуметтік статусы бойынша екіге бөлінеді: жұмысшылар және қызметкерлер.  Қызметкерлер жұмыскерлердің үш тобын құрайды: басшылар, мамандар, және басқа қызметкерлер.  Жұмыскерлер айналымының абсолюттік көрсеткіштері – берілген кездегі жұмысқа алынған және жұмыстан босатылған жұмыскерлер саны.

Жұмыс күші қозғалысы интенсивтілігінің қатысты көрсеткіштері:

Жұмыскерлерді жұмысқа қабылданған жұмыскерлер саны қабылдау бойынша = ----------------------------------------------------------------х 100 айналым коэффициенті жұмыскерлердің тізім бойынша орташа саны

Жұмыскерлердің жұмыстан кетуі бойынша айналым коэффициенті

себептер бойынша жұмыстан кеткен жұмыскерлер саны = ------------------------------------------------------------------------ х 100 жұмыскерлердің тізімдік орташа саны

Жұмыс күшінің орнын басу коэффициенті

кезеңдегі жұмысқа қабылданған жұмыскерлер саны = ------------------------------------------------------------------------ х 100 себептер бойынша жұмыстан кеткен жұмыскерлер саны

Кадрлардың тұрақтамаушылығының коэффициенті

өз еркімен жұмысқа келмеген және тәртіп бұзғандар саны = ------------------------------------------------------------------------ х 100 тізім бойынша жұмыскерлердің орташа саны

Кадрлардың тұрақтылық коэффициенті

есеп беру кезеңіндегі тұрақты жұмыскерлер саны = ------------------------------------------------------------------------ х 100 жұмыскерлердің кезең аяғындағытізімдік саны

Назарларыңызға рахмет!


Пән: СтатистикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь